Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Η πλουτοκρατία


«Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο διαρκής Αντίχριστος. Αυτή γεννά την αδικίαν, αυτή τρέφει την κακουργία, αυτή φθείρει σώματα και ψυχάς. Αυτή παράγει την κοινωνικήν σηπεδόνα. Αυτή καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγείς».
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

"Ίσως να έπρεπε να προσθέσει ο Παπαδιαμάντης και τούτο: «Η πλουτοκρατία δημιουργεί και στρώματα τυφλών, διότι σταθερό μέλημά της είναι η εξόρυξη των ματιών του ανθρώπου».
Καιρός να οργανωθούμε και με τα όπλα της ΓΝΩΣΗΣ που ο Παπαδιαμάντης μας δίνει στο μικρό του εδάφιο να επαναστατήσουμε..." (*)

Θάλεια

Κυπριανός Χ :

Ας είμαι λοιπόν κι εγώ ο τρίτος, ο οποίος μέσα σε όλα αυτά - τα ασπάζομαι ασυζητητί - θα είχε να προσθέσει κάτι ακόμη. Είναι η πηγή των ανωτέρω παρατεθέντων, δεν είναι δικό μου, και λέει :

"Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς πορνείαν ἀκαθαρσίαν πάθος ἐπιθυμίαν κακήν καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία". Το καταθέτω άνευ περικοπής και όπως καταλαβαίνετε, το συναφές με αυτά που γράφετε είναι το "... καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία".

Η πλουτοκρατία δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχε η πλεονεξία, εφόσον δε υπάρχει και κυριαρχεί, όμοια κυριαρχεί σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους, η απληστία. Η ειδωλολατρεία την εκφράζει, και το είδωλο αυτής η πλουτοκρατία, μεθοδεύεται πλείστα όσα τεχνάσματα (κατ΄ εξοχήν αγαπητικά, σχεσιολογικά και φιλάνθρωπα) για να μας εξαπατά.

Είμαστε ή καλύτερα μας έκαναν, άπληστοι
Είμαστε ή καλύτερα μας έκαναν, πλεονέκτες
Είμαστε ή καλύτερα μας έκαναν, ειδωλολάτρες

Ευτυχώς όχι όλους ... .


(*) Βλ. ιστολόγιο Ρεσάλτο http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=5987

Δεν υπάρχουν σχόλια: