Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Tο εορτολόγιο των ορθοδόξων συμπληρώνεται και τα ημερολόγια μεταβάλλονται.


Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

Ο σχολιαστής "υπεραγία θεοτόκε πρέσβευε" γράφει :
Δεν μας παρέδωσαν "πάτρια ημερολόγια" ο Χριστός και η Μία Αγία Εκκλησία του και το Εορτολόγιο των ορθόδοξων αγίων μας ακόμη "συμπληρώνεται" μέχρι την Συντέλεια των Αιώνων από τους Μάρτυρες και Ομολογητές της ορθόδοξης Πίστεώς μας ... Τα ημερολόγια μεταβάλλονται στο πέρασμα του χρόνου, οι άγιοι Απόστολοι χρησιμοποίησαν και το "Μακεδονικό Ημερολόγιο". Αμετάβλητο διαχρονικά είναι το Ορθόδοξο Δόγμα μας, που περιγράφεται συνοπτικά στο Σύμβολο της Πίστεώς μας, δηλαδή η αληθινή Ορθόδοξη Πίστη που μας παρέδωσε ο Θεάνθρωπος Χριστός και η ΜΙΑ αγία Εκκλησία Του για την Σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. 

κχ
Για τα κρίματά μας, δεν βρισκόμαστε σήμερα στο "Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε". Είμαστε στο "Υπεραγία Θεοτόκε σώσον", αν μάλιστα λάβουμε υπόψη κι αυτά που γράφει ο ... "πρέσβευε". Τι γράφει ; Ότι το Εορτολόγιο των ορθοδόξων συμπληρώνεται και ότι τα ημερολόγια μεταβάλλονται.

Η συμπλήρωση, απαντάμε, έγινε. Ο πάπας μνημονεύεται στα Δίπτυχα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι άλλο από του να αναγνωρίζουμε αγίους, τους αγίους της παπικής εκκλησίας. Ένας εξ αυτών είναι και ο πρόσφατα ανακηρυχθείς (Κροάτης) "άγιος" Στέπινατς. Ιδού λοιπόν η συμπλήρωση. Αν κάνω λάθος να με διορθώσουν οι θεολόγοι.

Αλλά έχουμε κι αυτό : Τα ημερολόγια μεταβάλλονται στο πέρασμα του χρόνου. Θαυμάσια! Αυτό θα μας το πουν σε λίγο, όταν θα πρέπει όλοι μαζί να δοξάζουμε τον ένα θεό για όλους, αφού όλες οι θρησκείες και όλες οι εκκλησίες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ένα θεό. Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν ! Τα ημερολόγια μεταβάλλονται και πλέον, τίποτα δεν μας σταματά. Η Παγκόσμια Ημέρα των Πιστών, η Παγκόσμια Ημέρα Πίστεως της Οικουμένης, είναι προ των πυλών και ίσως, μάταιο θα ήταν να επαναλάβω "Τὰς θύρας, τὰς θύρας ! Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν"

Και νέες επιδόσεις , διαβάστε :
Τά βασικά σημεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου (Ιωάννη του Χρυσοστόμου) εἶναι ὅτι καί δι’ αὐτήν τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα δέν ὑπάρχει πρόβλημα διά τό πότε θά τήν ἑορτάσωμε, ἀρκεῖ νά ἑορτάσωμε μαζί μέ τήν Ἐκκλησία. Τό ὅτι δέ εἰς τόν οὐρανό δέν ὑπάρχουν «μῆνες καί ἥλιος καί περίοδος ἐνιαυτῶν» δείχνει ὅτι ὁ οὐρανός συνεορτάζει μαζί μας πάντοτε, ὁσάκις ἐμεῖς ἐπιτελοῦμε μέ καθαρά συνείδησι τίς ἑορτές. 

 κχ
Αφού είναι έτσι, τότε ερρέτωσαν οι Νηστείες. Στον ουρανό κανείς δεν νηστεύει. Άχρηστα και τα Μεσονυκτικά, οι Όρθροι και οι Εσπερινοί ; Ερρέτωσαν όμως και τα ιερά Μυστήρια, αφού εκεί «οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται».

 οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι καὶ ἐκγαμίζονται· 35 οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται

Σας έμαθαν ότι δέν ὑπάρχει πρόβλημα διά τό πότε ἑορτάζουμε, ἀρκεῖ νά ἑορτάζουμε μαζί μέ τήν Ἐκκλησία και ἐπιτελοῦμε μέ καθαρά συνείδησι τίς ἑορτές. Αλλά λερώσατε τη συνείδηση, την κάνατε ακάθαρτη. Οι ουρανοί δεν συνεορτάζουν όποτε εμείς θέλουμε. Όποτε εκείνοι θέλουν «σήμερον ΤΑ ΑΝΩ τοῖς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ», όποτε εκείνοι βουλήθηκαν, όρισαν το «Ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ».

Στα λόγια καλοί είστε, κρατάτε το Δόγμα στα λόγια, τα έργα σας όμως "ζέχνουν", δεχόμενοι να συνεορτάζετε παρέα με τους άλλους. Τους ακάθαρτους άλλους. Μάθατε ότι αυτό το "σήμερον" είναι το αδιάστατο παρόν, τις διαστάσεις του οποίου κάποιοι σοφοί τις μέτρησαν και τις βρήκαν λάθος. Τις διόρθωσαν, το δεχθήκατε και τις πήρατε. Το αδιάστατο παρόν, εμετρήθη, εζυγίσθη και εκρίθη, βρέθηκε λειψό ! Άλλαξε. Έγινε ακριβέστερο, τελειότερο, και νέο αδιάστατο παρόν προέκυψε !!

Μπράβο σας και ειλικρινά, κρίμα στους προγόνους που είχατε. Εκείνοι, τουλάχιστον, είχαν την ευστροφία κι έφτιαξαν άγαλμα "τω αγνώστω θεώ", τις διαστάσεις του οποίου (: φύσει θεὸς ὢν καὶ ἄνθρωπος) και δέχθηκαν και πίστεψαν. Δεν τόλμησαν όμως να τις διορθώσουν, όπως κάνουν και έκαναν οι συνεορταστές σας. Διόρθωσαν την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και τώρα συντονίζουν τον χρόνο αυτής της εκπόρευσης. Δεν πρέπει να μένει κανείς παραπονούμενος.

Επί του πιεστηρίου
Unknown έγραψε :
ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ... ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ... ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ... ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

κχ
Και αν μας ρωτήσει, τι απάντηση θα δώσουμε ;

22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.

Οι σημερινοί προφήτες σε λάθος χρόνο προφητεύουν. Το λαλήσαν δια το προφητών Άγιον Πνεύμα, δια στόματος Ησαΐα ελάλει και έγραφε :

"τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι· νηστείαν καὶ ἀργίαν 14 καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου· ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν, οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν".

Τώρα εμείς δεν έχουμε Σάββατα, έχουμε Κυριακές και οι "νουμηνίες" μας (= νέος μην) είναι άλλες από τις παλαιές του προφήτη Ησαΐα. Είναι εκείνες των πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων τις οποίες άλλαξαν οι αστρονόμοι του πάπα - σιωνιστές ανεπίγνωστοι σημειωτέον. Αυτές θέλετε, αυτές έχετε, δικαίωμά σας. Κρατήστε της και αφήστε ήσυχους εμάς. Ασχοληθείτε με άλλους και με άλλα, όχι μαζί μας.

Υστερόγραφο
Ημερολάτρες δεν είναι οι αιρετικοί, οι μασόνοι, οι αντίχριστοι σιωνιστές. Και οι παλαιοημερολογίτες, τους οποίους βάζετε εσείς μέσα με τον ακάθαρτο νου που έχετε. Οι πρώτοι, μαζί κι εσείς, είσαστε "ημεροκλάστες", αφού πλέον ζείτε στο νέο, βελτιωμένο και ακριβές παρόν, που σας έφτιαξαν και μετά χαράς δεχθήκατε. Έχετε πλέον το δικό σας αδιάστατο "σήμερον". Γίνατε άχρονοι ! Μπράβο σας.

Εμείς οι παλαιοημερολογίτες είμαστε φίλοι των ημερών, ήμεροι και ίμεροι, με την έννοια της προς τον Κύριο και Θεό ημών σφοδρής επιθυμίας. Αρκετό είναι για μας, ότι με το ημερολόγιο αυτό καταποντίστηκαν όλες οι αιρέσεις και οι αιρετικοί. Σειρά έχει τώρα και ο επί του παρόντος δειλά αποκαλούμενος "χριστιανικός σιωνισμός".

Περισσότερο δεν θα ασχοληθώ μαζί σας και μην κάνετε άλλο κόπο να σχολιάσετε. Άλλωστε, τα ίδια και τα ίδια γράφετε. Τέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: