Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Η ΦΩΝΗ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΟΣ

Νεότερη επεξεργασία 18/04/2012

Κατά τους Ιεχωβάδες και τον καθηγητή κ. Μπούμη "ὁ Χριστὸς εἶνε «Θεός», χωρὶς ἄρθρο, ἀλλ᾿ ὄχι «ὁ Θεός», μὲ ἄρθρο. Κατ᾿ αὐτὸν στὸ ἐπίμαχο χωρίο Πράξ. κ´ 28, ὅπου γίνεται λόγος περὶ «τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ», μὲ ἄρθρο, δὲν πρόκειται γιὰ τὸν Υἱό – Χριστό, ἀλλὰ γιὰ τὸν Πατέρα. Καὶ συνεπῶς δὲν πρόκειται γιὰ αἷμα «τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ»"

Τα ανωτέρω ισχυρίζεται ο κ. Σωτηρόπουλος σχετικά με τη συζήτηση που άνοιξε για το "Αίμα του Θεού". Περισσότερα για τη διένεξη μεταξύ του καθηγητή κ. Παν. Μπούμη και του κ. Νικ. Σωτηροπούλου μπορείτε να διαβάσετε στο σύνδεσμο που ακολουθεί. 
http://niksotiropoulos.blogspot.com/2012/03/blog-post_10.html
Ωστόσο, υπάρχει και η απάντηση εκ μέρους του κυρίου Μπούμη, όπου δίδεται σαφής η εξήγηση, πώς δηλαδή εννοεί το "αίμα του Θεού" και το "αίμα του Κυρίου και Θεού" (βλέπε τον κατωτέρω δεσμό).
 http://kyprianoscy.blogspot.com/2012/04/blog-post_18.html
Πέραν αυτής της - θα την χαρακτηρίζαμε - φιλολογικής έριδας, όπου κάλλιστα μπορούμε να επικαλεσθούμε το του Μ. Αθανασίου "Το γράμμα αποκτείνει, το δε Πνεύμα ζωοποιεί. Πολλά γαρ των θείων Γραφών εάν κατά το γράμμα νοήσωμεν, εις αθέσμους βλασφημίας περιπεσούμεθα", γράφουμε τα κατωτέρω. Σημειώσατε, δεν είχαμε υπόψη την επιστολή που ακολούθησε εκ μέρους του κυρίου Παν. Μπούμη. Το περιεχόμενο της επιστολής αναρτήθηκε και θα το διαβάσετε στο δεσμό που μόλις πιο πάνω υποδείξαμε


Αυτό απασχολεί τον καθηγητή κ.Μπούμη και τους Ιεχωβάδες : Αν ο Θεός Πατήρ είναι έναρθρος και ο Θεός Υιός είναι άναρθρος. Γράφεται δίχως άρθρο. Πάντως, είτε έναρθρος, είτε άναρθρος, οι Πρωτόπλαστοι "ήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν τω παραδείσω το δειλινόν και εκρύβησαν (...) και εκάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτώ, Αδάμ, πού εί; και είπεν αυτώ, της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν τω παραδείσω και εφοβήθην".

Ερώτημα :
Αυτός που είχε φωνή και περιπατούσε ποιος ήταν; Ο Θεός με το άρθρο ή ο Θεός χωρίς το άρθρο;

Η Βιβλική διήγηση δεν έχει άρθρο στο Κύριος, έχει όμως στο ο Θεός.

Κατά την ακολουθία του ιερού Κειμένου ο Αδάμ ακούει φωνή και βήματα. Να υποθέσουμε ότι η φωνή (Κύριος) δεν έχει άρθρο, ενώ τα βήματα (ο Θεός) έχουν;

Όμως γράφεται : "της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος". Εδώ η φωνή έχει άρθρο, το "περιπατούντος" είναι λογικά άναρθρο, αν και θα μπορούσε κατά διαφορετική γραφή. 

Σημειώσατε ότι προηγουμένως έχουμε διαβάσει : "ήκουσαν" [της φωνής Κυρίου] [του Θεού] "περιπατούντος".

Αλλά η γραφή είναι Γραφή.

Μήπως μπορεί ο κύριος καθηγητής να μας πει τίνος ήταν η φωνή και ποίου τα βήματα; Άλλου ήταν η φωνή, άλλου τα βήματα και άλλου η αισθητή παρουσία; Άνευ άρθρου το Κύριος, με άρθρο ο Θεός, αλλά η φωνή με άρθρο, το περιπατούντος άναρθρο. Τι συμβαίνει;

Μήπως ήταν ένας και ο αυτός Θεός και έμφοβος γενόμενος ο Αδάμ άκουγε φωνή, ξεχώριζε βήματα αλλά είχε πλέον χάσει την αίσθηση του Αγίου; Ίσως ο κ. Μπούμης να βρίσκεται στην κατάσταση όπου βρέθηκε ο Αδάμ, αυτό όμως ας αφήσουμε τον ίδιο να το σκεφθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: