Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

"τοῖς ἀκοινωνήτοις συνευχομένοις"

 Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - υποθέτω δεν είμαι ο μόνος - έγινα παραλήπτης ευχετηρίου κάρτας επί τη Δεσποτική εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου. Αποστολεύς η TELEVISION STATION 4E. Ιδού η κάρτα ...

 
Και η απάντηση ...
Αντεύχομαι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΈΣΤΗ!

"Το σάλπισμα της νίκης, της αθανασίας, της δύναμης, του θριάμβου", καθώς γράφετε, είναι λίαν ατελές εφόσον δεν συμπεριλαμβάνει την ΑΦΘΑΡΣΙΑ της έμμορφης (: εν σώματι) και αθανάτου ψυχής, που όλοι έχουμε. Προς τούτοις συνηγορούν τα κατωτέρω :

« 50 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύνανται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ. 51 ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, 52 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι· σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. 53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.» (1Κρ. ιε΄ 50-53). Και ο ερμηνευτής (*) συμπληρώνει :
"Αυτό είναι το μυστήριο για το οποίο μιλάει και αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της θυσίας του Ιησού Χριστού, ο οποίος όχι μόνο έσωσε την ψυχή, αλλά αφθαρτίζει το πρόσλημμα ( : αφθαρτίζει καινοπρεπέστατα, απαθανατίζων το πρόσλημμα, Κανών Όρθρου Μ. Σαββάτου) και από την γη  το ανεβάζει και  το καθίζει στα δεξιά του θρόνου του Θεού".

(*)  http://www.pistos.gr/orthodoxia/giortes/i-analipsi-tou-kuriou-imwn-iisou-xristou
(μετά τινων συμπληρώσεων/διορθώσεων υπό του γράφοντος).

2 σχόλια:

Silver είπε...

Χριστός, η Ζωή ημών, Ανέστη αδελφέ Κυπριανέ!!!

Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα!

Εν Χριστώ,
Κων/νος Αργυρακόπουλος
Μόντρεαλ-Καναδά.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, αδελφέ εν Χριστώ Κωνσταντίνε!

"οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν".