Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Πίσω με τα λόγια, μπροστά με τα έργαΕγράφη :

Κάποτε, σέ μιά του ὁμιλία, ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος εἶχε πεῖ τήν παλιά ἐκείνη καί ἀγωνιστική «κραυγή» «Ὄπισθεν ὁλοταχῶς»! Γιατί, «ὄπισθεν» ταχύτατα, καί χωρίς καθυστέρηση; Ποιά ἡ μεταφορική της ἔννοια; Ἁπλούστατα! Μέ αὐτογνωσία καί βαθιά μετάνοια νά γυρίσουμε πίσω, χωρίς ἀναβολή, στό δρόμο τοῦ Χριστοῦ, τῶν Πατέρων μας καί τῆς αὐθεντικῆς Χριστιανικῆς μας παράδοσης.
Παρόμοια μέ τόν Ἰσραήλ καί οἱ σύγχρονοιἝλληνες «ποσάκις παρεπίκραναν αὐτόν καί παρώργισαν αὐτόν» (τόν Θεό)! Τόν πίκραναν καί Τόν παρόργισαν μέ τήν ἀπιστία τους, τήν ἀθεΐα τους, τίς ἀποκρυφιστικές καί παγανιστικές ἰδέες τους, τίς βλασφημίες τους, τήν ἐγκληματική καί διεφθαρμένη ζωή τους, τίς παρανομίες καί ἀδικίες τους καί τήν ὅλη ἀποστασία τους. Καί τό τρίς – χειρότερο, τήν ἀμετανοησία τους! Λοιπόν; «Ὄπισθεν ὁλοταχῶς»! «Στήκετε, καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε»... (Β´ Θεσ. Β´ 15).
(*)

και σχολιάζουμε :

κυπριανός χ
Τι να σχολιάσει κανείς εδώ; Τι άλλο, εκτός από αυτό που γράφει ο τίτλος του παρόντος άρθρου : Πίσω με τα λόγια, μπροστά, με τα έργα. Να γυρίσουμε πίσω γρήγορα, να σταθούμε και να κρατήσουμε την Παράδοση των πατέρων, μας καλεί ο αρθρογράφος, αλλά ότι έγινε «λάστιχο» η Παράδοση, προτιμά να το αγνοεί. Όπως την αγνόησε και ο αναφερόμενος από τον αρθρογράφο «αείμνηστος» αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, συγγράψας διατριβή για το σχίσμα των Παλαιοημερολογιτών. Αυτοί που έκαναν το σχίσμα, αυτοί που ποδοπάτησαν την Παράδοση, έρχονται να μας θυμίσουν το «στήκετε, καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε»!
Όντως, πολλές φορές παραπικράναμε και παροργίσαμε τον άγιο Θεό και το χειρότερο, με την υποκρισία μας. Όπισθεν, ναι, αλλά όχι μένοντας συνεπής στην απαράδεκτη καινοτομία του 1924. Είναι, ή δεν είναι αυτό σαφέστατη ένδειξη αμετανοησίας, έλλειψη αυτογνωσίας και το χειρότερο υποκρισίας;

(*) Βλέπε εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος" 21/02/2014 και ιστολόγια, τα οποία αναδημοσιεύουν το άρθρο με τίτλο "Όπισθεν ολοταχώς" υπό Μ. Μιχαηλίδη. Το σχόλιο δεν απεστάλη στα ιστολόγια ή στην εφημερίδα. Θα ήταν μάταιο τόλμημα, προφανώς, διότι είναι προερχόμενο από σχισματικό παλαιοημερολογίτη. Ο γράφων έχει αποκτήσει την σχετική, με την κρατούσα εκκλησιαστική ορθότητα, εμπειρία.
Ο Κύριος να τους ευλογεί και να τους φωτίζει. Δύσκολα χρόνια μας περιμένουν.

2 σχόλια:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Επειδή δεν ξέρω αν το σχόλιο αυτό θα δημοσιευθεί, ως προερχόμενο από σχισματικό παλαιοημερολογίτη, το καταθέτω εδώ. Αφορά σε άρθρο του ιστολογίου "Πατερική Παράδοση και Οικουμενισμός" και την κριτική που ασκεί στο γνωστό μητροπολίτη Πειραιώς με τις αλλοπρόσαλλες κατά καιρούς δηλώσεις, λογιζόμενες και ως θέσεις ορθόδοξες.

Στην κριτική αυτή έσπευσε να απαντήσει Ανώνυμος (ως συνήθως) σχολιαστής πλέκοντας το εγκώμιο του μητροπολίτη - και άλλων - για τη σύνεση και σωφροσύνη που τον χαρακτηρίζουν. Λεπτομέρειες στο δεσμό http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2014/03/blog-post_6932.html

Παράρτημα απολογητικό
Πίσω με τα λόγια, μπροστά με τα έργα

Εφ΄ όσον έχει παγιωθεί η αντίληψη - έγινε πεποίθηση - ότι η συνεπής εφαρμογή των αποφάσεων των Συνόδων στα θέματα (Δογματικά και Κανονικά) της Ορθόδοξης Πίστης ταυτίζεται με σχίσμα και συμπίπτει με αίρεση, τότε τι περιμένετε; Τι άλλο από το "όπισθεν ολοταχώς" με τα λόγια και εμπρός με τα έργα, ή όπως λένε οι λάτρεις των ταχυτήτων "τέρμα τα γκάζια".

Αν αυτό λέγεται σύνεση και σωφροσύνη, μάλιστα δε Μητροπολίτη, τότε πάλι τι να πούμε; Τι άλλο από το ότι φέρει τεράστια ευθύνη για την αποβλάκωση που έχει επικρατήσει στους σημερινούς νεοέλληνες και η πίστη τους είναι πλέον νεκρή.

20 θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν;
21 Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον;
22 βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη,
23 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα· ἐπίστευσε δὲ Ἀβραὰμ τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος Θεοῦ ἐκλήθη.
24 ὁρᾶτε τοίνυν ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον. (Ικ.. β΄)

Τα έχει αυτά υπόψη ο συνετός και σώφρων μητροπολίτης Πειραιώς; Και αν τα γνωρίζει, γιατί ξεγελά με στομφώδη λόγια το λαό του αγίου Θεού;

Kyprianos Christodoulides είπε...

Το σχόλιο, και άλλα, δημοσιεύθηκε