Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ 1: Ἐκκλησία σημαινομένη ἐν τοῖς Μυστηρίοις

   Σημείωση από κχ.

   Μια επανάληψη που αξίζει κανείς να την διαβάσει, αν θέλει να μάθει αυτά, που δεν του επιτρέπουν να μάθει.



ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ 1: Ἐκκλησία σημαινομένη ἐν τοῖς Μυστηρίοις: Ἀπάντηση στόν " Ὀρθόδοξο Τύπο" τῆς 3 ης  Φεβρουαρίου 2006 ὃτι τάχα μπορεῖ ἡ Νεοημερολογίτικη Σύνοδος τῶν Οἰκουμενισ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: