Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Συνέχεια και τέλος περί του αβασίμου δόγματος

Η συλλογική ευθύνη του ισραηλιτικού λαούΑς κλείσουμε όσα γράψαμε για την ιστορικής σημασίας, όπως ανακοινώθηκε, συμφωνία μεταξύ του αρχιεπισκόπου Κύπρου και τους αρχιραββίνου του Ισραήλ συμπληρώνοντας τα ακόλουθα :

Είναι όντως "ιστορικής σημασίας" αυτό που συνυπέγραψαν ο Κύπρου Χρυσόστομος και ο αρχιραββίνος του Ισραήλ Yona Metzger. Διαφέρει όμως πώς εμείς εννοούμε τη σημασία αυτού του γεγονότος και πώς εκείνοι, που έσπευσαν να την πανηγυρίσουν. Οι αιρετικοί και οι διώκτες της Ορθοδόξου πίστεως χαίρονται. Διότι αυτή η υπογραφή σηματοδοτεί τα εξής τρία πράγματα.

Πρώτον, ότι καταβάλλεται προσπάθεια να αθωωθεί, ή να αμβλυνθεί, το βάρος και η ευθύνη που φέρει, και εξακολουθεί να φέρει, ο Ρωμαίος Πόντιος Πιλάτος.
Δεύτερον, ότι επιχειρείται η έμμεση αθώωση του ιερατείου των Ισραηλιτών από την άμεση ευθύνη του για όσα υπέστησαν στη συνέχεια οι Εβραίοι. Αυτοί ήταν υπεύθυνοι για τον αφανισμό τους.
Και τρίτον, το σπουδαιότερο, ότι προσπαθούν να απαλλάξουν τον Ιούδα από την προδοσία, την οποία έκανε, και με αμείωτη ένταση συνεχίζουν οι μαθητές του σε συνεργασία με το ιερατείο. Σημειώνουμε, κάθε αίρεση υποστρέφει τον άνθρωπο στον αρχαϊκό, με τις σχετικές βελτιώσεις, ιουδαϊσμό.

Γράψαμε : "Είναι δόγμα ότι η Σταύρωση έγινε επί Ποντίου Πιλάτου" και τούτο σημαίνει, ότι για να φτάσουμε μέχρι εκεί μεσολάβησαν κάποια γεγονότα, κάποιοι άλλοι : Το φαρισαϊκό ιερατείο, ο όχλος και Ιούδας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα γεγονότα έλαβαν χώρα, δεν πιστεύουμε όμως ούτε στο ιερατείο, ούτε στον Ιούδα, ούτε στον όχλο, δηλαδή τα υποκινούμενα όργανα του Εωσφόρου.

Δεν είναι δόγμα να πιστεύουμε στο Διάβολο, αλλά να δεχόμαστε ότι υπάρχει. Όταν λοιπόν έρχεται η Β΄ Βατικάνεια Σύνοδος, και τώρα ο Κύπρου Χρυσόστομος που υπογράφει μαζί με τον αρχιρραβίνο Yona Metzger, να μας λένε ότι είναι αβάσιμον δόγμα η συλλογική ευθύνη του ισραηλιτικού λαού για τη Σταύρωση, κάνουν προφανώς μια πλάγια επίθεση κατά του Χριστιανικού Δόγματος - δεν συμπεριλαμβάνονται οι αιρετικοί εδώ. Η αθώωση του λαού συνεπάγεται και αθώωση του ιερατείου του λαού αυτού, όπως και του πολιτικά διοικούντος λαό και ιερατείο Ποντίου Πιλάτου - "ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου" .

Αν, τώρα, με την καλή αγαπητική διάθεση που μας φόρτωσε ο Δυτικός χριστιανισμός, κάνουμε ένα ακόμη βήμα, δεν θα δυσκολευτούμε να αμβλύνουμε και την προδοσία του Ιούδα. Όχι να το κάνουμε κι αυτό δόγμα! Άλλωστε, θα μας πουν, το Σύμβολο Πίστεως δεν τον αναφέρει, όπως δεν αναφέρει τον Άννα, τον Καϊάφα και συλλήβδην τον όχλο του "άρον άρον, σταύρωσον αυτόν". Στό Δόγμα όμως γράφεται "σταυρωθέντα επί Ποντίου Πιλάτου", και αυτό συνεπάγεται να πιστεύουμε σε όλα όσα έγιναν από το ιερατείο, τον Ιούδα, και τον όχλο. Άλλο θέμα αν κάποιος αυτά τα δέχεται, αλλά δεν τα πιστεύει. Όχι όμως να μας υποχρεώνει να βάζουμε την υπογραφή μας στην, "περί του αβασίμου δόγματος της συλλογικής ευθύνης του ισραηλιτικού λαού", διακήρυξη. Την ευθύνη του αρχιραββίνου και του ηγεμονεύοντος Συρίας Κυρηνίου εμείς δεν τη συμμεριζόμαστε.

2 σχόλια:

Silver είπε...

@Η αθώωση του λαού σνεπάγεται και αθώωση του ιερατείου του λαού αυτού, όπως και του πολιτικά διοικούντος λαό και ιερατείο Ποντίου Πιλάτου - "ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου" .

και τους ηρώτησεν ο αρχιερεύς.....και όμως ιδού, ότι έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με την διδασκαλίαν σας και με κακοβουλίαν και κακάς προθέσεις ζητείτε να επιρρίψετε επάνω μας την ευθύνην και την ενοχήν δια τον φόνον του ανθρώπου αυτού.(Πράξεις Ε:27-28)

Όπως αντιλαμβάνεσαι οι μαθηταί του Κυρίου δεν δέχονται τη θεωρία της συλλογικής ευθύνης.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αγαπητέ Silver,

Η συλλογική ευθύνη είναι ένας αφορισμός, μια αοριστολογία η οποία προφανώς δεν γίνεται ποτέ δεκτή. Όπως και το περί αυτής δόγμα. Δεν πιστεύουμε όμως, ούτε ποτέ πιστεύαμε, τέτοιο πράγμα. Ο υποκριτής αρχιερεύς σε τι κατηγορεί τους Μαθητές, τι τους λέει; "Με κακοβουλίαν και κακάς προθέσεις ζητείτε να επιρρίψετε επάνω μας την ευθύνην και την ενοχήν δια τον φόνον του ανθρώπου αυτού". Ο πληθυντικός του "ζητείτε να επιρρίψετε επάνω μας την ευθύνην και την ενοχήν" τι σημαίνει; Σημαίνει ότι ο αρχιερεύς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη που αναλογεί σ΄ αυτόν και το ιερατείο του, αλλά οχυρώνεται αόριστα και αφοριστικά πίσω από το "μας κατηγορείτε", δηλαδή συλλογικά και άρα ανεύθυνα. Μη ξεχνάμε όμως ότι ο Κύριος δεν απευθυνόταν γενικά όταν απαντούσε στους Φαρισαίους με το "αρθήσεται αφ΄ ημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσεται έθνει". Απευθυνόταν προς εκείνους (σημ. αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού) που τον ρωτούσαν "εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς" (Μτ. κα΄ 18-43). Αυτοί εκπροσωπούσαν το πίστευμα του λαού και άρα, αυτοί είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, εφόσον δε ο λαός έμενε και μένει πιστός στις διδαχές τους, φέρει κι αυτός, φυσικά όχι στο σύνολό του, ευθύνη. Δόγμα μας δεν είναι να πιστεύουμε στη συλλογική ευθύνη των Ιουδαίων, αλλά είναι να πιστεύουμε ότι οι κατήγοροι και σταυρωτές (ιερατείο και όχλος) σκόπιμα διέστρεφαν αυτά που άκουγαν, έβλεπαν και λόγο δεν μπορούσαν να αρθρώσουν. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Προκειμένου να αποσείσουν την ευθύνη που εξακολουθητικά φέρουν, καλύπτονται πίσω από τη "συλλογική ευθύνη" - την ονομάζουν "δόγμα" οι θρασείς - και ζητούν τις υπογραφές μας. Ας μας απαντήσουν λοιπόν : Ποιο λαό εκπροσωπουν; Όλο τον εβραϊκό λαό ή ένα μέρος αυτού και ποιο;