Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Αιματηρά διαδογματικά επεισόδια στην Αίγυπτο

"Αιματηρά διαδογματικά επεισόδια στην Αίγυπτο"!

Θα το διαβάσατε στο διαδίκτυο ή θα το "βλεπακούσατε" στις τηλεοράσεις. Λαμπρά!

Μετά από τα "διαδραστικά", τα "διαθρησκειακά", τα "διακυβερνητικά", τα "διαπολιτισμικά" κλπ., ήταν καιρός να διαβάσουμε και να μάθουμε ότι υπάρχουν και τα "διαδογματικά". Τα πάντα εξελίσσονται δια-αιρετικά ή διαιρετικά, σήμερα.

"Διαίρει και βασίλευε" ή
All chiefs and no Indians

Δεν πιανόμαστε οι Έλληνες. Κι έτσι, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, που μας πάν τα τέσσερα, κατά τη συνήθη έκφραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: