Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Περί της σωτηρίας των αλλοθρήσκων

Σε θρησκευτικό ιστολόγιο ο θεολόγος κ. Νικ. Σωτηρόπουλος έλαβε τον κόπο να μας πληροφορήσει ότι : ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΡΕΣΙΣ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ ΕΙΝΑΙ «ΔΡΟΜΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ», όπως  επιγράφεται και το άρθρο. Ο κ. Σωτηρόπουλος θέτει το ερώτημα αν θα σωθούν αλλόθρησκοι και απαντά :  "Θὰ σωθοῦν, ναί, θὰ σωθοῦν καὶ ἀλλόθρησκοι! Δὲν τὸ λέγουμε ἐμεῖς, ὥστε νὰ δύναται κανεὶς νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ. Τὸ λέγει ἡ θεόπνευστη Γραφή. ᾿Απὸ τὴ Γραφὴ θ᾿ ἀναφέρωμε λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου, καὶ λόγους τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ". Και προσκομίζει εδάφια από την Καινή Διαθήκη : Α´ Τμ. β´ 4, Ρμ. β´ 14-16, Ρμ. β´ 26-27,  Μτ. ιβ´ 41-42. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο στο δεσμό που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος σχολίου (1)
Εκ των γραφομένων του κ. Σωτηροπούλου έλαβα την αφορμή για τα κατωτέρω :

Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι και το ερώτημα : "Θα σωθούν οι αλλόθρησκοι;" είναι κι αυτό ρητορικό, εφόσον ρητορικό θεωρεί ο κ. Σωτηρόπουλος το "εάν ουν η ακροβυστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσση, ουχί η ακροβυστία αυτού εις περιτομήν λογισθήσεται;" , και τα εξής.
Το ερώτημα όμως του απ. Παύλου δεν είναι καθόλου ρητορικό. Είναι αποδεικτικό, προκειμένου να δείξει ότι η περιτομή δεν οφελεί, όταν είσαι παραβάτης του νόμου.

Τώρα, ως προς την σωτηρία των αλλοθρήσκων, μάλιστα δε μετά από δυο χιλιετίες εν Χριστώ, όπου κυριαρχούν οι αιρέσεις των παπικών, των προτεσταντών, αλλά και των νεοορθοδόξων, τι να πει κανείς; Εδώ που φθάσαμε, ή μάλλον μας έφθασαν, το μόνο που μας απέμεινε είναι : "τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ", όπως και αυτό : "τις γαρ έγνω νουν κυρίου; ή τις σύμβουλος αυτού εγένετο;".
Ας αφήσουμε λοιπόν στην κρίση του αγίου Θεού το ερώτημα περί της σωτηρίας των αλλοθρήσκων και ας μην μπαίνουμε στον πειρασμό να δίνουμε εμείς την απάντηση. Την έδωσαν και άλλοι στο παρελθόν (Ωριγένης) αλλά απέτυχαν. Κρίθηκαν αιρετικοί και αφορίστηκαν. 

Στη συνέχεια, οχληθείς αναγνώστης από τα ανωτέρω παρατήρησε :

"Κάνεις λάθος κ. Χριστοδουλίδη!
Μπέρδεψες την αποκατάσταση των πάντων του Ωριγένη με αυτό που λέει ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος!
Δεν ξέρεις, φαίνεται, τί σου γίνεται . Ο  κ. Σωτηρόπουλος δεν έχει επηρεαστεί απο τις αιρέσεις των παπικών, των προτεσταντών, αλλά και των νεοορθοδόξων όπως  υποννοείς. Εσύ παλαιοημερολογίτης ων, θα πρέπει να σκεφθείς την πιθανότητα να τα βλέπεις όλα στραβα και ανάποδα."

(Σημ. Διόρθωσα ελαφρά την επιπολαία γραφή του)

Και η απάντηση :

"Μήπως μπορείτε, αγαπητέ κύριε, να μας πείτε βάσει αυτού : "᾿Αλλὰ μόλις ἀπέρχονται στὴν αἰωνιότητα, τότε γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των καὶ Θεὸς εἶνε ᾿Εκεῖνος, ὁ ᾿Εσταυρωμένος …" (2), σε τι διαφέρει η αποκατάσταση των πάντων, από την αποκατάσταση των αλλοθρήσκων;

Παραπομπές, σημειώσεις

(1) http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/07/blog-post_5244.html

(2) Ο κύριος Σωτηρόπουλος κατακλείει το άρθρο περί της σωτηρίας αλλοθρήσκων ως εξής : "῞Οσοι ἀπὸ τοὺς ἀλλοθρήσκους εἶνε καλοπροαίρετοι καὶ εὐσυνείδητοι, αὐτοὶ σώζονται ὄχι ἐξ αἰτίας τῶν Θρησκειῶν των, ἀλλὰ λόγῳ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ εὐσυνειδησίας των, προπάντων δὲ καὶ κυρίως λόγῳ τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ. Τώρα βεβαίως δὲν γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των εἶνε ὁ Χριστός. ᾿Αλλὰ μόλις ἀπέρχονται στὴν αἰωνιότητα, τότε γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των καὶ Θεὸς εἶνε ᾿Εκεῖνος, ὁ ᾿Εσταυρωμένος, – τὸν ὁποῖον οἱ Οἰκουμενισταὶ ἀνασταυρώνουν…
Με άλλα λόγια  εξατομικεύει την σωτηρία των αλλοθρήσκων, την περιορίζει σε όσους είναι ευσυνείδητοι, καλοπροαίρετοι, αλλά ... :

Πρώτον, με το λογικοφανές άλμα "μόλις απέρχονται στην αιωνιότητα, τότε γνωρίζουν τον Θεό και Σωτήρα" προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τις οικουμενιστικές ανασταυρώσεις (: δρόμοι σωτηρίας είναι και οι άλλες θρησκείες) τις οποίες παραδόξως καταγγέλλει.
Δεύτερον, αγνοεί τη συμμετοχή του θρησκεύματος, ή  Θρησκειών, στην έστω και εξατομικευμένη διαμόρφωση των χαρακτήρων αυτών που υποθέτει ότι θα σωθούν.
Και τρίτον,  όταν γράφει ο απ. Παύλος "όταν γαρ έθνη τα μη νόμον έχοντα"( Ρμ. β΄ 14) και τα εξής, δεν εξατομικεύει, δεν περιπτωσιολογεί, ούτε μπορεί να λογισθεί το εδάφιο σαν συνηγορία στο ζήτημα της σωτηρίας, σήμερα, των αλλοθρήσκων. Μιλεί γενικά για έθνη, όπου άνθρωποι νόμον μη έχοντες "φύσει τα του νόμου ποιή". Ο στίχος Ρμ. β΄ 14 παραπέμπει στον στίχο β΄ 26 μέχρι και 29, όπως και στο Πρ. ι΄ 35, όπου βλέπουμε ποιο είναι αυτό το "φύσει τα του νόμου ποιεί". Στο Πρ. ι΄ 35 δίδονται ακόμη πιο καθαρά τα πράγματα : "ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλ΄ εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστι".  Αυτά, την εποχή που μόλις άρχισε να γίνεται γνωστό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας στα έθνη. Ας το λάβουμε υπόψη.

Δεκτοί είναι οι φοβούμενοι τον Θεό και εργαζόμενοι δικαιοσύνη.  Τώρα έχουν περάσει δυο χιλιετίες με κυρίαρχες τις αιρέσεις του παπισμού και του προτεσταντισμού, της νεοορθοδοξίας μη εξαιρουμένης, οι οποίες έχουν φαλκιδεύσει στο έπακρο τη Χριστιανοσύνη. Γίναμε ατρόμητοι, φόβος δεν υπάρχει, όσο για τη δικαιοσύνη, είναι στα χέρια αδίστακτων ληστών, των παγκόσμιων δολοφόνων. Αυτοί μας κυβερνούν και το παράδειγμά τους ακολουθούν όλοι. Οι εξαιρέσεις των φοβουμένων τον Θεό και εργαζομένων δικαιοσύνη, οι οποίες στο παρελθόν έγιναν κανόνας, αν σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν έχουν κι αυτές διαστραφεί. Για ποια λοιπόν σωτηρία των αλλοθρήσκων να μιλήσουμε;Δεν είναι φρόνιμο μέσα στην κυρίαρχη Βαβέλ, όπου όλα κινούνται στο ρυθμό της παγκοσμιοποίησης με την μελωδία του οικουμενισμού, να αφήσουμε το ερώτημα περί της σωτηρίας των αλλοθρήσκων στην κρίση του αγίου Θεού, παρά να διαπράττουμε το τόλμημα να αποφαινόμαστε εμείς γι΄ Αυτόν;

11 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ανώνυμος σχολιαστής μου απάντησε συνθηματολογικά ως εξής : "Κυπριανέ πραγματικά δεν καταλαβαίνετε αυτά τα απλά ή κάνετε πώς δεν τα καταλαβαίνετε;", και του απάντησα :

"Τώρα βεβαίως δὲν γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των εἶνε ὁ Χριστός. ᾿Αλλὰ μόλις ἀπέρχονται στὴν αἰωνιότητα, τότε γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των καὶ Θεὸς εἶνε ᾿Εκεῖνος, ὁ ᾿Εσταυρωμένος, – τὸν ὁποῖον οἱ Οἰκουμενισταὶ ἀνασταυρώνουν" ... (Ν. Σωτηρόπουλος)

ΚΧ
Όταν γράφει ο απ. Παύλος "όταν γαρ έθνη τα μη νόμον έχοντα"( Ρμ. β΄ 14) και τα εξής, δεν εξατομικεύει, δεν περιπτωσιολογεί, όπως ο κ. Σωτηρόπουλος, ούτε μπορεί να λογισθεί το εδάφιο συνηγορία στο ζήτημα της σωτηρίας, σήμερα, με υπογράμμιση στο σήμερα, των αλλοθρήσκων. Μιλεί γενικά για έθνη, όπου (σημ. εννοείται άνθρωποι) νόμον μη έχοντα (έχοντες) "φύσει τα του νόμου ποιή". Ο στίχος Ρμ. β΄ 14 παραπέμπει στον στίχο β΄ 26 μέχρι και 29, όπως και στο Πρ. ι΄ 35, όπου βλέπουμε ποιο είναι αυτό το "φύσει τα του νόμου ποιεί". Στο Πρ. ι΄ 35 δίδονται ακόμη πιο απλά και καθαρά τα πράγματα : "ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλ΄ εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστι". Αυτά, την εποχή που μόλις άρχισε να γίνεται γνωστό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας στα έθνη. Ας το λάβουμε υπόψη.

Αυτά που γράφει ο Απ. Παύλος (Ρμ. β΄14 και 26-29) και λέγει ο Απ. Πέτρος (Πρ. ι΄35) απευθύνονται προς τους φοβουμένους τον θεό και εργαζομένους δικαιοσύνη. Τούτο όμως δεν συνεπάγεται ότι ο φοβούμενος τον θεό και εργαζόμενος δικαιοσύνη, μετά από δυο χιλιετίες εν Χριστώ, θα εξακολουθήσει να παραμένει στον οιονδήποτε "φόβο", εργαζόμενος κάποιας μορφής "δικαιοσύνη" και περιμένοντας να μάθει, όταν θα απέρχεται στην αιωνιότητα, τα του θεού και της δικαιοσύνης του. Οι φοβούμενοι και εργαζόμενοι καλούνται να μαθητεύσουν (μαθητεύσατε πάντα τα έθνη).

Αν εξακολουθεί να ισχύει στη γενικότητά του το "ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλ΄ εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστι", τότε δικαιώνονται οι οικουμενιστές με το "ένας θεός για όλους με διαφορετικές εκφράσεις λατρείας". Δικαιώνεται η αιρετική και προτεσταντική "μαθητεία" των εθνών, αλλά και η αποκατάσταση των πάντων του Ωριγένη.

Αγαπητέ Ανώνυμε σχολιαστή, που με ρωτάς αν δεν καταλαβαίνω τα απλά ή κάνω ότι δεν καταλαβαίνω, σου απάντησα επεξηγηματικά και όχι συνθηματικά. Θα επιθυμούσα να έκανες κι εσύ το ίδιο σε περίπτωση που δεν συμφωνείς.

Silver είπε...

@Αν εξακολουθεί να ισχύει στη γενικότητά του το "ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλ΄ εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστι", τότε δικαιώνονται οι οικουμενιστές με το "ένας θεός για όλους με διαφορετικές εκφράσεις λατρείας".

Bεβαίως και ισχύει το "ουκ εστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλ΄ εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστι", αλλά για να γίνει "δεκτός αυτώ" πρέπει να ακολουθήσει αυτό που έκανε ο Απόστολος Πέτρος: "προσέταξέ τε αυτούς βαπτισθήναι εν τω ονόματι του Κυρίου".

Διαφορετικά θα είχαμε "εργοσωτηρία" και όχι "Χριστοσωτηρία". Και όπως όλοι γνωρίζουμε στον χριστιανισμό υπάρχει μόνο Χριστοσωτηρία.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ τον Silver για το συμπληρωματικό/επεξηγηματικό σχόλιο.
Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Μου γράφουν (ερωτηματικά) αν δεν καταλαβαίνω τα απλά ή αν κάνω πως δεν τα καταλαβαίνω. Πες μου λοιπόν αγαπητέ Silver, ποιος και τι δεν καταλαβαίνει επί τέλους; Πάνε να με τρελλάνουν, μου φαίνεται.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Και κάτι ακόμη, αγαπητέ Silver.
Αυτός ο θεολογικός μινιμαλισμός, όπως είναι το "ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνη δεκτός αυτώ εστι", ή το άλλο "ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται", είναι ό,τι καλύτερο στα χέρια των σιωνιστών : μασόνων και οικουμενιστών. Με δυο εδάφια από την Καινή Διαθήκη ισοπεδώνουν την Ορθόδοξη Θεολογία προσθέτοντας - δυστυχώς, και αυτοί που ηγούνται αντιαιρετικών αγώνων - αυτό το εντελώς απαράδεκτο : "Τώρα βεβαίως δὲν γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των εἶνε ὁ Χριστός. ᾿Αλλὰ μόλις ἀπέρχονται στὴν αἰωνιότητα, τότε γνωρίζουν, ὅτι σωτήρ των καὶ Θεὸς εἶνε ᾿Εκεῖνος, ὁ ᾿Εσταυρωμένος". Θα έχω άδικο να προσθέσω "τον οποίο ανασταυρώνουν οι οικουμενιστές, αλλά φευ, και οι αντιοικουμενιστές";

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ανώνυμος έγραψε :
Η παλαιοημερολογίτικη εμμονή και προκατάληψη εμποδείζει να δουμε ότι ο κ. Σωτηρόπουλος ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η απάντηση :
"εν δε τω ΄Αδη τίς εξομολογήσεται σοι;", ερωτά ο Προφητάναξ Δαβίδ και οι εκκλησιαστικοί Πατέρες το διευκρινίζουν : "Εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια".

Λάθος; Μάλιστα, γράψατε λάθος. Οι απερχόμενοι αλλόθρησκοι εις την αιωνιότητα μανθάνουν, και τότε - καθ΄ οδόν ή αναμένοντας την λέμβο για την Αχερουσία λίμνη - μετανοούν. Παρένθεση, μπορεί και να μη χρειάζεται.

Οπότε, μετά θάνατον υπάρχει μετάνοια, υπάρχει όμως και γνώσις! Μάλιστα, υπάρχει!! Παρά ταύτα, ο Απ. Παύλος γράφει : "άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην".

Γνώσι (εκ μέρους) έχομε, αλλά επίγνωσι; Ποιος θα μας απαντήσει;

Με αδελφική και εν Χριστώ αγάπη,
παλαιοημερολογίτης εμμένων εις τον Παλαιό των ημερών

Ανώνυμος έγραψε :
Πολλοί παλαιοημερολογίτες, μπορεί και οι περισσότεροι, δεν εμμένουν στον Θεό, στον Παλαιό των Ημερών, αλλά στον τυφλό φανατισμό των ημερών και του ημερολογίου.

Και η απάντηση :
Και ποιος ο ποιητής των ημερών μπορείς να μας απαντήσεις; Τυφλό φανατισμό δεν έχουμε για τις ημέρες αλλά για τον Ποιητή των ημερών. Στα δικά Του λόγια εμμένουμε για να μάθουμε την αλήθεια και η αλήθεια να μας ελευθερώσει. Με το δικό Του λόγο φτιάχτηκαν οι ημέρες, όχι με το δικό μας, γι΄ αυτό δεν θέλουμε άλλοτε να τις "κουτσουρεύουμε" και άλλοτε να τις "αυγατεύουμε".

Ανώνυμος έγραψε :
Κυπριανέ μετανόησε και μην νομίζεις ότι είσαι ο Κριτής της οικουμένης.
Μετά σκέψου αν είναι άδικο να καταδικαστούν άνθρωποι αλλόθρησκοι στην αιώνια κόλαση επειδή δεν έτυχε ποτέ να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Δεν είναι άδικο αυτό; Αυτό όμως υποστηρίζεις, αν το έχεις καταλάβει και εσύ!

Η απάντηση :
Πρώτον, δεν είμαι κριτής της οικουμένης και δεύτερον, δεν υποστηρίζω να καταδικαστούν άνθρωποι αλλόθρησκοι που δεν άκουσαν το λόγο του Θεού, και συμπληρώνω, σε μια εποχή όπου ακόμη και οι ζώντες σε καλύβες έχουν κινητό, ραδιόφωνο, τηλεόραση, και ενδεχομένως κομπιούτερ.

Πάμε παρακάτω.

Αυτό που έγραψα και παραβλέπεις είναι τούτο : "Ας αφήσουμε λοιπόν στην κρίση του αγίου Θεού το ερώτημα περί της σωτηρίας των αλλοθρήσκων και ας μην μπαίνουμε στον πειρασμό να δίνουμε εμείς την απάντηση. Την έδωσαν και άλλοι στο παρελθόν (Ωριγένης) αλλά απέτυχαν. Κρίθηκαν αιρετικοί και αφορίστηκαν".
Κατάλαβες λοιπόν τι υποστηρίζω;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Διόρθωση στο "δικαιώνεται η αιρετική και προτεσταντική "μαθητεία" :
"Δικαιώνεται η αιρετική παπική και προτεσταντική "μαθητεία".

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο χρήστης Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο Q

"σε μια εποχή όπου ακόμη και οι ζώντες σε καλύβες έχουν ραδιόφωνο, τηλεόραση, και ενδεχομένως κομπιούτερ"

Κυπριανέ αυτά που γράφεις είναι αστεία πράγματα.
Ο Ινδος που κάθεται σε ένα χωριό, ο Πακιστανός που βρίσκεται σε σπηλιές, ο Ιάπωνας κτλ. πού άκουσαν ποτέ ορθόδοξο κήρυγμα;
Ξέρεις πολλούς ορθόδοξους ιεραπόστολους που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των δισεκατομμυρίων των αλλοθρήσκων;
Αυτά είναι εκτός λογικής Κυπριανέ.

Έχουν κομπιουτερ τόσοι αλλόθρησκοι που βρίσκονται σε χώρες που έχουν προβλήματα επιβίωσης ή πεθαίνουν απο την πείνα;
Και αν έχουν κομπιουτερ πόσες ορθόδοξες σελίδες είναι γραμμένες στη γλώσσα τους; Και αν είναι γραμμένες στη γλώσσα τους πώς θα παρακινηθούν να τις διαβάσουν αν δεν υπάρχει κάποιος να πει και δυο λόγια; Εσύ τα έχεις διαβάσει όλα; Όλων των άλλων θρησκειών; Όλων των αιρέσεων και των παραθρησκευτικών ομάδων;

Κυπριανέ παλαιοημερολογίτη σύνελθε. Βγάλε την παλαιοημερολογιτικη εμμονή σου.

Η απάντηση :
Είχαμε τον Ανώνυμο Ιάσονα, τώρα έχουμε και τον Ιωακείμ, που μου λέει ότι "γράφω αστεία πράγματα" - και άλλος ότι "κάνω σαλάτα".

Εσύ λοιπόν Ιωακείμ, που γνωρίζεις πολύ καλά σε τι ένδεια ιεραποστολική - από την Ορθόδοξη άποψη - βρίσκονται οι αλλόθρησκοι, απάντησέ μας σε τούτο : Ποιος σε διόρισε ικανό να μας μεταφέρεις την κρίση του αγίου Θεού για όλους αυτούς; Είσαι σε θέση να τη γνωρίζεις; Το πώς θα κριθούν αυτοί μόνο ο άγιος Θεός γνωρίζει και ουδείς άλλος.

Υπάρχει ασφαλώς και αυτό που γράφει ο απ. Παυλος για τα έθνη τα μη νόμον έχοντα. Όσοι όμως εξ αυτών έχουν την καλή περιέργεια και φιλοτιμία να μάθουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, αλλά και αυτά που μας γράφει ο Απόστολος των εθνών, τότε χρέος και καθήκον έχουν να μαθητεύσουν. Όσοι μένουν εκτός, δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε πώς θα κριθούν. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζει μόνο ο άγιος Θεός, όπως έγραψα, και καλό θα είναι να μην υποκαθιστούμε εμείς την κρίση Του. Παρένθεση, το κάνουν οι σιωνιστές (: οικουμενιστές και μασσόνοι) μαθητές του Ωριγένη.

Αυτή είναι η δική μου "σαλάτα" και όποιος θέλει μπορεί να τη δοκιμάσει. Το γράφω αυτό για να ελαφρύνουμε κάπως τη σοβαρότητα του ζητήματος, μια και ο Ιωακείμ χαρακτήρισε "αστεία" τα γραφόμενά μου.

ΒΑΣΙΛΗΣ είπε...

Αυτά είναι γραμμένα στην Καινή Διαθήκη στο κατα Ματθαίον Ευαγγέλιον στο κεφάλαιο 7.
Πολλοί «χριστιανοί» θα απωλεσθούν, και αντίθετα πολλοί αλλόθρησκοι θα μπούνε στον παράδεισο.
Αγιοι που θα ειναι και η μειοψηφία όμως μόνο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ) θα γίνουν. (Πολλοί οι καλεσμένοι στον γάμο του αρνίου με την ουράνια πόλη λίγοι οι εκλεκτοί).
21“Στη βασιλεία των ουρανών δε θα μπει ο καθένας που με καλεί: Kύριε, Kύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του ουράνιου

http://www.jesuslovesyou.gr/Bible_Greek/Modern/Matthew/Matthew5_8.htm#5

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Κι εμείς αυτό προσπαθούμε, αγαπητέ Βασίλη : Το θέλημα του Πατρός, δια Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι, βλέπεις όμως τι γίνεται. Όλοι μου γράφουν "να συνέλθω", να αφήσω "τις παλαιοημερολογιτικές εμμονές". Αυτοί έχουν συνέλθη (με το νέο ημερολόγιο - πίσω μπρος οι μέρες - που αποκτήσαμε) και πλέον δεν έχουν εμμονές. Έγιναν "ανοικτοί σε όλα", εμείς γίναμε οι αλλόθρησκοι (μας αποκαλούν ταλιμπάν, γιεχωβάδες, ακόμη και Εβραίους!) και αυτοί είναι οι χριστιανοί, που ξέρουν πολύ καλά την κρίση του αγίου Θεού για τους αλλόθρησκους, για τα ημερολόγια και πολλά άλλα.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ανώνυμος είπε...
Γράφει ο κ Κυπριανός, ότι ο κ. Σωτηρόπουλος υποστηρίζει την αποκατάσταση των πάντων , επειδή γράφει για την σωτηρία των αλλοθρήσκων. ΜΑ ο κύριος Σωτηρόπουλος δεν υποστήριξε ότι ΟΛΟΙ οι αλλόθρησκοι θα σωθούν αλλά ΚΑΠΟΙΟΙ, όσοι είναι ευσεβείς.
John Y.

Απάντηση ΚΧ
Κατ΄ αρχάς οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από τον διαχειριστή (*) του ιστολογίου. Τον έχω κουράσει με τα σχόλια.

Το ζήτημα είναι σοβαρό και οφείλουμε να καταλάβουμε το μέγεθος και την έκταση της κρισιμότητας, κάτι το οποίο δεν υποψιάζεται καν ο τελευταίος σχολιαστής John Y. Διότι δεν λαμβάνει υπόψη τι γίνεται όταν ΚΑΠΟΙΟΙ είναι αυτονόητα και οι εκπρόσωποι ΟΛΩΝ. Ειδικά αναφέρομαι στους Βαρθολομαίο και Βενέδικτο IVΙ. Κι αυτοί είναι ΚΑΠΟΙΟΙ αλλά δυστυχώς φέρονται σαν εκπρόσωποι ΟΛΩΝ.

Έτσι, λοιπόν, και ο κ. Σωτηρόπουλος. Είναι κι αυτός ΚΑΠΟΙΟΣ, αλλά η γνωμάτευση ότι "ΚΑΠΟΙΟΙ από τους αλλοθρήσκους θα σωθούν", εύκολα μπορεί να γίνει ΟΛΟΙ, αφού προς ΟΛΟΥΣ απευθύνεται (απλουστευτικά) το ιερό Ευαγγέλιο καθώς και ο Θεός και Λόγος του Θεού. Όταν, λοιπόν, λέμε ότι "κάποιοι ευσεβείς κλπ. θα σωθούν", γιατί να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο του υπολοίπου των ΚΑΠΟΙΩΝ και να μην πούμε ΟΛΩΝ;

Η σοβαρότητα και η κρισιμότητα του εν λόγω ζητήματος που προέκψε, έγκειται στο ότι αυτοί οι ΚΑΠΟΙΟΙ, όταν εξ ονόματος του "των πάντων Θεού και του Λόγου του Θεού" γνωματεύουν περί της σωτηρίας των αλλοθρήσκων, οφείλουν και έχουν χρέος να ομιλούν μετά συνέσεως και σωφροσύνης. Φαίνεται δε αυτή (σύνεση και φρόνηση) όταν αποφεύγονται οι απλουστεύσεις, που εύκολα γίνονται γενικεύσεις. Και ακόμη, όταν δεν μπαίνουμε στον πειρασμό να διερευνούμε εμείς την κρίση του αγίου Θεού περί της σωτηρίας (ή αποκαταστάσωες) των αλλοθρήσκων ή, γιατί όχι, και πάντων.

(*) Βλ. http://thriskeftika.blogspot.gr/2012/07/blog-post_5244.html

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω ότι όταν θα έρθει η ημέρα τη κρίσεως ο Θεός θα κρίνει τριών ειδών ανθρώπους.
1. Οι χριστιανοί θα τους κρίνει με βάση το χωρίο
Προς Ρωμαίους 2/13. Διότι δεν θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού εκείνοι που ακούν τον νόμο, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν το νόμο θα κηρυχτούν δίκαιοι.
2. Οι αλλόθρησκοι οι οποίοι άκουσαν για τον χριστό αλλά δεν πίστεψαν, αυτούς θα τους κρίνει με βάση το χωρίο
Ματθαίος10/32. Καθέναν που θα με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός στον πατέρα μου τον ουράνιο. Εκείνον όμως που θα με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός στον πατέρα μου τον ουράνιο.
3. Οι αλλόθρησκοι οι οποίοι δεν άκουσαν ποτέ για τον χριστό, αυτή ζούσαν στην Αμερική στη Αυστραλία την Ιαπωνία και αλλού. Αυτούς θα τους κρίνει με βάση το χωρίο
Προς Ρωμαίους 2/14. Εθνικοί που δεν έχουν το νόμο, εφαρμόζουν της διατάξεις του νόμου εκ φύσεως, τότε αν και δεν έχουν νόμο έχουν τον εαυτό τους για νόμο.
Για αυτό όση πιστεύουν ότι θα πουν στο Θεό, εμένα δεν με συμβούλεψε κανείς ή ότι εγώ δεν διάβασα την αγία γραφή και δεν ήξερα ότι αυτό που έκανα ήταν αμαρτία, καλύτερα να το ξεχάσουν.