Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Το Κοράνι υπό την σκέπη του Χριστού Παντοκράτορα


Στη φωτογραφία που βλέπετε παραπλεύρως και με τίτλο "Το Κοράνι υπό την σκέπη του Παντοκράτορα" δημοσιεύθηκε η εκπληκτική είδηση ότι σε κάποια επαρχία της Τουρκίας, συγκεκριμένα στην Αμάσεια, διασώζεται ανέπαφη σε ένα τζαμί τοιχογραφία παριστάνουσα τον Χριστό Παντοκράτορα. Τα περισσότερα μπορείτε να τα διαβάσετε στο δεσμό που ακολουθεί ( http://aktines.blogspot.gr/2014/01/blog-post_30.html ) εμείς δε σχολιάζουμε γράφοντας τα κατωτέρω. Φυσικά δεν ξεχνάμε τον δραστήριο ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν και το έργο που επιτελεί από τον τόπο της αυτοεξορίας του : Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απορία του γράφοντος είναι πώς θα μετονομασθεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, άλλως ΠΣΕ, όταν με το καλό εισέλθουν εντός αυτού χώρες όπως η Τουρκία, τα αραβικά Εμιράτα, το Πακιστάν, Μπαγκλαντές, κάτι από Αφρική μεριά κλπ.
ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ-ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ δεν αποτελεί ευχάριστη έκπληξη αλλά θλιβερή κατάπληξη. Ευχάριστη, θα ήταν η έκπληξη αν ο ιμάμης με το (άγιον!) Κοράνι ανά χείρας απευθυνόταν προς τους πιστούς του Ισλάμ δείχνοντας ψηλά με το ένα χέρι τον Χριστό Παντοκράτορα  και δια ζώσης, με το (άγιον!) Κοράνι κλειστό και το χέρι κάτω, έλεγε ότι η μόνη σώζουσα αλήθεια είναι ο εικονιζόμενος στην τοιχογραφία ζων λόγος του Υιού και Λόγου του Θεού.

"3 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.

... 24 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως.

... 26 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν" ( Γν. α΄)

5 ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων ( Ψ. 142 )

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. ( Ιν. α΄)

Δεν σκεφτόμαστε με εικόνες ( Wittgenstein : "Μην σκέφτεσαι. Κοίτα!" ), δεν μελετάμε με εικόνες, δεν γινόμαστε σοφότεροι με εικόνες, δεν προηγείται του λόγου η εικόνα. Εν πρώτοις λόγω γίνονται τα πάντα. Οι εικόνες έπονται και δεν απαγορεύονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: