Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Καλή Ανάσταση, άγιον και ευλογημένο Πάσχα

telemaxos doumanis has left a new comment on the post (*) :
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ , ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ? ΜΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΙΕΡΟΣΥΝΗ??

Αγαπητέ κύριε Δουμάνη,

Ειλικρινά με φέρνετε σε δύσκολη θέση με το ερώτημά σας. Αν γράψω ότι οι σχισματικοί νεοημερολογίτες δεν έχουν Μυστήρια, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς, εδώ και πολλά χρόνια με απασχολούσε - υπάρχουν πολλοί σαν εμένα - αυτό το ζήτημα, για να καταλήξω τελικά στο συμπέρασμα, ότι αυτή η εκκλησία (σημ. οι επικεφαλής ιστάμενοι) που προέκυψε μετά το 1924, απέκρυπτε συστηματικά την αλήθεια λόγω προφανώς ιδιοτελών συμφερόντων.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο γαγγραινώδης μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος, όστις εξέδωσε διατριβή με τίτλο "Αλλήλων μέλη", πετώντας στα άχρηστα το "Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ". Ποιος τον ήλεγξε; Ουδείς.

Αν, πάλι, γράψω ότι έχουν έγκυρα Μυστήρια, βλέποντας το τι γίνεται, τότε μάλλον δάκρυα θα τρέξουν απ΄ τα μάτια μου. Φιέστες τα έχουν κάνει, ας αφήσουμε δε και τους φωτογράφους ... .

Εκείνο λοιπόν που σκέπτομαι, είναι αυτό που είπε ο Κύριος : "πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι".

Και εξηγούμαι. Τελούν (περίπου) ακριβώς τα Μυστήρια, για τα υπόλοιπα όμως τίποτα δεν κάνουν. Αρκούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των προϊσταμένων τους μητροπολιτών, επισκόπων κλπ. Οι οποίοι είναι και αυτοί υφιστάμενοι των πολιτικών, δηλαδή της διπλωματίας, όπου μόνο το ψεύδος κυριαρχεί.

Τι θέλω με αυτά να πω; Ότι Χάρι δεν έχουν οι λειτουργοί των Μυστηρίων, τουλάχιστον όσοι εξ αυτών δεν έχουν επίγνωση τι ακριβώς έγινε με την καινοτομία του 1924.

Ωστόσο, τα Μυστήρια τελούνται και η Χάρις υπάρχει σε κάθε βαφτιζόμενο (περιορίζομαι σ΄ αυτό) εφόσον το Μυστήριο "λέγεται και ποιείται" - ατελώς έστω το "ποιείται" - όπως μας έχει παραδοθεί κατά το Δόγμα.

Εναπόκειται συνεπώς στον κάθε ένα από εμάς, εφόσον έχει θρησκευτικά ενδιαφέροντα και θέλει να γνωρίζει τι ακριβώς πιστεύει, να μάθει εκείνα τα οποία του κρύβουν. Ή, αν λέγονται, είναι οι μισές αλήθειες. Διότι, έτσι, γίνεται καλύτερα η παραχάραξη.

Οι ποιμένες έπαψαν να ποιμαίνουν το λαό του Θεού. Προτίμησαν να "βόσκουσι εαυτούς" στα συνέδρια τα διαχριστιανικά, τα διαθρησκειακά και τα λοιπά διαδραστικά, παρά να επωμισθούν το βαρύ λειτούργημα, που μόνοι τους φορτώθηκαν. Ποιο είναι αυτό; Η αλήθεια και ουδέν έτερο.

"ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς"

(*) http://orthodox-voice.blogspot.gr/2013/05/o-k.html

2 σχόλια:

Σαλογραια η Ευαν.Παναγοπούλου-Κουτσούκου είπε...

Χριστοδουλίδη μου
με όλο το σεβασμό:

Αυτή η μαγουλοτραβηγμένη φωτό,
είναι η αγαπημένη σου; Σε εκφράζει ως τα σώψυχα;

Το κατάλαβαααααααααααα!
;-)
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΡΕ ΟΡΝΙΟΟΟΟΟΟΟΟΟ!
;-)

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Καλό Πάσχα (το κατάλαβες).