Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Προς τον εξυμνούντα τα Μαθηματικά, τους αριθμούς και την αυτών σοφίαν

Περισσότερες λεπτομέρειες
http://apotixisi.blogspot.com/2011/03/3.html

Αγαπητέ κύριε,

Ευχαριστούμε δια την απάντησιν. Οι αναφερόμενες υποπεριπτώσεις σας παρελείφθησαν,δοθέντος ότι αυτές εντάσσονται σε υποκατηγορίες.

Μπορεί να τις θεωρείτε σημαντικές, αλλά είναι όμως υποδεέστερες. Σπουδαιότερες είναι μερικές άλλες, όπως πχ, η μνεία σας περί της φιλοσόφου Υπατίας, εφ΄ ης στοιχειοθετήσατε, καθ΄ ότι είναι το προτασσόμενο, την υμετέραν απάντησιν.

Οι επισημάνσεις σας εν μέρει ορθές, πλην αγνοούσαι ότι ο Goedel, απεκδέχεται μεν "την ύπαρξη μιας εξωσυμπαντικής οντότητας που θα συμπληρώσει το κενό των θεωρήσεών μας για το σύμπαν", απορρίπτει δε την ενυπόστατη Θεοφάνειαν.

Πέραν δε τούτου, το πολιτικοθρησκευτικό ιερατείο που σήμερα διαχειρίζεται την πορεία του πλανήτη, δεν αμφισβητούμε ότι συμφωνεί με το αόρατο και υπέρτατο Ον. Το Ον αυτό ενεπιστεύθη εις το αποκρυφιστικό, θεοσοφικό, μυστικιστικό, ιερατείο τούτο την κλείδα των αριθμών και της σοφίας αυτών, υμείς δε, ερχόσαστε να συνδράμετε αυτούς μνείαν ποιούμενος "θεώσεις", "εμπειρίας" και "εξόδους" χάριν της θείας ενώσεως.

Μένοντας έκπληκτος γράφετε : "εκπληκτικό, το ότι η Χριστιανική εμπειρία των αγίων, έρχεται σε τέτοια συμφωνία με τη Μαθηματική θεώρηση του κόσμου"!

Εκπληκτικό για σας και όχι δι΄ ημάς. Οι εμπειρίες των ημετέρων αγίων ούτε τα Μαθηματικά ύμνησαν, ουδέ τους αριθμούς. Την του Θεού Σοφίαν, εν Ιησού Χριστώ, δια Πνεύματος Αγίου μας άφησαν στα ιερά τους Κείμενα. Δεν μας παρέδωσαν (ή πρόδοσαν) αμαχητί στις εωσφορικές αποκρυφιστικές δυνάμεις των αριθμών και του σκότους. Τις οποίες μάχονται οι "αδελφοί ηλίθιοι" με τον χαμηλό τους δείκτη νοημοσύνης.

Μερικοί εξ αυτών, τα παλαιά χρόνια, ευθύνονται δια τον θάνατο της ερασμίας, δι΄ υμάς, Υπατίας. Αλλά ήδη αυτή ηγέρθη και τα Μαθηματικά εκζητούν το αίμα αυτής. Σεις όμως όχι ... .

Δεν υπάρχουν σχόλια: