Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»


ΒΑΒΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΩΔΗΓΗΣΑΝ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΜΑΧΙΑ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣ ΛΗΞΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ –ΔΩΡΕΕΣ.ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΩΡΙΖΩΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΜΠΤΩΧΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Ὡς γνωστὸν τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» τὸν συνδράμουν παντοιοτρόπως:
τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ
τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,(ὄχι κράτος, κρατικοὶ φορεῖς καὶ ἐκκλησία, διότι δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ τὰ λαμόγια)γιὰ νὰ δύναται νὰ συνεχίσῃ τὸ θεάρεστο ἔργο του, νὰ συνδράμῃ δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας πρὸς δόξα Θεοῦ.

2. Κατὰ τὴν 18ετῆ δραστηριότητά του ἔχει ἀποστείλει ἀθορύβως καὶ τελείως ἀνιδιοτελῶς σχεδὸν 65.000 τόννους τροφίμων, ἱματισμοῦ, ὑποδημάτων, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν στὴ τέως Γιουγκοσλαβία, Οὐκρανία, Γεωργία, Μολδαβία, Ρωσσία, Ρουμανία, Κένυα, Κεντρώα Ἀφρική, Ζιμπάμπουε, Σουδάν, Μαδαγασκάρη καὶ λοιπὲς χῶρες τῆς ὑφηλίου.

3. Δόγμα μας εἶναι: καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ ἀξιοποιῆται μὲ ἀπόλυτο διαφάνεια. Διότι σημασία δὲν ἔχει, ἐὰν δίδωνται ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, ἀλλὰ ἐὰν ἀποστέλλωνται, ἐὰν φθάνουν στοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ προπαντὸς ποῦ καταλήγουν. Διότι δυστυχῶς ἀκόμη καὶ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες τὶς ἐκμεταλλεύονται διάφοροι ἀετονύχηδες καὶ ἀπατεῶνες ἐπιδειξίες καὶ μόνον ψιχία καταλήγουν στοὺς πραγματικὰ ἐνδεεῖς ἀνθρώπους.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΜΑΣ

Ἐμεῖς συνεργαζόμεθα κυρίως μὲ τοὺς κατὰ τόπους Μητροπολίτες καὶ εὐλαβεῖς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν Χριστὸν καὶ ὄχι χρυσὸν καὶ ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ μὲ τὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τῶν πρώην Σοβιετικῶν χωρῶν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

1. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος κάθε χρόνο ἀγωνίζεται νὰ ἐξασφαλίζῃ θέσεις στὶς διάφορες κατασκηνώσεις καὶ φέρνει ὀρφανὰ ἤ πτωχὰ παιδιὰ γιὰ νὰ ἀνακουφίζωνται σωματικὰ καὶ νὰ εὐεργετοῦνται πνευματικά. Πασχίζομε νὰ δημιουργῶμε φιλέλληνες καὶ νὰ ἔχωμε τὴν δυνατότητα νὰ ἀναφωνῶμε, ὅπως ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής: «Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».

2. Τότε εἴχαμε καὶ πραγματικοὺς φιλέλληνες. Σήμερα, ὅμως, ὄχι μόνο οἱ φιλέλληνες σπανίζουν, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες δυστυχῶς μειώνονται συνεχῶς καὶ κινδυνεύομε νὰ μᾶς «πολτοποιήσουν» μὲ τὰ καταχθόνια σατανικὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, μὲ τὴν δημιουργία πολυπληθυσμικῶν ὁμάδων, νομιμοποιοῦντες τὶς στρατιὲς τῶν ἐπιδρομῶν ἀλλοφύλων καὶ τὶς ἑλληνοποιήσεις ἄξεστων Μωαμεθανῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ ἁμαρτωλὸ κράτος φροντίζει ἀκόμη καὶ μωαμεθανικὰ τεμένη καὶ τζαμιὰ νὰ τοὺς κάνῃ, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως βιομηχανίες καμικάζι.

3. Πρὸς τοῦτο ἀνεγράφη στὸν ἐλλιπέστατο προϋπολογισμὸ τῆς Ἑλλάδος, ποὺ στηρίζεται μὲ τὰ δεκανίκια τῶν θαλασσοδανείων, ἀρχικῶς 80.000.000 €. Γιὰ νὰ ἐξοφλοῦνται δὲ αὐτὰ τὰ θαλασσοδάνεια, ἐπέβαλαν «οἱ φίλοι μας» στοὺς ἐξωμότες καὶ ἀνεγκέφαλους πολιτικούς μας νὰ ἐκποιήσωμε καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἐθνικὴ περιουσία ἔναντι «πινακίου φακῆς».

ΕΛΛΑΔΑ QUO VANTIS ? SOS !

1. Μὲ τὰ ληστρικὰ μέτρα καὶ τὴν ἄγρια φορολογία, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ ἀνίκανοι καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας ὄχι μόνο νέες θέσεις ἐργασίας δὲν δημιουργῶνται, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἑκατοντάδες χιλιάδων ἐργαζομένων στὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία ἀπολύονται καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες μικροεπιχειρηματίες καὶ καταστηματάρχες παραμένουν καὶ αὐτοὶ ἄνεργοι.

2. Πρὸς τοῦτο ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» τὰ τελευταῖα ἔτη διαθέτει στὴν Ἑλλάδα τὰ ἐλάχιστα ἀγαθά, ποὺ τοῦ προσφέρουν ἀγαθοεργοὶ φιλάνθρωποι, γιὰ νὰ περιθάλπωνται κυρίως Ἕλληνες, διότι δυστυχῶς μᾶς κατήντησαν οἱ ἀνάξιοι ἰθύνοντες νὰ πεινοῦν ἀκόμη καὶ Ἕλληνες. Διότι «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Τιμ. Α' 5,8).

3. Ὅπως ἐγράφαμε καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr τὴν 13.4.2010 «πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων».

4. Ἀφοῦ μᾶς ἐκαλλιέργησαν οἱ φαῦλοι καὶ τρισάθλιοι ἰθύνοντες τῶν τελευταίων 60 ἐτῶν τὴν μεγίστη ἠθικὴ κρίσι= σηψαιμία βάζοντας συστηματικὰ καὶ λίαν ἐπιμελῶς δυναμίτιδα στὶς αἰώνιες καὶ ἀνεκτίμητες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς Φυλὴς μας, ποὺ εἶναι Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια, κατάφεραν, παρὰ τὶς τεράστιες οἰκονομικὲς βοήθειες τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, τῆς ΕΟΚ καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, νὰ χρεώσουν μέχρι καὶ τὰ τρισέγγονα καὶ τετρασέγγονά μας μὲ τὰ θαλασσοδάνεια, ποὺ λαμβάνουν, γιὰ νὰ πληρώνεται ὁ συρφετὸς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ τῶν πρόωρων συνταξιούχων, δημιουργώντας ἐπὶ δεκαετίες ὁλοκλήρους συνεχῶς ὀργανικὲς θέσεις, γιὰ νὰ βολεύουν τοὺς κλαδικοὺς τους καὶ τοὺς τεμπέληδες ἐργατοπατέρες καὶ ἰδοὺ τὸ κατάντημα ! Ἡ ήθικὴ κρίσις, τουτέστιν σῆψις, μᾶς ἔφερε στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ τῆς μεγίστης οἰκονομικῆς κρίσεως.

5. Μὲ τὴν νέα ἀγριοτάτη φορολογία θὰ πολλαπλασιασθῇ ἡ διάλυσις ἀκόμη καὶ τῶν ὑγιῶν ἐπιχειρήσεων καὶ οἱ στρατιὲς τῶν ἀνέργων καθημερινῶς θὰ πολλαπλασιάζωνται…

6. Διότι τὸ ἀπαράβατο δόγμα τῆς δημοσιονομίας εἶναι: «ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται. Ἐὰν δὲ καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριοτέρα μορφή…».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

ΕΠΙΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ

1. Σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάστασι ἤ μᾶλλον ἀκαταστασία οἱ ἀνάγκες τοῦ Συνδέσμου μας καθημερινῶς θὰ πολλαπλασιάζωνται. Ἀντιθέτως δὲ οἱ πόροι καὶ οἱ δυνατότητες τοῦ Διορθοδόξου καθημερινῶς θὰ ὀλιγοστεύουν.

2. Μέχρι πέρυσι διάφορα ἐργοστάσια μᾶς ἔδιδαν τὰ πρὸς λῆξι ἀγαθά τους. Τώρα δὲ ποὺ αὐξάνουν τὸ Φ.Π.Α. καὶ ἀπαιτοῦν οἱ ἰθύνοντες Φ.Π.Α καὶ διὰ τὰ πρὸς λῆξι προϊόντα, ἐσταμάτησαν τὰ διάφορα ἐργοστάσια νὰ μᾶς τὰ δίδουν καὶ προτιμοῦν νὰ πληρώνουν νὰ καταστρέφωνται καὶ νὰ μολύνουν τὸ περιβάλλον παρὰ νὰ μᾶς τὰ δωρίζουν, γιὰ νὰ γεμίζωμε χιλιάδες ἄδεια στομάχια.

3. Γι᾿ αὐτὴ τὴ μεγίστη κοινωνικὴ ἀναλγησία ἐγράψαμε ἐπανειλημμένως καὶ ἐκάναμε ἑκατοντάδες τηλεφωνήματα στοὺς ἰθύνοντες, πλὴν ὅμως αὐτοὶ ἀνεγκέφαλοι ὄντες ἐπιμένουν νὰ παραμένουν κοινωνικὰ ἀνάλγητοι. Ἐπειδὴ δυστυχῶς μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν καὶ ἀετονύχηδες ἀπατεῶνες μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Γ. Α. Παπανδρέου ἐπολλαπλασιάσθησαν, τοὺς ἐπροτείναμε νὰ τίθενται σφραγίδες στὰ πρὸς λῆξι ἀγαθά: «δωρεὰν διανομὴ - ἀπαγορεύεται ἡ πώλησις» καὶ περαιτέρω δικλεῖδες ἀσφαλείας, ὡς π.χ. νὰ τοὺς ἀποστέλλομε δελτία ἀποστολῶν μὲ ὑπογραφὲς καὶ λεπτομερῆ στοιχεῖα παραληπτῶν καὶ νὰ τὰ δίδομε σὲ ἀνιδιοτελεῖς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι σὲ στέγες ἀγάπης προσπαθοῦν νὰ περιθάλπουν δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μας, σὲ πολύτεκνες οἰκογένειες καὶ ἐν γένει πάμπτωχους συνανθρώπους μας καὶ νὰ γεμίζουν ἄδεια στομάχια.

4. Συνημμένως ἀναρτοῦμε καὶ σχετικὸ κείμενό μας-ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 47, ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ τέλος Ἰουνίου, τὸ ὁποῖο ἀπεστείλαμε σὲ μερικοὺς πολιτικούς, μήπως εὐαισθητοποιηθοῦν καὶ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴ μεγίστη κοινωνικὴ ἀναλγησία τῶν ἰθυνόντων.

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

Ἐπιθυμοῦντες σφὸδρα νὰ συνεχίσωμεν τὰς ἀποστολὰς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, δεδομένων καὶ τῶν ἀναγκῶν ποὺ συνεχῶς αὐξάνονται, τὸ προηγούμενον ἔτος ἐπανήλθαμε γραπτῶς καὶ μὲ ἑκατοντάδας τηλεφωνήματα πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν, ὡς π.χ. μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 393/7.12.2010 ἔγγραφον μας, καὶ ἀνεφέραμε τὰ ἑξῆς:

1. Ὁ Σύνδεσμός μας ἔχει ἀποστείλει μέχρι τοῦδε ἄνω τῶν 60.000 τόννων ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα ἔτη πασχίζει νὰ συνδράμῃ πολυτέκνους, πλημμυροπαθεῖς, πυροπαθεῖς, σεισμοπαθεῖς, στέγας ἀγάπης εὐλαβῶν κληρικῶν, ποὺ περιθάλπουν ἑκατοντάδας δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας ἡμερησίως. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχομεν ἐπιτύχει χωρὶς τὴν παραμικρὰν χορηγίαν ἀπὸ τὸ Κράτος, Ἐκκλησίαν, κρατικοὺς φορεῖς κ.λπ.

2. Παρὰ τὸ λίαν προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ προπαντὸς τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, ἐν τούτοις ἀγωνιζόμεθα ἀπὸ βαθέων χαραμάτων μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος, διὰ νὰ ἀξιοποιῶμεν «τὸ δίλεπτον τῆς χήρας» καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῶς, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν νὰ πηγαίνῃ καὶ ἡ τελευταία βοήθεια τῶν εὐλαβῶν δωρητῶν εἰς τὸν τόπον προορισμοῦ. Καὶ ὄχι, ὅπως συμβαίνει μὲ ἄλλους φορεῖς, ὅπου νοσφίζονται «ἰησουίτες» καὶ «ὑποκριτές», «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» καὶ «ἀετονύχηδες», ὄχι μόνον τὰς ἀνωνύμους δωρεὰς εὐλαβῶν καὶ φιλανθρώπων δωρητῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰς τὰς γενναίας κρατικὰς ἐπιχορηγήσεις ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καὶ λοιπὰ Ὑπουργεῖα, ὅπως ὁ τύπος ἐπανειλημμένως ἔχει καταγγείλει.

3. Συγκεκριμένως μερικὰ ἐργοστάσια μᾶς ἔδιδαν τὰ πρὸς λῆξιν τρόφιμα καὶ ἀναψυκτικὰ καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν τὰ προωθούσαμε περαιτέρω διὰ περίθαλψιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας ἀποστέλλοντες εἰς τοὺς δωρητὰς μας σχετικὰς καταστάσεις μὲ λεπτομερέστατα στοιχεῖα.

4. Οἱ νέοι διάδοχοι τῶν οἰκονομικῶν διευθυντῶν εἰς τὰ ἐργαστάσια αὐτὰ μᾶς ἐτόνισαν ὅτι θέλουν νὰ ἔχουν ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ ἀναφέρεται, ὅτι διὰ τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ δὲν ὑποχρεοῦνται εἰς τὴν καταβολὴν Φ.Π.Α, διὰ νὰ συνεχίσουν τὰς δωρεάς των.

5. Κατόπιν ἐπανειλημμένων παρακλήσεων καὶ παραστάσεων μας, τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. Δ14Α 1336234ΕΞ2010 ἔγγραφόν του, μᾶς ἀπήντησεν, ὅτι διὰ τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ «λαμβάνεται ἡ τρέχουσα τιμὴ ἀγορᾶς τῶν ἀγαθῶν ἤ παρομοίων ἀγαθῶν ἤ τὸ κόστος τους κατὰ τὸν χρόνον πραγματοποίησης τῆς δωρεὰν διάθεσης».

6. Αὐτὴ ὅμως ἡ διατύπωσις δὲν «ἀρέσει» εἰς τοὺς οἰκονομικοὺς διευθυντὰς τῶν διαφόρων ἐργοστασίων καὶ κατὰ τὴν γνώμην των ἐπιβάλλεται νὰ γράφῃ: «... ἤ ἡ ἀξία τους κατὰ τὸν χρόνον πραγματοποίησης τῆς δωρεὰν διάθεσης».

7. Διότι τὸ «κόστος» ἠμπορεῖ ὁ κάθε ἐλεγκτὴς νὰ τὸ ἑρμηνεύῃ, ὅπως θέλει, καὶ νὰ ἐκβιάζῃ τὴν ἐπιχείρησιν διὰ κάποιο «λάδωμα» ἰσχυριζόμενος ὅτι εἶναι τὸ 60% ἤ 70% τῆς ἀρχικῆς ἀξίας τοῦ ἐμπορεύματος. Ὅμως εἰς τὴν πραγματικότητα, ὀλίγον πρὸ τῆς λήξεως, ἡ ἀξία τοῦ ἐμπορεύματος εἶναι ἐλαχίστη.

Ἐπροτιθέμεθα, παρ᾿ ὅλον ὅτι στερούμεθα οἰκειοθελῶς τῶν πάντων καὶ ἀναλισκόμεθα, εὐχαρίστως νὰ πληρώσωμεν ἀπὸ τὸ πτωχότατον βαλάντιόν μας τὸ Φ.Π.Α. ἐπὶ τῆς μικρᾶς ἀξίας τῶν ἀγαθῶν πρὸ τῆς λήξεώς των, διὰ νὰ μᾶς ἐδώριζαν τὰ ἐργοστάσια τὰ ἀγαθά.

8. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι εἶναι μέγιστον κρίμα τεράστιαι ποσότητες ἀγαθῶν νὰ καταλήγουν εἰς τὴν «χωματερή» καὶ νὰ μολύνεται τὸ περιβάλλον, πληρώνοντα τὰ ἐργοστάσια τεράστια ποσὰ διὰ τὴν καταστροφήν των, καθ᾿ ἥν στιγμὴν ὑπάρχουν δεκάδες χιλιάδες στομάχια ποὺ μένουν ἄδεια...

9. Δυστυχῶς ὅμως ἡ κοινωνικὴ ἀναλγησία τῶν ἰθυνόντων φθάνει μέχρι τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ ρῆσις: «Δὲν ὑπάρχει κωφότερος ἀπ᾿ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ καὶ δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀδαὴς καὶ στερούμενος νοημοσύνης ἀπ᾿ αὐτὸν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἐννοήσῃ».

10. Δυστυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἀπέραντος πολυνομία, ἀλλὰ οἱ Νόμοι δὲν ἐφαρμόζονται καὶ αἱ σπουδαιότεραι ἔντοναι ἀπάται παραπέμπονται εἰς Ε.Δ.Ε., ἐξεταστικὰς καὶ ἀνακριτικὰς ἐπιτροπάς, συμβούλια, διαβούλια κ.λπ., κ.λπ. μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ διαιωνίζωνται τὰ πλημμελήματα καὶ κακουργήματα. Ἐνίοτε παραπέμπονται μερικοὶ «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ «πονηροὶ καὶ γόητες», ἀφοῦ προηγουμένως ἔχουν παραγραφῆ ἤ πρόκειται νὰ παραγραφοῦν τὰ ἀδικήματά των, ὥστε διὰ τῆς παραγραφῆς παραμένουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀπατεῶνες, «λαδιάρηδες» καὶ «μιζαδόροι», ἀτιμώρητοι...

11. Ἔρχονται τώρα οἱ μανδαρίνοι τοῦ Ὑπ.Οἰκονομικῶν καὶ πιθανολογοῦν, ὅτι ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ κακὴ χρῆσις μὲ τὴν ἀτελῆ διάθεσιν τῶν πρὸς λῆξιν προϊόντων καὶ διὰ τοῦτο ἀρνοῦνται νὰ περιορίσουν τὴν ἀξίαν τῶν βρυχυπροθέσμως ληγόντων ἀγαθῶν «εἰς τὴν κατὰ τὸν χρόνον πραγματοποίησης τῆς δωρεὰν διάθεσης» καὶ προτιμοῦν μὲ τεράστια ἔξοδα νὰ καταστρέφωνται τὰ ἀγαθά, ἀντὶ νὰ διατίθενται δωρεάν, διὰ νὰ γεμίζουν ἄδεια στομάχια...

12. Ὄντως, ὅπως ἐπανειλημμέμως ἔχομεν ἀναπτύξει διεξοδικώτατα, ὑπάρχουν «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς τῶν ἑκάστοτε κυβερνουσῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι διεισδύουν εἰς τὰς ἑκάστοτε κλαδικὰς ὄχι ἀπὸ ἰδεολογίαν, ἀλλὰ λαμβάνουν τὴν κομματικὴν ταυτότητα, διὰ νὰ δύνανται νὰ διεισδύουν παντοῦ καὶ νὰ ἐκμεταλλεύωνται ἀγρίως τὴν κοινωνίαν. Ἰδίως δὲ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐπὶ θητείας Γ. Ἀ. Παπανδρέου ἐφύτρωσαν ὡσὰν «μανιτάρια» πάρα πολλαὶ ἑκατοντάδες μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων καὶ ἔχουν νοσφισθῆ πολλὰς δεκάδας ἑκατομμυρίων εὐρώ αἱ περισσότεραι διὰ δῆθεν ἀνθρωπιστικὰς καὶ κοινωνικὰς δραστηριότητας.

13. Παρ’ὅλον ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα πάντοτε σὰν διαυγέστατος ὑάλινος πύργος καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν πάντοτε ἀπόλυτον διαφάνειαν, τονίζομεν ὅτι θὰ ἠδύναντο νὰ ἐφαρμοσθοῦν δι’ἡμᾶς δικλεῖδες ἀσφαλείας ὡς π.χ.:

Ἐπὶ τῶν ἀγαθῶν νὰ θέτωμε σφραγίδας μὲ τὴν ἔνδειξιν : «Δωρεὰν διανομή-ἀπαγορεύεται ἡ πώλησις» καὶ νὰ προσκομίζωμε δελτία ἀποστολῆς ὑπογραφόμενα ἀπὸ τοὺς παραλήπτας καὶ νὰ μὴ εἶναι δυνατὸν νὰ σφετερισθῇ τὶς οὔτε ἕν κιλόν.

14. Οἱ μανδαρίνοι καὶ οἱ ἰθύνοντες προβάλλουν τὴν δικαιολογίαν, ὅτι τὸ Φ.Π.Α. εἰς τὸ κόστος παραγωγῆς τῶν ἐν λόγῳ ἀγαθῶν τὸ ἐπιβάλλει ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη. Αὐτὸ εἶναι ἡ κατ’εξοχὴν ἀνηθικότης καὶ καθ᾿ ὁλοκληρίαν ψεῦδος.

Τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην δὲν τὴν ἐνδιαφέρει τὸ ὕψος τοῦ Φ.Π.Α. ἀλλὰ τὸ νοικοκύρευμα τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἡ μείωσις τῶν δαπανῶν.

Μάλιστα δὲ αὐτὴ ἡ ἰδία ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη ἐπλήρωνε τεράστια κονδύλια ἐπίσης διὰ ὑπερπαραγωγὴν προϊόντων, ὡς π.χ. πορτοκαλιῶν, ροδακίνων καὶ λοιπῶν νωπῶν, εἴτε διὰ τὴν ἀπόσυρσιν καὶ καταστροφήν των εἰς τὴν χωματερή, εἴτε διὰ τὴν δωρεὰν διανομὴν εἰς νοσοκομεῖα, πολυτέκνους οἰκογενείας, σχολεῖα καὶ ἐν γένει διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας.

15. Ἐπειδή, δυστυχῶς, μὲ τὴν κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα, τὰ στομάχια, ποὺ θὰ παραμείνουν ἄδεια, θὰ πολλαπλασιάζωνται, ἐπιβάλλεται νὰ συστρατευθῶμεν ὅλοι. Ἀπὸ κοινοῦ, μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας, νὰ καταδικάσωμεν τὸ μὲγιστον ἀνοσιούργημα καὶ τὴν ἀπαράδεκτον κοινωνικὴν ἀναλγησίαν τῶν ἰθυνόντων. Νὰ τοὺς δώσωμεν νὰ ἐννοήσουν νὰ μὴ κρίνουν ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια, ἀλλὰ μὲ δικλείδας ἀσφαλείας νὰ ἐπιτρέπουν νὰ διατίθενται τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ εἰς τοὺς δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας καὶ νὰ μὴ ἀναγκάζουν τὰς ἐπιχειρήσεις νὰ πληρώνουν τεράστια ποσά, διὰ νὰ καταστρέφωνται τὰ ἀγαθά...

16. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος, ὡς ἔχει ἐπανειλημμένως ἀποδείξει, ἐργάζεται ἄκρως ἀνιδιοτελῶς διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ εἶναι διατεθιμένος μὲ αὐστηροτάτας δικλείδας ἀσφαλείας νὰ παραλαμβάνῃ καὶ διαθέτῃ τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ μόνον εἰς δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας.


ΕΚΚΛΗΣΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙ

1. Ὅσοι πιστεύουν, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ βοηθῶνται οἱ δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες, ἄς προσέλθουν ὡς καλοὶ Σαμαρεῖτες καὶ Κηρυναῖοι νὰ συναγωνισθῶμε ἐναντίον τῆς δυστυχίας τῶν συνανθρώπων μας.

2. Συνημμένως πρόσκλησι γιὰ τὴν ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευσι τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» τὴν 16.6.2011.


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνα 210-3254321
E-mail: fot_gram@otenet।gr
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: