Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Αντί απαντήσεως ύβρεις

Συνέχεια του Θέματος  "Να ασχολείσαι με τα ιατρικά, άφησε τα θεολογικά και μη κρίνεις ἀλλότριον οἰκέτην", απαντητικό σχόλιο. 

Νίκος Πανταζής
Βλέπε  http://apotixisi.blogspot.gr/2014/09/blog-post_4.html , σχόλιο 14 Σεπτεμβρίου 2014 - 3:01 π.μ.

κχ
Ειλικρινά λυπάμαι. Επειδή είχα τους ανώνυμους ΙΜ και ΜΠ και δεν ήθελα, για να μην μπερδευτεί ο αναγνώστης, να γράψω ΝΠ - μπορεί να νόμιζε ότι είναι άλλος ένας - προτίμησα να γράψω Νικ. Πα., για να δεχτώ στη συνέχεια το υβρεολόγιο του κ. ΝΠ. Ούτε έβρισα, ούτε υποτίμησα κανένα, συμπεριλαμβανομένου και του π. Ευθυμίου Τ. Έγραψα μόνο την άποψή μου : Ότι η εν Καινοτομία αποτείχιση διακαιώνει την προσπάθεια των μασονο-οικουμενιστών, εβραιο-προτεσταντών και παντός άλλου. Το αιτιολόγησα με αυτό :

" θα εισχωρήσουμε εμείς ανάμεσά τους, θα γίνουμε σαν κι' αυτούς, ομοιοί τους"
για να κατηγορούν αυτοί, όχι εμείς, ημερολάτρες και χρονολάτρες τους παλαιοημερολογίτες, συμπληρώνω εγώ. Για "αόρατο πόλεμο" έγραφε ο αγ. Νικόδημος, για "αόρατο πόλεμο" έγραψε και ο απ. Παύλος.

Ο κύριος Πανταζής απέδειξε ότι δεν είχα άδικο και ειλικρινά λυπάμαι. Όχι μόνο αυτόν, αλλά και όλους όσους έχουν ζυμωθεί με τα νάματα της νεο-ορθοδοξίας Το θέλουν, δεν το θέλουν, ο καιρός πλησιάζει. Δυτικοί Χριστιανοί (ανήκομεν εις την Δύσιν) Εβραίοι και Μωαμεθανοί θα συνεορτάζουν και να δούμε τότε τι θα κάνουν οι εντός Καινοτομίας ευρισκόμενοι. Άλλωστε, τους μάζεψε ο πάπας πριν λίγο καιρό και συμπροσευχήθηκαν στο Βατικανό για την ειρήνη.

Το πιθανότερο λοιπόν, ή μάλλον βέβαιο, να φτιάξουν δική τους σύνοδο, ή συνόδους, προερχόμενη/ες από την Καινοτομία και θα θελήσουν να έχουν το δικό τους νέο, που κι αυτό θα γίνει παλαιό, ημερολόγιο - όχι το νεώτερο νέο του συνεορτασμού των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, αφού εκεί πάμε με την οργάνωση (sic) των "ηνωμένων θρησκειών" - παρά αυτό των ημερολατρών και χρονολατρών και σχισματοαιρετικών παλαιοημερολογιτών. Αυτή θα είναι η κατάληξη.

Εφόσον δεν καταλαβαίνει, αυτός και οι ομοϊδεάτες του, τι έκρυβε πίσω της η Καινοτομία - έγραψα, η εμμονή στην Καινοτομία δικαιώνει τον καταχθόνιο μασονο/οικουμενισμό - είναι η γνώμη μου - και εξακολουθεί φανατικά να την υποστηρίζει βρίζοντάς με, τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς ; Η θεωρία του νεώτερου εκκλησιαστικού εορταστικού χρόνου είναι εντελώς αντίθετη με την Παράδοση της Εκκλησίας κι ας γράφει ό,τι θέλει ο κ. ΝΠ. Ίσως, να συμβιβάζεται - δεν είμαι βέβαιος - με τους ιερούς Κανόνες όχι όμως με το Δόγμα. Και αναφερόμενος στην κατηγορία περί παρασυναγωγών των ΓΟΧ, από τον ΝΠ, υποστηρίζω ότι οι Κανόνες παρακάμπτονται, όπως ακριβώς συνέβη με την περίπτωση του Μακκαβαίου Ιούδα. Η διαφορά είναι ότι εκείνος αντιμετώπιζε ορατούς εχθρούς, οι σημερινοί όμως έμαθαν την τέχνη (Ουνία και Αγγλικανισμός) να κρύβονται, να γίνονται αόρατοι. Μας κτύπησαν στη θεωρία, και η προσβολή αυτή δεν ήταν εύκολο να γίνει ορατή. Αποτέλεσμα, μας ανακάτωσαν, μας έβαλαν να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Το "άλλο πράξη, έτερο θεωρία" έγινε τρόπος ζωής, στάση ζωής, κανόνας ζωής. Τούτο είναι εντελώς αντίθετο με την πίστη μας και είναι καιρός να το καταλάβουμε.
Ειλικρινά, λυπάμαι κύριε Πανταζή. Αυτά είχα να πω.

Υπλείπονται μερικές λεπτομέρειες ακόμη :
1). - NΠ : Ο Θεός που δημιούργησε το ΧΡΟΝΟ είναι Α-ΧΡΟΝΟΣ ...
- κχ : Γίνατε κι εσείς άχρονοι, μπράβο σας !

- ΝΠ : ... και ενώ μας συνέστησε να Τον λατρεύουμε ΕΝ ΧΡΟΝΩ, αυστηρά ΔΙΕΤΑΞΕ να μην ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ το χρόνο
- κχ : Ο ίδιος Θεός μας είπε "ου ποιήσεις σεαυτω είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τω ουρανω άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. ου προσκυνήσεις αυτοίς, ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς· εγώ γαρ ειμι Κύριος ο Θεός σου".
Εμείς όμως Τον αγιογραφήσαμε, το επικύρωσε η Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος και έκτοτε επέχει θέση Δόγματος. Ή μήπως όχι ;

Δεν προσκυνούμε και δεν λατρεύουμε τις μπογιές και τα ξύλα των αγίων Εικόνων. Το ίδιο συμβαίνει και με το χρόνο, τον κτιστό και τον Άκτιστο. Δεν προσκυνούμε και δεν λατρεύουμε τον χρόνο, δεν προσκυνούμε και δεν λατρεύουμε τις ημέρες. Επί το πρωτότυπο, του ποιήσαντος το χρόνο και τις ημέρες, διαβαίνει η επί τη αυτή ημέρα και τω αυτώ χρόνω προσκύνηση και λατρεία του αγίου Θεού, της υπεραγίας Θεοτόκου, του Τιμίου Σταυρού και πάντων των αγίων.
Εσείς είπατε : τί δεκατρείς μέρες μπροστά, τί δεκατρείς μέρες πίσω και άλλοι, τί εικόνες, τί χωρίς εικόνες ; Άλλοι, τολμηρότεροι υμών είπαν : Τι εκ του πατρός, τι εκ του πατρός και εκ του υιού ; για να φτάσουμε στο τί μια εκκλησία τί πολλές, ας ψάξει έκαστος να βρει αυτή που του αρέσει.

Φτάνουν αυτά, αν και θα μπορούσα να προσθέσω και τα άλλα, που θα πέσουν μέσα στο χωνευτήρι των "ηνωμένων θρησκειών".

Σταματώ εδώ, θέτοντας καθ΄ υπερβολή αντιστοιχίας τούτο :

"11 Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 12 καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.",

με υπογράμμιση στο "ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον" ( : διδάσκοντες γεράσατε)

2)  - ΝΠ : Αλλαγές η Εκκλησία έκανε πολλές ... Δεν απέδωσε όμως ΠΟΤΕ σωτηριολογικές διαστάσεις στο μέτρημα και στην αλλαγή του κάθε τρόπου μετρήσεως.

- κχ : Τότε μπορούμε άνετα να προσκυνούμε και τις ζωγραφιές του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, του Μιχαήλ Αγγέλου και παντός Δυτικού καλλιτέχνη, που ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική, ή θρησκευτική, ζωγραφική. Θέμα σωτηριολογικών διαστάσεων δεν τίθεται. Οι εικαστικοί τρόποι έκφρασης (τεχνοτροπία) καταργούν τα όρια. Ζωγραφική τέχνη και αγιογραφική συμπίπτουν, η Τέχνη μας ενώνει με την ανώτερη, και ανυπόστατη, συμπαντική δύναμη του Κάλλους, δηλαδή με τη θεότητα. Ναι, σωστά, αλλά ποια απ΄ όλες ;