Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Ενδιαφέρουσα ανάρτηση 2

"ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ὑποθηκεύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ παρόντος καὶ μέλλοντος"

Από το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών. Περισσότερα στον δεσμό
http://www.fotgrammi.gr
και το Περιοδικόν «Φωτεινή Γραμμή».

Δεν υπάρχουν σχόλια: