Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Ελλάς, η νέα ισλαμική αποικία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ καί ΙΣΛΑΜ 
του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ 
Πειραιεύς, 1 Ὀκτωβρίου 2014  

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ δικάζοντας τήν ἀπό 27/11/2011 αἴτησή μας γιά τήν ἀκύρωση τῆς ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. ΕΥΔΕΚ/οικ/760/7.11.2011 κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ καί Ἀνάπτυξης, Ἀνταγωνιστικότητας, Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, μέ τήν ὁποία προβλέπεται «ἡ χρηματοδότηση τῶν πάσης φύσεως δαπανῶν γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου τῆς μετασκευῆς τοῦ πρώην Κεντρικοῦ Συνεργείου Αὐτοκινήτων Ναυτικοῦ (Κ.Σ.Α.Ν.) σέ χρήση τεμένους...» ἐρρειδομένης ἐπί τοῦ Νόμου 3512/2006 «Ἰσλαμικό Τέμενος καί ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 264/2006) ἀπέρριψε κατά πλειοψηφία τήν αἴτησή μας ἐκδίδοντας τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2399/2014 Ἀπόφασή της.

Σχόλιο επί της απόφασης έγκρισης της Ολομέλειας του ΣτΕ "περί μετασκευῆς τοῦ πρώην Κεντρικοῦ Συνεργείου Αὐτοκινήτων Ναυτικοῦ (Κ.Σ.Α.Ν.) σέ χρήση τεμένους" ἐρρειδομένης ἐπί τοῦ Νόμου 3512/2006 «Ἰσλαμικό Τέμενος καί ἄλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 264/2006)

κχ
Η νεωτέρα Ελλάς, δηλαδή, η αποικία των αντιμαχόμενων παπικών και αγγλικανών για ολοσχερή κατάκτηση των απελευθερωθέντων εδαφών, κατόπιν μαχών των υποδούλων, της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας - έχει ονομασθεί υπό ευρωπαίων εταίρων "πρώην οθωμανική δημοκρατία της Ελλάδος" - προβλέπεται σύντομα να γίνει ισλαμική αποικία. Θα μας ξεχρεώσουν με άφθονα ευρωδολάρια ή σκέτα δολάρια. Οπότε, θα αρχίσει ένας νέος απελευθερωτικός γύρος μεταξύ Σταυρο-φόρων και Ημισεληνο-φόρων. Κάτι που πάει να γίνει με την Συρία, αφού απέτυχε το σχέδιο με την δημοκρατική, made in USA, αντιπολίτευση.

Το ΣτΕ έχει λαμπρούς Νομικούς εγκεφάλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: