Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Η ανακοίνωση, η ενημέρωση, και το ερώτημα

"πας γραμματεύς μαθητευθείς εις την βασιλείαν των ουρανών όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδεσπότη, όστις εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού καινά και παλαιά"

Διαβάστε την ανακοίνωση-ενημέρωση, που μου έστειλαν :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, 
Ευχαριστούμε πολύ για την τεράστια  αποδοχή εκ μέρους σας της μοναδικής και ανεπανάληπτης έκδοσης  Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΟ ΕΜΦΑΤΙΚΟ ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ που, ταυτόχρονα, αποτελεί και το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς. Το έργο βρίσκεται προς αποστολή στο εξωτερικό για εκτύπωση, σε ειδικό χαρτί, για το οποίο γίνεται ειδική παραγγελία και ως εκ τούτου αναμένουμε μετά από μερικές εβδομάδες να μας δοθεί η ημερομηνία παραλαβής του. Εντούτοις, πρέπει να αναφέρουμε ότι η καθυστέρηση οφείλεται και στο γεγονός ότι, από τους περισσότερους που το παρήγγειλαν, ζητήθηκε να συμπεριληφθεί και η «κριτική έκδοση» της Καινής Διαθήκης, καθώς και σχετική αναφορά στα Δευτεροκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το οποία φυσικά δεν συμπεριλαμβάνονται. Και δεν συμπεριλαμβάνονται επειδή οι αποφάσεις της αρχαίας Εκκλησίας, απαγορεύουν ρητά τη χρήση των Δευτεροκανονικών αυτών βιβλίων από τους άμβωνες. Όλο δε αυτό σημαίνει μία ειδική έρευνα, που έπρεπε να γίνει για να δοθούν τα αναντίρρητα και θεμελιωμένα στοιχεία προς τον αναγνώστη. Γι' αυτό, στην έκδοση αυτή έχουν προστεθεί και τα εξής: 
1.   Γενική Εισαγωγή, σελ. 5 - 102.           
2. Τα Δευτεροκανονικά ή Αναγιγνωσκόμενα & Απόκρυφα, σελ. 1239-12433.           
3. Ευρήματα στο Κουμράν, σελ. 12444. 
4. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, σελ. 1245 - 12465. 
5. Αρχαιολογικά ευρήματα & στοιχεία αξιοπιστίας των Αγίων Γραφών, σελ. 1689 - 1699.  
Αναφορικά δε τώρα με τις διαφορές μεταξύ Βάμβα και Εβδομήκοντα παρατίθεται παρέμβαση των Λούβαρη/Χαστούπη, στην Παλαιά Διαθήκη (π.χ. Δευτ. 22:5, Ιερ. 17:9, Αμώς 3:3), για δε τις διαφορές μεταξύ του Βάμβα (Stephanous) και αρχαίου κειμένου (Βυζαντινό) παρατίθεται ανάλογη παρέμβαση από το Κριτικό κείμενο (Nestle/Aland) στην Καινή Διαθήκη (π.χ. 1 Ιωάν. 5:7,8). 
Ως εκ τούτου η  καθυστέρηση οφείλεται και σε αυτούς τους παράγοντες. Ευχαριστούμε, πάντως, για την υπομονή και κατανόησή σας. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ - EIΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι προαγορές, στο ήμισυ της λιανικής τιμής, λήγουν στις 15 Ιουνίου 2012. Μετά δε την ημερομηνία αυτή παραγγελίες και αγορές θα γίνονται στην κανονική τους τιμή. 

Και τώρα διαβάστε το ερώτημα, που αναπάντητο παραμένει μέχρι στιγμής :

Να, λοιπόν, η ευκαιρία για να μάθουμε πόσοι είναι οι πιστοί της αρχαίας εκκλησίας και πόσοι της νέας. Διότι πλέον η Εκκλησία διακρίνεται σε αρχαία και σε νέα! Πολύ ωραία, αρχαίος για άλλους, και νέος για άλλους ο Χριστός, όλα είναι έτοιμα για τη νέα (εκ της αρχαίας μήπως;) οικουμενική Σύνοδο η οποία οπωσδήποτε θα αναθεωρήσει ..

Αλήθεια, τι θα αναθεωρήσει; Τα νέα της αρχαίας (εκκλησίας) ή τα αρχαία της νέας (εκκλησίας); Μήπως πρέπει να υπενθυμίσει κάποιος στους αγαπητούς αδελφούς και φίλους της αρχαίας εκκλησίας(sic) ότι δεν μας χρειάζονται ούτε τα της αρχαίας, ούτε τα της νέας, καθόσον "πας γραμματεύς μαθητευθείς εις την βασιλείαν των ουρανών όμοιός εστιν ανθρώπω οικοδεσπότη, όστις εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού καινά και παλαιά"; Δόξα τω θεώ υπάρχει η πληθώρα των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι οι αληθείς γραμματείς, ώστε να μη μας χρειάζονται κι άλλοι με τις "κριτικές εκδόσεις" τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: