Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ορθόδοξη αποδιοργάνωση


"Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος: Ο Μελέτιος Μεταξάκης εργάστηκε με πολύ ζήλο για την οργάνωση της ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας"

κχ
Ναι, πράγματι, εργάστηκε με πολύ ζήλο, αφού στάθηκε τυχερός. Δεν είχε την ατυχία του ομοϊδεάτου Χρυσοστόμου Σμύρνης, στον οποίο έλαχε ο κλήρος της μασονικής, και της ορθόδοξης, αγιότητας. Έχουν και οι τέκτονες την ορθοδοξία τους, έτσι δεν είναι ;

Και κάτι περί Ορθοδοξίας.
Όταν το 1955 επισκέφθηκε τον γέροντα Αββακούμ, τον επονομαζόμενο Ανυπόδητο, ο ακαδημαϊκός Ν. Λούβαρις, τον ρώτησε να του πει, πού αναφέρει η Π. Διαθήκη τη λέξη "Ορθοδοξία". Ο γέροντας του απάντησε :

6 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Κάϊν· ἵνα τί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἵνα τί συνέπεσε τὸ πρόσωπόν σου; 7 οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; ἡσύχασον· πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ. (Γν. δ΄)

14 καρδία ὀρθὴ ζητεῖ αἴσθησιν, στόμα δὲ ἀπαιδεύτων γνώσεται κακά. (Πρμ. ιε΄)

8 ὁ ζητῶν τὸν Κύριον εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης, οἱ δὲ ὀρθῶς ζητοῦντες αὐτὸν εὑρήσουσιν εἰρήνην. (Πρμ. ις΄)

Σημείωση
Ο Γέρων Αββακούμ ο Ανυπόδητος δεν είναι άγιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: