Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Για να βάλουμε σε τάξη μερικά πράγματα

Ανθισμένη πασχαλιά
Στην ερειπιώδη καστάσταση όπου βρισκόμαστε τίθενται πολλά ερωτήματα. Μερικά εξ αυτών είναι και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, καθώς αυτό που θα διαβάσετε ευθύς αμέσως.


Αναγνώστης του ιστολογίου με την υπογραφή Silver υπέβαλε την εύστοχη παρατήρηση σχετικά με αυτό που διάβασε στην ανάρτηση "Συνέχεια και τέλος περί του αβασίμου δόγματος". Συγκεκριμένα γράφει :

["Η αθώωση του λαού συνεπάγεται και αθώωση του ιερατείου του λαού αυτού, όπως και του πολιτικά διοικούντος λαό και ιερατείο Ποντίου Πιλάτου - "ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου".


... και τους ηρώτησεν ο αρχιερεύς.....και όμως ιδού, ότι έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με την διδασκαλίαν σας και με κακοβουλίαν και κακάς προθέσεις ζητείτε να επιρρίψετε επάνω μας την ευθύνην και την ενοχήν δια τον φόνον του ανθρώπου αυτού.(Πράξεις Ε:27-28)

Όπως αντιλαμβάνεσαι οι μαθηταί του Κυρίου δεν δέχονται τη θεωρία της συλλογικής ευθύνης.
]

Απάντηση

Δεν γνωρίζω με ποιο τρόπο θέτει το συμπέρασμα "όπως αντιλαμβάνεσαι οι μαθηταί του Κυρίου δεν δέχονται τη θεωρία της συλλογικής ευθύνης" ο Silver. Εν πάση περιπτώσει η απάντηση που έδωσα ήταν η εξής:    


Αγαπητέ Silver,

Η συλλογική ευθύνη είναι ένας αφορισμός, μια αοριστολογία η οποία προφανώς δεν γίνεται ποτέ δεκτή. Όπως και το περί αυτής δόγμα. Δεν πιστεύουμε όμως, ούτε ποτέ πιστεύαμε, τέτοιο πράγμα. Ο υποκριτής αρχιερεύς (Πράξεις Ε:27-28) σε τι κατηγορεί τους Μαθητές, τι τους λέει; "Με κακοβουλίαν και κακάς προθέσεις ζητείτε να επιρρίψετε επάνω μας την ευθύνην και την ενοχήν δια τον φόνον του ανθρώπου αυτού". Ο πληθυντικός του "ζητείτε να επιρρίψετε επάνω μας την ευθύνην και την ενοχήν" τι σημαίνει; Σημαίνει ότι ο αρχιερεύς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη που αναλογεί σ΄ αυτόν και το ιερατείο του, αλλά οχυρώνεται αόριστα και αφοριστικά πίσω από το "μας κατηγορείτε", δηλαδή συλλογικά, και άρα ανεύθυνα. Μη ξεχνάμε όμως ότι ο Κύριος δεν απευθυνόταν γενικά όταν απαντούσε στους Φαρισαίους με το "αρθήσεται αφ΄ ημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσεται έθνει". Απευθυνόταν προς εκείνους (σημ. αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού) που τον ρωτούσαν "εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς" (Μτ. κα΄ 18-43). Αυτοί εκπροσωπούσαν το πίστευμα του λαού και άρα, αυτοί είναι οι κυρίως υπεύθυνοι. Εφόσον δε ο λαός έμενε και μένει πιστός στις διδαχές τους, φέρει κι αυτός, φυσικά όχι στο σύνολό του, ευθύνη. Δόγμα μας δεν είναι να πιστεύουμε στη συλλογική ευθύνη των Ιουδαίων, αλλά είναι να πιστεύουμε ότι οι κατήγοροι και σταυρωτές (ιερατείο και όχλος) σκόπιμα διέστρεφαν αυτά που άκουγαν, έβλεπαν και λόγο δεν μπορούσαν να αρθρώσουν. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Προκειμένου να αποσείσουν την ευθύνη που εξακολουθητικά φέρουν, καλύπτονται πίσω από τη "συλλογική ευθύνη" - την ονομάζουν "δόγμα" οι θρασείς - και ζητούν τις υπογραφές μας. Ας μας απαντήσουν λοιπόν : Ποιο λαό εκπροσωπούν; Όλο τον εβραϊκό λαό, ένα μέρος αυτού, και ποιο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: