Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Νεοειδωλολατρίας ασυναρτησίες
 Θα μου πείτε, τί θέλεις και μας τα γράφεις αυτά ; Για να δείτε, απαντώ, ότι κάποια θέματα έχουν διαφορετική θέαση, από την περιορισμένου οπτικού πεδίου δική σας θέση, νεο-ειδωλολάτρες μου. Η σημερινή νεοειδωλολατρία πρεσβεύει σαν δόγμα - δεν το λέει - την αμφισβήτηση. Η τελευταία αφήνεται να εννοηθεί με το σχετικισμό (σημ. μη αποδεκτό φιλοσοφικό σύστημα) των προγόνων και το άγαλμα "τω αγνώστω θεώ". κυπριανός χ.


Κύριε Καλόπουλε, μην υποτιμάτε τόσο αδέξια ορισμένα θέματα, για τα οποία έχετε πλήρη άγνοια. Η περιτομή, όπως γράψατε και όπως λένε οι συνάδελφοι γιατροί, γινόταν για λόγους υγιεινής, για λόγους καθαριότητας δηλαδή. Ήταν, βέβαια, και το ορατό σημάδι εκλογής - υπό του Θεού - του περιτετμημένου ανθρώπου και λαού. Μέχρι εδώ όλα καλά. Υπάρχει όμως, όπως πάντα, και ένα ... αλλά.

Και τι λέει αυτό ; Ότι ο περιτετμημένος άνθρωπος, ή λαός, οφείλει να τηρεί καθαρό το μόριο όθεν προκύπτει μια νέα ύπαρξη, μια νέα ζωή. Άρα, η περιτομή είχε λόγο σωματικής υγιεινής, είχε όμως και λόγο κάποιας άλλου είδους υγιεινής. Το καθαρό ανδρικό μόριο όφειλε να μεταδίδει νέα και καθαρή ζωή. Όχι ακάθαρτη.

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να καταλάβουμε εμείς, - οι άλλοι δεν το κατάλαβαν - αυτό που ειπώθηκε αργότερα, είχε όμως βάση τα παλαιά. Ο ν΄ Ψαλμός επί λέξει γράφει : «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο θεός» και ο ενανθρωπήσας Θεός και Λόγος του Θεού "διαζωγραφίζει" την περιτομή καρδίας με τη διδασκαλία του : «11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.» (Μτ. ιε΄). Το γεννητικό σύστημα του άρρενος μπορεί να δίνει ζωή, η οποία ούτως ή άλλως περατούται, χωρίς να είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων υγιεινής (καθαριότητα). Η καθαρότητα όμως δεν είναι το ίδιο με την καθαριότητα. Στο πνεύμα απευθύνεται η πρώτη, στη σάρκα η δεύτερη. Όποιος καταλαβαίνει τη διαφορά αυτή, θα καταλάβει ότι η τήρηση του νόμου της περιτομής - κανόνες υγιεινής - «καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω» δεν (είναι) γίνεται «εὔθετός εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.».

Θα μου πείτε, τί θέλεις και μας τα γράφεις αυτά ; Για να δείτε, απαντώ, ότι κάποια θέματα έχουν διαφορετική θέαση, από την περιορισμένου οπτικού πεδίου δική σας θέση.

Τα υπόλοιπα μπορεί ο αναγνώστης να τα διαβάσει πιέζοντας το δείκτη (mouse) πάνω στη φωτογραφία.
Ας το γράψω εδώ, για να υπάρχει συνεχής ροή στην ανάγνωση :

 MK : Για να πλυθεί το ανδρικό μόριο χρειάζεται μόλις ένα ποτήρι νερό. Αντίστοιχα η γυναίκα χρειάζεται μια ολόκληρη λεκάνη. Γιατί λοιπόν, αν ήταν για λογούς καθαριότητας, δεν διάταξε κάτι αντίστοιχο και για την γυναίκα;

ΚΧ : Πρώτα πλάσθηκε ο άνδρας και εκ του ανδρός η γυναίκα. Εκ του ανδρός η γυνή και εξ αυτής η ζωή, δηλαδή, η ζωή εκ της ζωής. Άρα, η καθαριότητα του ανδρός επάγεται και την καθαριότητα της γυναικός. Συνεπώς, προέχει η καθαριότητα του ανδρός.

Οι λόγοι καθαριότητας δεν αποκλείονται, δεν είναι όμως, θα έλεγα εν προκειμένω, πρωτεύοντες, επειδή προέχει η καθαρότητα. Περί της καθαριότητας ισχύει το : «ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου». Οίκος Θεού δεν είναι μόνο ο ναός, εντός του οποίου τελείται η θεία Λατρεία. Κατά τον απ. Παύλο : «19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;».

Για τους υπόλοιπους σχολιαστές : Δεν επανέρχομαι επεξηγηματικά σε ό,τι έγραψα. Ο έχων νουν νοσησάτω. Παρεμπιπτόντως, νομίζω, περί αυτών έγραψε ο Renovatius Animortus το «Καταφεύγουν στην ύβρη και στην συκοφαντία ένεκα έλλειψης επιχειρημάτων.. Κι όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, όποιος καταφεύγει στην Ύβρη είναι σαν να παραδέχεται τη ήττα του..». Μένουν κολλημένοι στους προγόνους - πατέρες για μένα - αλλά δεν ακολουθούν τα σοφά τους λόγια, δεν διδάσκονται τίποτα από αυτούς.

Την καλημέρα μου στον Renovatius Animortus, όπως και σε σας κύριε Καλόπουλε.

2 σχόλια:

ENDYMION είπε...

Φοβερή λογική: ότι λερώνεται κόβεται!
Να κόψεις και τα χέρια σου!
Αυτά λερωνονται πιο συχνά!

Kyprianos Christodoulides είπε...

ENDYMION, μήπως ξεχνάς ότι οι Φαρισαίου κατηγορούσαν τον Κύριο λέγοντας "οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσι τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν" ; Μήπως ξεχνάς και ποια ήταν η απάντηση ; Κάνετε τον κόπο, ψάξε, και δεν αποκλείεται να αποκτήσεις κι εσύ "φοβερή λογική".

11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

Αρχαία ξέρεις, δες λοιπόν τι σημαίνει το ρήμα κοινώ (-όω) αστροπελέκι μου.