Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Προς τιμήν των προγόνων"Τότε τας πόλεις απόλλυσθαι, όταν μη δύνωνται τους φαύλους από των σπουδαίων διακρίνειν."

"Ομονοούντων αδελφών συμβίωσιν παντός τείχους ισχυροτέραν είναι."

"Κατά νόμον είναι πολλούς Θεούς, κατά δε φύσιν ένα."

 ( Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος )

Δεν υπάρχουν σχόλια: