Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ἀντικρούσεις βλασφήμων κακοδοξιῶν, αἱρέσεων καί διαστρεβλώσεων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας

Προς όλους όσους δεν επαναπαύονται στην επικρατούσα κυρίαρχη μονομέρεια και παραπληροφόρηση. Καιρὸς τοῦ λαλεῖν.

http://stomen.blogspot.gr/2014/08/blog-post.html  

Δεν υπάρχουν σχόλια: