Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Ανασκευή των ισχυρισμών του κ. Σωτηρόπουλου

Με πρότυπο το «ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε»


Αντώνιος Μάρκου :
Ποτέ δεν αναφέρεται ο κ. Σωτηρόπουλος στο ζήτημα της αποτειχήσεως για λαϊκούς. Είναι άτοπο. Δεν υφίσταται. Η αποτείχησι σύμφωνα με τον ΙΕ΄κανόνα της Πρωτοδευτέρας αναφέρεται σε κληρικούς.


κυπριανός χ :
Τι είναι ο κ. Σωτηρόπουλος, λαϊκός ή κληρικός ; Αν ήταν κληρικός αυτά που έγραψε έπρεπε να τα απευθύνει εσωτερικά με την ένδειξη "Προς Κληρικούς". Είναι όμως λαϊκός και εν είδη κληρικού - ή μήπως όχι; - απευθύνεται προς λαϊκούς. Αν καταχράται των επιστημονικών διαπιστευτηρίων του, ας τον επαναφέρει στην τάξη η Ιεραρχία της Εκκλησίας. Σημείωση, ο οικουμενικός Βαρθολομαίος τον έχει αφορίσει (να, κι άλλη μια περίπτωση "Καϊάφα", θα έλεγε ένας κακεντρεχής και έτερος "πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται").

Μήπως νομίζει ο κ. Αντώνιος Μάρκου ότι απευθύνεται σε αφελείς ; Οι ποιμένες δεν "βόσκουσι εαυτούς" αλλά ποίμνιο. Όταν ένας επίσκοπος παύει την αναφορά του ονόματος ενός αιρετίζοντος επισκόπου, επειδή γυμνή κεφαλή κηρύσσει κατεγνωσμένη αίρεση, δεν το κάνει ερήμην του ποιμνίου του. Το κάνει παρρησία και ενώπιον των ποιμαινόμενων πιστών.

Λοιπόν, αυτός ο διαχωρισμός των μυστικά αποτειχιζόμενων (: ερήμην ποιμνίου) κληρικών από τους φανερά απομακρυνθέντες λαϊκούς κατά τον αδιανόητο τρόπο «άνευ ποιμένος», αν μη τι άλλο, είναι σκανδαλώδης υπεκφυγή.
Στην περίπτωση του αφανώς φεύγοντος από αιρετίζοντα επίσκοπο ισχύει το του Κυρίου « : 15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα.17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ·» (Μτ. ιη΄)

Μετά από αυτό ακολουθεί το :

«... ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.» (Μτ. ιη΄) και τούτο σημαίνει απομάκρυνση ή αποτείχιση.

Οι νεωτερικοί ακαδημαϊκοί Κανονολόγοι και θεολόγοι αποδίδουν το "ειπέ τη εκκλησία" διαφόρως. Δηλαδή ερήμην του λαού του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι εκκλησία. Είναι η ψευδοεκκλησία του Καίσαρα, δηλαδή των Αγγλικανών, που ανακάτεψαν τον πάπα με τον Λούθηρο, για να τρώγονται αυτοί μεταξύ τους και ως μη όφειλε, κι εμείς : «15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.» (Γλ. ε΄).

" 32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς " ( Μτ. ι΄ ).
Οι ομολογητές "έμπροσθεν των ανθρώπων" οφείλουν και έμπροσθεν του ιερού Θυσιαστηρίου να είναι ομολογητές, διαφορετικά, όταν μνημονεύουν αιρετικούς, γίνονται αρνητές. Ομολογούν την αλήθεια ενώπιον των ανθρώπων και την αρνούνται ενώπιον της αγίας Τραπέζης ! Οποίος εμπαιγμός !!

1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Προς την κα. Ερατώ Μπέλλου

Το σχόλιό σας δημοσιεύθηκε σε άλλο Θέμα του παρόντος ιστολογίου με μικρές διορθώσεις. Ελπίζω να συμφωνήσετε.

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/12/blog-post_31.html