Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Περί ελευθερίας

Πρωΐ, λίγο πριν περάσει ο ήλιος το Λόφο
Η ελευθερία είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Όταν μιλάμε για τις έμφυτες καταστάσεις χρησιμοποιούμε την αποφατική μέθοδο.
(Μόσχος Λαγκουβάρδος)

ΚΧ
Σχετικά με την ελευθερία, την έμφυτη ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, απαραίτητο να καταφύγουμε στην αποφατική μέθοδο.
Η ελευθερία βιώνεται ως αληθής και τω όντι ελευθερία κατά την σκέψη και κατά την εκφορά δια ζώσης του λόγου μας. Είμαι ελεύθερος να σκέπτομαι, και είμαι ελεύθερος να εκφέρω το λόγο της φωνής μου. Ουδείς μπορεί αυτά να τα αναστείλει ή να τα απογορεύσει.

Διαφέρει όμως όταν, σκέψη και λόγος, εκφέρονται εγγράφως ή δι΄ άλλου (αισθητικού ή καλλιτεχνικού) τρόπου. Τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος για ελευθερία, καθώς αυτή είναι δέσμια (: έχει ανάγκη) των ποικίλων εκφραστικών μέσων. Δια τούτο ελέχθη και το "ο λόγος ου δέδεται", με την έννοια ότι "λόγος" είναι η ζώσα, και όντως ελεύθερη, φωνή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: