Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Απαίδευτοι και αμνήμονες

"Γην μητέρα των θεών αποκαλεί ο Εμπεδοκλής και Δήμητραν ... δε και Εστίαν είναι" . Κι εμείς οι Έλληνες, κάποτε, θέλοντας να αποφύγουμε παγανιστικές δοξασίες (γη μητέρα των θεών) κρίναμε φρόνιμο να δεχθούμε - νομίζω και πολά άλλα άλλων, όχι κατ΄ ανάγκη των πιστών του Γιαχβέ - το "20 καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων". Στη νεώτερη εκδοχή αυτού, δηλαδή της Καινής Διαθήκης, η υπεραγία Θεοτόκος φέρεται ως "μήτηρ υπάρχουσα της ζωής" : Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ο έχων νουν, νοησάτω.
κυπριανός χ.

ΜΚ (Μιχαήλ Καλόπουλος) : Βλέπω κύριε Χριστοδουλίδη ότι αποδέχεστε τον μύθο του Αδάμ και της Εύας, δεν μας αποκαλύπτετε όμως το πιο ενδιαφέρον, αν δηλαδή αποδέχεστε και το έτος δημιουργίας του ανθρώπινου είδους το 5508 π. Χ.

ΚΧ :  Δι΄ εμέ δεν πρόκειται περί μύθου και ελάχιστα με απασχολεί η από κτίσεως κόσμου ηλικία των Πρωτοπλάστων. Δόγμα πίστεως δεν είναι η ημερομηνία γέννησης (δημιουργία) του Αδάμ, αλλά η εκ Θεού πατρός ποίησης "ορατών τε πάντων και αοράτων" και τα εξής.

ΜΚ :  Μα κύριε Χριστοδουλίδη η βιβλική δήλωση είναι σαφής: «καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων (ανθρώπων)». Αν αθροίσετε τις ηλικίες των ανθρώπων της Βίβλου από Αδάμ έως Ιησού κάπου εκεί βγαίνει, αν όχι πολύ νωρίτερα. Γιατί λοιπόν δεν έχετε την ευθύτητα να το δηχθείτε ευθαρσώς ή να το απορρίψετε; Το «δεν με απασχολεί», δεν είναι απάντηση για ένα τόσο ζωτικό θέμα.

ΚΧ :  Απάντησα και είπα "δόγμα πίστεως δeν είναι η ηλικία των πρωτοπλάστων". Όταν γράφω "δόγμα πίστεως" εννοώ "αποκεκαλυμμένη αλήθεια πίστεως" και αυτή η αλήθεια δεν είναι αντικειμενικά μετρήσιμο μέγεθος ετών. Δηλαδή, άθροισμα ηλικιών από κτίσεως Αδάμ έως Γεννήσεως του Θεανθρώπου. Αν θέλετε, την χρονολόγηση την δέχομαι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρώτα δέχομαι και ύστερα πιστεύω. Πρώτα πιστεύω στο Σύμβολο Πίστεως και κατόπιν δέχομαι τα ανθρωπίνως μετρήσιμα μεγέθη. Τα οποία, βέβαια, καθότι ανθρώπινα, υπόκεινται σε λάθος.

 ΜΚ :  Δηλαδή… το ιστορικό της γεννήσεως των ανθρώπων (Αδάμ-Ευα), δεν είναι «αποκεκαλυμμένη αλήθεια»; Και γιατί δεν είναι μετρίσιμο την στιγμή που η Βίβλος (ο λόγος του Θεού) μπαίνει στον κόπο να καταγράψει τις ηλικίες όλων αυτών των 75 ανθρώπων;  Αν δεν ήθελε (ο Θεός της Βίβλου) να μετρηθεί ο χρόνος μεταξύ Ιησού και Αδάμ… τότε γιατί κατέγραψε μεθοδικά όλες τις ηλικίες των προγόνων του;

 Κ.Χ : Η μεθοδική καταγραφή, είναι καταγραφή ονομάτων και όχι χρονολογίας γέννησης. Η χρονολόγηση τίθεται μόνο προς επιβεβαίωση του ιστορικά φέροντος το όνομα. Και (Δηλαδή… το ιστορικό της γεννήσεως των ανθρώπων (Αδάμ-Ευα), δεν είναι «αποκεκαλυμμένη αλήθεια»;) σ΄ αυτό απαντώ, όχι, δεν είναι, εφόσον το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τα έτη από κτίσεως Αδάμ. Ότι εποιήθη (ποιήσωμεν άνθρωπον και τα εξής) ο Αδάμ υπό του αγίου Θεού είναι για σας μύθος. Και γιατί, ερωτώ, δεν είναι μύθος η χρονολόγηση ; Αξίζει να δίνουμε περισσότερη σημασία στους αριθμούς των ετών από την εκ Θεού δημιουργία του ανθρώπου ; Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω ποια είναι τα αξιολογικά σας κριτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: