Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δεν απαντά

"Ζωή" εντός εισαγωγικών

Δημοσιεύθηκε σε ιστολόγια - δεν γνωρίζω αν σε εφημερίδες - απάντηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) ως προς την είδηση, ότι καταληκτική ημερομηνία αρνητικής Δήλωσης δωρητή οργάνων ή σώματος, είναι η 12/12/2012. Την απάντηση-διάψευση της είδησης, θα την διαβάσετε, αφού προηγουμένως διαβάσετε αυτά, στα οποία δεν απαντά ο ΕΟΜ, και τα οποία είναι :
ΕΟΜ :
"... Παρόλα αυτά, ουδέποτε στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις κάτω από ισχυρά νομικά πλαίσια και ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου συναίνεσης, δεν έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς τη συναίνεση της οικογένειάς του."

Κυπριανός Χ :
Ας αφήσουμε στην άκρη το "εθνικός", του Οργανισμού των Μεταμοσχεύσεων - σημ. θα ήταν καλύτερα να λεγόταν "παγκόσμιος" - και ας δούμε τα άλλα. Δηλαδή, ότι μετακυλίουν την ευθύνη της διάγνωσης(!) του θανάτου στους συγγενείς, στους οικείους του "θανόντος περοσώπου" (sic). Παρεμπιπτόντως, οι ρέκτες των μεταμοσχεύσεων την πιστοποίηση του θανάτου την έκαναν τώρα "διάγνωση" θανάτου! Προφανώς, για να δυσκολέψουν τα πράγματα και τα σαφή να γίνουν ασαφή : Οι ιατρικές διαγνώσεις δεν είναι πάντα εύκολες.

Ερωτούμε λοιπόν : Μήπως μπορεί ο συντάκτης της ανακοίνωσης να μας πει τι γίνεται όταν ο κατακείμενος (ασθενής ή πτώμα;) δεν έχει οικείο περιβάλλον; Και τι γίνεται, ακόμη, όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των συγγενών (:γονείς, παιδιά, αδέλφια και έτεροι πρώτου βαθμού); Διότι ενδεχομένως το ένα μέρος να υποστηρίζει τις μεταμοσχεύσεις και το άλλο όχι.

Ο συντάκτης του ΕΟΜ δεν θα μας απαντήσει, θα απαντήσουμε όμως εμείς για λογαριασμό του. Στις περιπτώσεις λοιπόν όπου υπάρχουν διαφωνίες αναλαμβάνουν να διευθετήσουν το ζήτημα οι ειδικοί σύμβουλοι. Με ένα "αυτή τη στιγμή μπορεί να σωθούν 7 με 8 συνάνθρωποι ζώντας με αξιοπρέπεια" τι θα απαντήσουν οι διαφωνούντες συγγενείς; Υπάρχει όμως και το καλύτερο : "Ο δικός σας άνθρωπος θα "ζει" (με εισαγωγικά το ζει) μέσω ενός άλλου", και "δι΄ ημών παντί τω λαώ", προσθέτουμε εμείς. Δηλαδή, η ζωή του προσφέροντος τα όργανα συνεχίζεται σαν "ζωή" με εισαγωικά. Ο αποβιώσας από το χειρουργικό νυστέρι "ζει" μέσω κάποιου άλλου! Έξοχα!!

Αλλά δεν είναι έτσι.

Η ζωή είναι άνευ εισαγωγικών. Είναι, αυτή που είναι, και την διαφθείρουν κάποιοι σύμβουλοι με ντοκτορά (θεολογικά) και διατριβές (φιλοσοφικοθεολογικές) σε διαστημικά ή άλλα κέντρα. Ποια είναι αυτή η ζωή, ιδού :" Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα".
Πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Αυτή είναι, και μόνο μεσιτεία αυτής της ζωής κατακτάται το αιωνίως και αφθάρτως ζειν. Είναι η Ζωή που πάτησε τον θάνατο. Δεν είναι η εξαπάτηση της εντός εισαγωγικών "ζωής" των μεταμοσχεύσεων, όπως δεν είναι και εκείνη του "θανάτου με αξιοπρέπεια" κατόπιν ευθανασίας.

Και τώρα η απάντηση-διάψευση του ΕΟΜ :

Σχετικά με πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ως «καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφής δήλωσης άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον η 12η Δεκεμβρίου 2012», ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων μετά θάνατον, δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής, ούτε λήγει μετά το πέρας της 1ης Ιουνίου 2013, οπότε και θα αρχίσει ισχύς άρθρου 9, του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) περί ‘Εικαζόμενης Συναίνεσης’.
Είναι αυτονόητο ότι, οποιαδήποτε στιγμή κάποιος πολίτης το επιθυμεί, ακόμα και μετά τον Ιούνιο του 2013, θα μπορεί να δηλώνει την  άρνησή του στην μετά θάνατον δωρεά οργάνων.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, τροποποιήθηκε ως εξής «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».
 
Μάλιστα, με την ισχύ της Εικαζόμενης Συναίνεσης, διασφαλίζεται, μέσω της δυνατότητας «αρνητικής δήλωσης», η άρνηση του πολίτη να γίνει δότης οργάνων γεγονός, που με την ισχύουσα νομοθεσία της δηλούμενης συναίνεσης (κάρτα δωρητή), δεν διασφαλιζόταν, καθώς η δωρεά οργάνων του εκλιπόντος,  επαφιόταν στην απόφαση της οικογένειας.
Παρόλα αυτά, ουδέποτε στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις κάτω από ισχυρά νομικά πλαίσια και ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου συναίνεσης, δεν έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς τη συναίνεση της οικογένειάς του.
Ο ΕΟΜ εκφράζει τη λύπη του που στο γενικότερο πλαίσιο «εκφοβισμού» του κοινού χρησιμοποιείται και ως μέσο και ο θεσμός της Δωρεάς Οργάνων, ενός θεσμού που έχει ως βάση και απαραίτητη προϋπόθεση την κοινωνική συναίνεση.
Η Δωρεά Οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, με μοναδικό κίνητρο την ανιδιοτέλεια, τον ανθρωπισμό και την αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ο Ε.Ο.Μ. συγκεντρώνει τις δηλώσεις των πολιτών που εκφράζουν την άρνησή τους με τη διαδικασία του άρθρου 9 παρ. 3, που προβλέπει έγγραφη δήλωση της άρνησης.
Η «αρνητική δήλωση»  η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης ή της απλής δήλωσης που θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, αποστέλλεται στον Ε.Ο.Μ. ταχυδρομικά ή με φαξ,  πρωτοκολλείται και να καταχωρείται σε σχετικό αρχείο.
Επισημαίνουμε ότι στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η άρνηση (π.χ. «σε περίπτωση θανάτου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση») ενώ θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα ανήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στην υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, με τα ονόματά τους και την ημερομηνία γέννησής τους.
Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται :
Εθνικός Οργανισμός
Μεταμοσχεύσεων
Τμήμα Προώθησης Δωρεάς
Ιστών & Οργάνων
Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα
Φαξ : 210 7255066
Μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού άρθρου (1/6/2013), θα αρχίσουν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς οι σχετικές βεβαιώσεις σε όποιον έχει εγγραφεί στο αρχείο Αρνήσεων.


Ακολουθούν Σχόλια που ανταλάχθηκαν μεταξύ του γράφοντος και αναγνώστη του ιστολογίου με το όνομα Gedeon. Αν έχετε χρόνο τα διαβάζετε.

3 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Gedeon έγραψε ...
Γειας σας γιατρέ,
είδα ότι γράφετε ότι λήγει η άρνηση δωρεάς μέχρι τις 12/12/2012. Τί θα γίνει μετά; Δεν θα μπορούμε να δηλώσουμε αρνητές προσφοράς οργάνων; Πειτε μου γρηγορα γιατί δεν έχω δηλώσει άρνηση. Αν είναι να το κάνω τάχιστα. Πείτε μου και που μπορώ να βρω καμία μήτρα εγγράφου άρνησης για δωρεά οργάνων για να συμπληρώσω.

Ευχαριστώ πολύ

Απάντηση ΚΧ ...
Διάβασε πρώτα αυτά και μετά αποφάσισε :

1) http://kyprianoscy.blogspot.gr/2012/12/blog-post_10.html

2) http://kyprianoscy.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9828.html

κυπριανός Χ

Gedeon έγραψε ...
Τα διάβασα και σας ευχαριστώ. Εσείς δεν έχετε δηλώσει άρνηση; Αν όχι, δεν φοβάστε μην σας πάρουν τα όργανα αφού δεν υπάρχει γραπτή άρνηση της δωρεάν των οργάνων σας;
Δεν είναι πιο επικίνδυνο απο το να έχεις γραπτή άρνηση;

Απάντηση ΚΧ ...
Όχι, δεν έχω υποβάλλει και δεν θα πέσω στην παγίδα του πονηρού Λοβέρδου.

Οικογένειες έχουμε οι περισσότεροι, συγγενείς έχουμε, φίλους έχουμε. Οπότε κάτι θα έχουμε συζητήσει, κάτι θα ξέρουν, κάτι θα έχουν να πουν, σε περίπτωση - σπάνια οπωσδήποτε - που βρεθεί κανείς στο εξωτερικό και συμβεί το μοιραίο. Θα αναζητηθούν οι συγγενείς και θα δώσουν την πληροφορία (της άρνησης).

Πρόβλημα υπάρχει, ωστόσο, με τους λάθρο. Αυτοί όμως δεν ενδιαφέρονται για τέτοια ζητήματα. Λεφτά θέλουν και δεν αποκλείω, να τους δώσει κάποιος λεφτά, να ισχυριστούν ότι είναι συγγενείς του "νεκρού" (εγκεφαλικά) λάθρο και να πουν ότι ήταν θετικά διακείμενος στις μεταμοσχεύσεις.

κχ
Υστερόγραφο. Απέφυγα, και, την παγίδα της απογραφής.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Gedeon έγραψε ...
Νομίζω πως την γραπτή δήλωση της άρνησης δεν αντικαθιστά καμία γνώμη συγγενικών προσώπων. Αυτό το νόημα νομίζω έχει η δήλωση.
Δήλωσες άρνηση; Δεν σου τα παίρνω τα όργανα σου. Δεν δήλωσες άρνηση; Σου τα παίρνω.
Αν οι συγγενείς αντικαθιστούσαν την δήλωση τότε γιατί να τρέχουν όλοι να κάνουν δηλώσεις; Νομίζω πως ο νόμος προβλέπει μόνο τη γραπτή δήλωση για να μην σου αφαιρέσουν τα όργανα.
Δεν μιλάω για το εξωτερικό αλλά για τους ανθρώπους της Ελλάδας.
Εσείς τί λέτε;

Απάντηση ΚΧ ...
Είναι ενδεχόμενο να υπάρξει διαφωνία μεταξύ γονέων, ή, αν δεν υπάρχουν, και συγγενών, για την τελική απόφαση να δώσουν ή να μη δώσουν τα όργανα. Τούτο ισχύει ακόμη και στην περίπτωση όπου υπάρχει γραπτή δήλωση δωρεάς. Το ίδιο ισχύει για την εικαζομένη συναίνεση που "μαγειρεύουν". Οι γονείς, οι συγγενείς, τα παιδιά, μπορούν να αρνηθούν τη δωρεά των οργάνων στην εικαζομένη, όταν δεν υπάρχει γραπτή Υπεύθυνη (αρνητική) Δήλωση.

Υπάρχουν και πολλές άλλες παράμμετροι, τις οποίες δεν επιθυμώ να εκθέσω.

Η Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης είναι παγίδα όχι μόνο για μας, αλλά και γι΄ αυτούς που την εισηγούνται. Με νομικίστικα τεχνάσματα προσπαθούν να ξεφύγουν, όμως αυτοπαγιδεύονται. Το ψεύδος, όσο κι αν πασχίζουν επιστρατεύοντας ακόμη και μικρούς ή μεγάλους κληρικούς, δεν μπορεί να κρυφτεί. Η αλήθεια δεν τους το επιτρέπει.

Νομίζω αυτά τα έχεις υπόψη σου.

κχ

Gedeon έγραψε ...
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας γιατρέ.
Ένα ερώτημα ακόμα γιατί οι μέρες (12 του μηνός) πλησιάζουν.
Αν όλοι οι συγγενείς έχουν σύμφωνοι γνώμη να μην δωρίσουν τα όργανα του εγκεφαλικά νεκρού συγγενούς τους και δεν υπάρχει γραπτή άρνηση της δωρεάς οργάνων απο τον εγκεφαλικά νεκρό συγγενή τους τότε τί λέει ο νόμος;
Σίγουρα οι γιατροί υποχρεώνονται να ακούσουν και να συμμορφωθούν με την θέληση των συγγενών ή υπάρχει η δυνατότητα αφού δεν υπάρχει γραπτή άρνηση του εγκεφαλικά νεκρού, να τα πάρουν παρα την αντίθετη ομόφωνη γνώμη των συγγενών του;
Θέλω να πω ότι κατοχυρώνεται με την σύμφωνη γνώμη των συγγενών , το μη πετσόκομμα του εγκεφαλικά νεκρού, όταν αυτός δεν έχει αφήσει γραπτή άρνηση δωρεάς οργάνων;
ή τελικά χρειάζεται να γίνει και αυτή η γραπτή άρνηση για να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα πετσοκόμματος του εγκεφαλικά νεκρού; Ο νόμος τί λέει;

Απάντηση ΚΧ ...
Γράφεις : "Θέλω να πω ότι κατοχυρώνεται με την σύμφωνη γνώμη των συγγενών , το
μη πετσόκομμα του εγκεφαλικά νεκρού, όταν αυτός δεν έχει αφήσει γραπτή
άρνηση δωρεάς οργάνων;
ή τελικά χρειάζεται να γίνει και αυτή η γραπτή άρνηση για να
αποκλειστεί κάθε πιθανότητα πετσοκόμματος του εγκεφαλικά νεκρού; Ο
νόμος τί λέει;"

Σου απαντώ λοιπόν,
Ναι, όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των συγγενών "πετσόκομμα" δεν γίνεται. Γίνεται όμως πλύση εγκεφάλου, από εκείνους τους ειδικούς
"συμβουλάτορες" - είναι οι ψυχολόγοι - που θα αρχίσουν να τους λένε για κάποιο νεαρό ή μικρό παιδί που είναι καταδικασμένο και θα μπορέσει
να ζήσει - και μέσω αυτού, συμπληρώνω, να "ζει" σε εισαγωγικά και ο δικός τους άνθρωπος κάτι περισσότερο. Προηγουμένως, προσθέτω, τον σκοτώνουν με το δόλιο επιχείρημα της ζωής μέσα από έναν άλλο.

Ζωή με εισαγωγικά δεν υπάρχει. Ή ζούμε τη ζωή που μας χάρισε ο Θεός - έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος, και μόνο μέσω Αυτού, και ουδενός άλλου, έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε το αιωνίως και αφθάρτως ζειν - ή ζούμε λίγο ακόμη με τη ζωή που μας χαρίζει το χειρουργικό νυστέρι
τερματίζοντας πρόωρα τη ζωή ενός ψυχορραγούντος.

Αν θυμάμαι καλά, ο νόμος απαγορεύει τη λήψη οργάνων σε περίπτωση όπου οι συγγενείς αρνούνται - και ο εικαζόμενος δεν έχει υπογράψει την αρνητική δήλωση - να δωρήσουν τα όργανα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν υπάρχει η καταφατική δήλωση με ταυτότητα δωρητή. Ο/η σύζυγος, πατέρας κλπ., μπορεί να ισχυριστεί ότι ο δηλωσίας είχε εκφράσει την
αντίθεσή του, αλλά δεν πρόλαβε να επιστρέψει την κάρτα δωρητή.

κχ

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Gedeon έγραψε ...
Σας ευχαριστώ πολύ γιατρέ για το λόγο σας. Αν είστε σίγουρος ότι κατοχυρώνεται με την γνώμη των συγγενών του "εγκεφαλικά νεκρού" η διάσωση των οργάνων του τότε θα με ηρεμήσετε.
Το "αν θυμάμαι καλά" που γράφετε στην τελευταία παράγραφο είναι ρητορικό ή δεν είστε τόσο σίγουρος γι' αυτό που λέτε.
Αν θέλετε μπορείτε να δημοσιεύσετε τον διάλογο μας στο ιστολόγιο σας, για να μάθουν όσοι δεν ξέρουν.

Πολλά Ευχαριστώ

Απάντηση ΚΧ ...
Γράφεις : "Το "αν θυμάμαι καλά" που γράφετε στην τελευταία παράγραφο είναι ρητορικό ή δεν είστε τόσο σίγουρος γι' αυτό που λέτε.", και σου απαντώ,
Όχι, δεν είναι καθόλου ρητορικό αυτό το "αν θυμάμαι καλά". Διάβασε την ανακοίνωση του Εθνκού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και θα το διαπιστώσεις :

http://kostasxan.blogspot.gr/2012/12/blog-post_830.html

κχ