Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Σημειολογικά ενός φωτο-και-γραφήματος

Παρακάτω θα δείτε μια φωτογραφική σύνθεση : Ενός γραφήματος και μιας φωτογραφίας. Διαβάστε όμως προηγουμένως τα ακόλουθα.

Δεν ξέρω αν, αυτά που θα γράψω, είναι εκτός θέματος του γραφήματος και της φωτογραφίας.

Μου είναι άγνωστος ο ιστάμενος επί του επισκοπικού θρόνου, επί των ποδών του οποίου βλέπει κανείς το σύμβολο της ρωμιοσύνης. Επειδή όμως η σημειολογία παρόμοιων φωτογραφιών είθισται να αποδίδεται σε ΓΟΧ, τους οποίους κατηγορούν έτεροι του νέου αλλά και αυτού του Παλαιού ...

Παρένθεση, γνωστή η περίπτωση όπου η Σύνοδος Καλλινίκου κρίθηκε παράρτημα της μασονίας, επειδή σε μια φωτογραφία είδε κάποιος έναν διαβήτη

... ως δήθεν παραδοσιακούς, κρυπτο-οικουμενιστές, ημερολάτρες, ακόμη και μασόνους, έχω να πω τα εξής.

Λοιπόν, επειδή ο επίσκοπος δεν είναι αετός, όπως ο εικονιζόμενος δικέφαλος στην προμετωπίδα του άρθρου, ο οποίος κατά τη βυζαντινή οικοσημολογία με το ένα πόδι και τα αρπακτικά του νύχια κρατά (και πατά) την υδρόγειο σφαίρα, τυγχάνει όμως ο επίσκοπος να είναι άνθρωπος, τότε καλό είναι να ανάγουμε τη σημειολογία σύμφωνα με την αντιστοιχία της : Δικέφαλος να κρατά με τους γαμψούς όνυχες των ποδών την υδρόγειο, από τη μια πλευρά, και άνθρωπος άνευ πτερών και δυο κεφαλών, από την άλλη, να έχει υπό των ποδών του - άνευ ονύχων γαμψών - το σύμβολο της ρωμιοσύνης.

Αφού κάνουμε την αναγωγή και τη σύγκριση, τότε να δώσουμε την απάντηση, τι εκ των δυο προτιμάμε, ποιο φωτο-και-γραφικό στιγμιότυπο ... οικουμενίζει και ποιο δεν οικουμιενίζει, ποιο είναι αντιπαραδοσιακό και ποιο δεν είναι, ποιο είναι το βέβηλο και ποιο δεν είναι ;

Στη συνέχεια κάποιος Ανώνυμος έλαβε το λόγο :
Πρόσεχε Κωστάκη τον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό! Κωστάκη σε βλέπω για την Κόλαση! Και ο Κωστάκης απάντησε : Δεν ανησυχώ, θα είμαστε μαζί ... . Το τέλος δόθηκε από έναν άλλο, που με τη σειρά του έγραψε : Θα μας ζεσταίνει ο πυρίκαυστος Α, αυτός θα είναι η φλόγα, η κάμινος του πυρός η καιομένη. Έν σώματι εμείς και βράζοντας στο καζάνι. Κάποιος μπορεί να μας λυπηθεί, την κάμινο του πυρός την καιομένη, όμως, όχι. Αυτή δεν θα τη λυπηθεί.

Η αφορμή και η φωτογραφία από  http://orthodox-voice.blogspot.gr/2014/08/255.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια: