Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Προσφυγή στο ΣτΕ για την φοροκάρταΑπό το ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ http://orthodox-watch.blogspot.com/2011/06/blog-post_4936.html (*)

ΣΧΟΛΙΟ
Τώρα μας καθορίζουν το ανώτατο όριο συναλλαγών, αυριο το ανώτατο όριο συντάξεων και μισθών, στο τέλος το ανώτατο - και αν - όριο τέκνων. Θα έρθη η σειρά του ανώτατου ορίου σπουδών και έπεται συνέχεια. Ο σταλινισμός σε νέα έκδοση, όπου τα μέλη του κόμματος θα ζουν καλά και οι είλωτες καλύτερα σε οικογενειακά δυαράκια με 500 ευρώ μηνιαίως.

Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (ΠΕΦΕ) προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της "φοροκάρτας"

Η νομιμότητα των διατάξεων που καθιερώνουν την ηλεκτρονική μαγνητική κάρτα στην οποία θα καταγράφονται οι αποδείξεις δαπανών όπως και η επιβολή ανωτάτου πλαφόν στις συναλλαγές με μετρητά (1.500 ευρώ), θα κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την σχετική προσφυγή που κατέθεσε η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (ΠΕΦΕ).

Η ηλεκτρονική κάρτα καταγραφής των αποδείξεων προβλέπεται από το Ν. 3943/2011 και την από 9.5.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η προμήθεια της κάρτας θα γίνεται δωρεάν από τις τράπεζες, οι πολίτες όμως για να την αποκτήσουν θα πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα που θα τις χορηγούν.

Σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές προβλέπεται ότι αυτές θα γίνονται με μετρητά μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ενώ για μεγαλύτερα ποσά από τα 1.500 ευρώ οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω Τραπεζών.

Στην προσφυγή η ΠΕΦΕ αναφέρει ότι τα νέα μέτρα είναι αντίθετα στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών και τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Υποστηρίζει ακόμη ότι τα νέα μέτρα, αποσκοπούν μόνο και μόνο στην ενίσχυση της ρευστότητας των Τραπεζών και όχι στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως ευαγγελίζεται το υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον η ΠΕΦΕ επισημαίνει ότι η απαγόρευση της χρήσης των μετρητών, συναλλαγματικών κ.λπ. επιφέρει «καίριο πλήγμα στα συνταγματικά δικαιώματα των τιμίως συναλλασσόμενων πολιτών, που απλώς δεν θέλουν να εξαρτήσουν σε απόλυτο βαθμό την οικονομική τους ύπαρξη από το σημερινό καταρρέον τραπεζικό σύστημα».

Τέλος, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολίτες που δεν μπορούν να χειριστούν την ηλεκτρονική κάρτα όπως είναι για παράδειγμα κάποιοι ηλικιωμένοι, ενώ πολλοί Έλληνες έχουν σοβαρές θρησκευτικές αντιρρήσεις αναφορικά με το αριθμό της κάρτας και για το λόγο αυτό θα αρνηθούν να την παραλάβουν.


(*)Βλέπε και http://www.protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: