Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ....
Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤ...: Γράφει ο Γεώργιος Γιαννόπουλος και σχολιάζει ο κυπριανός χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: