Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Επίλογος στο Θέμα : "Οι αισθήσεις του Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου"

 "Ιδού, η θεοσέβειά εστι σοφία, το δε απέχεσθαι από κακών εστιν επιστήμη"
   Ιώβ


Η επικριτική, και όσο δυνατόν σύντομη, ανάλυση την οποία κατέθεσα (βλέπε σχετικό θέμα) θα έπρεπε να είχε γίνει από τον μ. Μεσογαίας Νικόλαο, όταν του απηύθηνε το ερώτημα περί "σωματιδίου του θεού" η κα. Παναγιωταρέα. Η απάντηση που έδωσε, ήταν κατά τη γνώμη μου ατυχής και θεολογικά απαράδεκτη. Πέραν αυτού ο λεκτικός πλεονασμός του "ψηλαφητός (θεός) με τις αισθήσεις" είναι καταφανής και δηλωτικός του ανέφικτου, κατά τον μ. Μεσογαίας, προσέγγισης του θείου από τον άνθρωπο. Και γιατί, ερωτώ, ο θεός δεν μπορεί να γίνει αισθητός μέσα από την επιστήμη; Μπορεί  να μας απαντήσει;

Εκ των ορατών βλέπουμε τα αόρατα, εκ των αισθητών τα υπέρ αίσθηση, και εκ των νοητών τα υπέρ τη νόηση. Άνθρωποι με αισθήσεις δεν ήταν οι άγιοι της Εκκλησίας, που έγραψαν αυτά τα πράγματα; Δεν τα γνώριζε αυτά ο μητροπολίτης Μεσογαίας;

Δεν θα προχωρήσω τα ερωτήματα περί επιστήμης. Θα γράψω όμως αυτό που απέφυγε περίτεχνα να πει ο κύριος Νικόλαος και είναι τούτο : Οι ακάθαρτοι άνθρωποι, φρόντισαν να μαγαρίσουν την επιστήμη. Εκτός άλλων, πήγαν και πέταξαν δισεκατομμύρια - κυριολεκτικά τα έθαψαν - στο τούνελ (βόθρο) του CERN για να ανακαλύψουν το άυλο "σωμάτιο", τον άνευ ύλης (μάζας) θεό, ο οποίος δίνει τη μάζα των σωματιδίων και του Σύμπαντος. Και τούτο το ονόμασαν "επιστημονική" έρευνα! Φαίνεται, υπέθεσαν ότι θα μπορέσουν κι αυτοί να φτιάξουν ένα σύμπαν για τα μέτρα τους, τα μέτρα της βλακείας που τους δέρνει, αν και το έχουν σχεδόν έτοιμο.

3 σχόλια:

Silver είπε...

@Theo15 Ιουλίου 2012 1:29 μ.μ.

...... Έχει δίκαιο λοιπόν ο άγιος Μεσογαίας. Ο Θεός δεν ψηλαφάται με τις σωματικές αισθήσεις μας.


Aν αυτό δεν είναι Νεστοριανισμός, τι είναι;


Ὁ Οἶκος
Πρὸς τὸν Χριστοῦ Μαθητήν, καὶ μέγαν μυστολέκτην, Θωμᾶν τὸν θεηγόρον τοῦ Πέτρου ἐκβοῶντος· «Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον», ἔφησεν οὗτος. «Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσίν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, ψηλαφήσω δὲ καὶ τὴν πλευράν, οὐ μὴ πιστεύσω». Ἀλλ' ὁ Κτίστης τῶν ἁπάντων καὶ Δεσπότης, ὥσπερ δοῦλος ἐλήλυθε, θέλων πάντας σῶσαι, καὶ λέγει τῷ Θωμᾷ. «Ψηλάφησον χειρῶν καὶ πλευρὰς τοὺς τύπους, καὶ μὴ ἀπίστει· ἐγὼ γὰρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου». ὁ δὲ ἐν μετανοίᾳ ἐβόησε. Σύ μου ὑπάρχεις, Θεός τε καὶ Κύριος.

Εάν ο Θεός δεν ψηλαφίζεται, υπάρχει και έτερος Κύριος και Θεός που ψηλαφίζεται, ως ομολογεί εδώ η Εκκλησία;

Ποιος Κύριος και Θεός είναι ο ομιλών εδώ;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, μια και δεν έχω άλλο τίποτα να προσθέσω πέρα από αυτή την ολοκληρωμένη τοποθέτηση του Silver, θα έλεγα ότι ναι, ο θεός δεν ψηλαφάται, όπως δεν ψηλαφάται το ηλεκτρόνιο, το πρωτόνιο και τα κβάντα. Με τα "μάτια" όμως τις επιστήμης τα ψηλαφούμε. Το ίδιο ισχύει και σε κάπως μεγαλύτερα σωματίδια, όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που και αυτά δεν τα ψηλαφούμε. Τα βλέπουμε όμως στο μικροσκόποιο και αναφωνούμε : Ιδού, άνθρωπος!
Βρήκαμε το big bang και μάθαμε τα μυστικά της Δημιουργίας
Μπράβο μας και μπράβο στην επιστήμη μας.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ανώνυμος σχολιαστής έγραψε :
"ο Θεος βιωνεται δια της συνεχοῦς Σταυρωσεως και δια της Αναστασεως Του"

ΚΧ, απάντηση :
"Γινώσκεις ά αναγινώσκεις"; Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το βιώνεται δια της Σταυρώσεως (σημ. όχι συνεχούς) και δια της Αναστάσεως; Ξέρεις ότι ο Σταυρός είναι η τρεπομένη σε φθορά ύλη και Ανάσταση αυτή η ίδια η ύλη "εν ετέρα μορφή";
"Ετέρα μορφή" δεν είναι βέβαια τα ούφο, ούτε η ενέργεια, ούτε η συμπαντική σκόνη. Είναι αυτό που είμαστε με την λαμπρή στολή της ψυχής κατά το "λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής". Έτσι μας θέλει και εκεί μας προορίζει ο Φωτοδότης Σωτήρ.

Αναφορά στο
"Τον νυμφώνα σου βλέπω ... και ένδυμα ουκ έχω ίνα εισέλθω εν αυτώ"

Συμπλήρωσε και ένας άλλος :
Με κοινή αφετηρία την αγάπη της ορθόδοξης θεολογίας είναι πιστεύω
λυπηρό να σχολιάζουμε αρνητικά
τον π. Νικόλαο Μεσογαίας, που τόσα χρόνια
μας έχει δείξει το αυθεντικό χριστιανικό βίωμα.KX, απάντηση :
"Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το βιώνεται δια της Σταυρώσεως (σημ. όχι συνεχούς) και δια της Αναστάσεως; Ξέρεις ότι ο Σταυρός είναι η τρεπομένη σε φθορά ύλη και Ανάσταση αυτή η ίδια η ύλη "εν ετέρα μορφή";"

Η τρεπομένη σε φθορά ύλη βιώνει την Ανάσταση δια της αλληλοπεριχωρήσεως των οργάνων από όσους είναι ήδη - κατά τις πνευματικές οδηγίες του Μεσογαίας κ. Νικολάου και άλλων - συνειδητοί δωρητές οργάνων. Τι σημαίνει αυτό, δεν θα το γράψω. Έχω γράψει άλλωστε αρκετά.

Έτσι μας θέλει όλους η σιωνιστική παγκόσμια τάξη (ευταξία!) του ορατού μας μέλλοντος. Όπου προβάλλει συν τοις άλλοις η νέα θεολογία, η πυρηνική ή σωματιδιακή θεολογία, με το CERN. Η απερχομένη "ενέργεια" του θνήσκοντος παραλαμβάνεται (γίνεται πάλι ύλη) από τη "μάζα" μιας άλλης υπολειτουργούσας, λόγω ανεπαρκούς ενέργειας, συσκευής. Λαμπρά!

Όσοι τα γράφουν αυτά, δεν έχουν προφανώς "κοινή αφετηρία την αγάπη της ορθόδοξης θεολογίας". Δεκτόν, οψόμεθα.

(Αναδημοσίευση από http://katanixis.blogspot.gr/2012/07/cern.html)