Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Τα συγγνωστά λάθη


Αναγνώστης ιστοσελίδας, φίλος των Μαθηματικών, της Αστρονομίας και της επιστήμης με ενέπλεξε σε μια συζήτηση για ένα πολυσυζητημένο και ακόμη διαφιλονικούμενο ζήτημα. Το ζήτημα της ημερολογιακής μεταβολής, το οποίο στη θρησκευτική γλώσσα ονομάζεται "εορτολογική καινοτομία". Ισχυριζόταν ο φίλος της επιστήμης ότι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν οι μετρήσεις των μαθηματικών, των αστρονόμων, γενικότερα των παρατηρητών των αστέρων, που αποδεικνύουν ότι ο ημερολογιακός χρόνος από Γεννήσεως Χριστού αποδείχθηκε εσφαλμένος. Ορθά, συνεπώς, η Ιεραρχία της Εκκλησίας αποφάσισε την εορτολογική μεταρρύθμιση, διότι κάτι γίνεται με την ισημερία, αφήνοντας για αργότερα, όταν τα πράγματα ωριμάσουν, την μετατόπιση του χρόνου της θείας Ενανθρωπήσεως. Επ΄ αυτών παρατήρησα όσα κατωτέρω θα διαβάσετε :

Εμείς, αγαπητέ κύριε, είμαστε ανορθολογιστές. Δεν ξέρω αν είσαστε κι εσείς, που δεν μου φαίνεται. Ο ανορθολογισμός μας είναι πρόδηλος αφού πιστεύουμε στα θαύματα. Και μπορεί η αστρονομία, η γεωμετρία, η αριθμοσοφία γενικότερα, να μας λέει ότι αυτό και αυτό συμβαίνει με τις ισημερίες, με τις κινήσεις των πλανητών και πολλά άλλα, όμως ο ανορθολογισμός μας επιμένει σε τούτο :

1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2 αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 4 ἀνέβη δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ, 5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ. 6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον

Αν αυτό για τους επιστήμονες, αστρονόμους κλπ., είναι το συν(+) πλην(-) 7, το +13 ημέρες, ή δεν ξέρω γω πόσα άλλα πάνω ή κάτω, για εμάς είναι ο αριθμός ένα (1). Δεκτά και τα ανεβοκατεβάσματα της ισημερίας. Διότι, όπως είπαμε, είμαστε ανορθολογιστές. Μπορεί να είσαστε κι εσείς, αλλά δεν μου φαίνεται. Σας ενδιαφέρει η απόλυτη ακρίβεια των μετρήσεων.

Αν εμείς κάνουμε λάθος στους υπολογισμούς, προτιμάμε να μείνουμε σε αυτό και με αυτούς, αφού άλλωστε στα περισσότερα, αν όχι όλα, είμαστε λάθος. Σημειώσετε, συγγνωστό λάθος, εφόσον είναι  (ήμαρτον Κύριε, μη γένοιτο) και η ανορθολογική θεία Ενανθρώπηση, όπως μας την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εσείς θέλετε να είσαστε ακριβείς με την επιστήμη. Αν τώρα, με την ευρύτητα του   πνεύματος που σας φόρτωσαν τα επιστημονικά γράμματα, θεωρήσετε συγγνωστό λάθος τις μεταμοσχεύσεις, τις εργαστηριακές συλλήψεις του σωλήνα, τις θεραπευτικές εκτρώσεις (σημ. όλες έτσι λέγονται) κλπ., καθόλου απίθανο να μας πείτε, παραχαράσσοντας όσα εμείς λέμε, ότι το ίδιο θα είναι και η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανθρωπότητα θα ζήσει με λιγότερα οικονομικά προβλήματα, η ανεργία θα εκλείψει και το παγκόσμιο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που θα διαπράξετε θα το δικαιολογήσεται πλήρως.

Υστερόγραφο

Ο αναγνώστης επανήλθε για να παρατηρήσει ότι : " Αντί να μου απαντήσετε αναφέρεστε στη λάθος  χρονολόγηση της γέννησης του Χριστού, στο κατά Λουκά ευαγγέλιο. Το παραδέχεται και ο άγιος Νεκτάριος. Αλλά και η προσθήκη στο κατά Μάρκον, η ηλικία του Χριστού, κατά τον Λουκά (3. 23), είναι ανακριβής" (Ευαγγελική Ιστορία). "Η εμφάνιση του Χριστού στη Μαγδαληνή, στο κατά Μάρκον (16. 9), είναι προσθήκη" (επιστολή προς τον Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα). Αυτά είναι λάθη ή όχι; Μήπως ο άγιος Νεκτάριος κάνει  λάθη ή δεν είναι άγιος;"

Και η απάντηση

Όχι δα και ότι δεν απαντήθηκαν! Είπαμε, εμείς επιμένουμε να είμαστε ανορθολογικοί σε πείσμα δικό σας, καθώς, όπως διαβάσατε, υπάρχουν και τα "συγγνωστά λάθη".Ο διάβολος δεν το περίμενε ότι ο άγιος Θεός θα έκανε το λάθος να γίνει άνθρωπος. Όμως έγινε, τα όργανα του διαβόλου τον σταύρωσαν, όμως ο θάνατος τεθανάτωται και ημείς εζωοποιήθημεν. Ο διάβολος ητήθηκε κατά κράτος. Αυτά ειναι τα λάθη μας  αγαπητέ κύριε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: