Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Γεώργιος Γιαννόπουλος : Εσείς κύριε Χριστοδουλίδη ...


Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Γεώργιος Γιαννόπουλος,  Εσείς κύριε Χριστοδουλίδη ...   Εάν νομίζετε κύριε Χριστοδουλίδη ότι η μασονία πήγε μόνο στους νεο-ημερολογίτες και άφησε τους παλαιο-ημερολογίτες από έξω, δεν ξέρω αν υπάρχει ...

κυπριανός χ.
Ένα ακόμη σχόλιο αδημοσίευτο, από επιλεκτικό λογοκρίτη θρησκευτικού ιστολογίου των νέων μας χρόνων, ημερών και πίστεως. Αφορούσε στην επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο Άγιον Όρος.

Αναγνώσαμε :
"Ἄβατο εἶναι τό Ἅγιον Ὅρος στίς γυναῖκες, καί καλῶς. Ὅλα τά μοναστήρια πρέπει νά εἶναι ἄβατα, τά ἀνδρικά στίς γυναῖκες καί τά γυναικεῖα στούς ἄνδρες. Εἶναι τόπος προσευχῆς καί ἀσκήσεως, καί ὄχι τόπος προκλήσεων καί σκανδαλισμοῦ" (π. Δανιήλ Αεράκης)

και απορούμε,
Αν αυτά τα διαβάσουν μερικοί, που επείγονται να καταχωρήσουν στο Εορτολόγιο και στα Συναξάρια νεοαγίους και νεοαγιότητες, τι θα σας απαντήσουν για τον "άγιο" Σωφρόνιο του Έσσεξ και την μικτή Μονή την οποία ίδρυσε ; Και να ληφθεί υπόψη, ότι δεν είσαστε - ούτε ο π. Αεράκης - "σχισματοαιρετικοί", όπως οι παλαιοημερολογίτες.
Πείτε μας λοιπόν πώς θα σας αντιμετωπίσουν ; Έγραψε ποτέ κάτι επ΄ αυτού ο π. Αεράκης, ή τον ενδιαφέρει μόνο ο αγώνας κατά των σχισματοαιρετικών (sic) παλαιοημερολογιτών ; Η συνεισφορά του αρκούντως γνωστή.
Η αθεΐα ενδιαφέρει τον π. Αεράκη και όχι η ερωτική σχεσιολογία της Βιοηθικής. Είπαμε, η Βιοηθική θα αντικαταστήσει την Θεολογία.

Το σχόλιο δεν είναι απαραίτητο να το δημοσιεύσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: