Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Η Σοφία του Λόγου και η σοφία των αριθμών

Περισσότερες λεπτομέρειες http://apotixisi.blogspot.com/2011/03/3.html

Ο υμνητής της σοφίας των Μαθηματικών, η οποία κυριαρχεί και δοξάζει στις μέρες μας τον αριθμό, διότι πίσω από μαθηματικά, αριθμούς και πιθανότητες βρίσκεται ο Δημιουργός (οπωσδήποτε, προσθέτομεν), θεώρησε σκόπιμο να δώσει περισσότερες πληροφορίες απολογητικού τύπου. Είπαμε ότι έχει έτοιμη την καλήν απολογίαν. Και ιδού τι έγραψε :

Ασφαλώς και δεν υμνούμε τα Μαθηματικά, αλλά αυτά βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία του κόσμου και δι' αυτών (όπως οι πιθανότητες) ο Δημιουργός έθεσε σε κίνηση την όλη διαδικασία.

Όσον αφορά την φιλόσοφο και μάρτυρα Υπατίας δεν είναι δική μας επινόηση, αλλά τη δανειστήκαμε από έναν αυτόπτη μάρτυρα του Ι. Ναού προς τιμή της:

Ο Β. Μυρσιλίδης (βιογραφία της φιλοσόφου Ελληνίδος Υπατίας, Αθήναι 1926) ταυτίζει την αγία Αικατερίνη με τη φιλόσοφο Υπατία. Ο Μυρσιλίδης μάλιστα στηρίζει τη γνώμη του στο ότι μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή οι κάτοικοι της περιοχής Λαοδίκειας διέσωζαν παλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία στο χωριό Δενισλή (υπηρέτησε εκεί ως Διευθυντής της Σχολής της Ελληνικής Κοινότητας περί το 1897) είχαν εορτή στις 25 Νοεμβρίου "εις τιμήν και μνήμην Υπατίας της φιλοσόφου και μάρτυρος", στην οποίαν έλαβε μέρος και ο ίδιος. Συμπληρώνει μάλιστα ότι ο εκεί ναός, κατά τη σχετική επιγραφή, οικοδομήθηκε "εκ βάθρων εις τιμήν και μνήμην Υπατίας (φιλοσόφου και) μάρτυρος" και ότι "πανηγυρίζει την 25ην Νοεμβρίου, εορτήν της παρθενομάρτυρος του Χριστού Αικατερίνης, υπό το όνομα της οποίας τα πλήθη των πέριξ οικούντων πιστών εορτάζουν την σοφήν ρήτορα κόρην Υπατίαν" (Β. Μυρσιλίδη, Βιογραφία ... και περιοδικό "Κιβωτός", Νοε-Δεκ. 1953).

ΙΚ

Αντί δικής μας απαντήσεως, προτιμήσαμε να δώσουμε τον λόγο στον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή ευχόμενοι όπως εννοήσει ότι "εν αρχή ην ο Λόγος", όχι ο αριθμός και όπισθεν ο δημιουργός, όπως θέλει το θεοσοφικό, αποκρυφυστικό, μυστικιστικό, πολιτικοθρησκευτικό ιερατείο και οι ανθρωποκτόνοι μύστες του μετά των συνοδοιπόρων.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Περί Θεολογίας και της Ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεού, εκατοντάς Α. οθ΄

"και αυτός ην ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος" (Λκ. γ΄21)

"Ὁ γάρ τριάκοντα ἀριθμός μυστικῶς κατανοούμενος, χρόνου τε καί φύσεως, καί τῶν ὑπέρ τήν ὁρατήν φύσιν νοητῶν, δημιουργόν καί προνοητήν εἰσάγει τόν Κύριον. Χρόνου μέν, διά τοῦ ἑπτά· ἑβδοματικός γάρ ὁ χρόνος· φύσεως δέ, διά τοῦ πέντε· πενταδική γάρ ἡ φύσις, διά τήν αἴσθησιν πενταχῶς διαιρουμένην· νοητῶν δέ, διά τοῦ ὀκτώ· (1113) ὑπέρ γάρ τήν μετρουμένην τοῦ χρόνου περίοδον, ἡ τῶν νοητῶν ἐστι γένεσις· προνοητήν δέ, διά τοῦ δέκα· διά τε τήν τῶν ἐντολῶν ἁγίαν δεκάδα, τήν πρός τό εὖ τούς ἀνθρώπους ἐνάγουσαν, καί διά τό τούτου τοῦ γράμματος (σ.σ. του γράμματος Ι) μυστικῶς ἀπῆρχθαι τῆς προσηγορίας τόν Κύριον, ἡνίκα γέγονεν ἄνθρωπος. Συνάψας οὖν τόν πέντε, καί τόν ἑπτά, καί τόν ὀκτώ, καί τόν δέκα, τόν τριάκοντα πλήροις ἀριθμόν. Ὁ τοίνυν ὡς ἀρχηγῷ τῷ Κυρίῳ καλῶς ἕπεσθαι γινώσκων, οὐκ ἀγνοήσει τόν λόγον, καθ᾿ ὅν καί αὐτός τριακοντούτης ἀναφανήσεται, κηρύττειν δυνάμενος τό Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας."

Ερμηνεία

79. Όταν έγινε τριάντα ετών αρχισε ο Κύριος το έργο Του, διδάσκοντας με τον αριθμό αυτό τους διορατικούς τα σχετικά με τον εαυτό Του μυστήρια με μυστικό τρόπο. Γιατί ο αριθμός τριάντα, όταν κατανοηθεί μυστικά, παρουσιαζει τον Κύριο ως δημιουργό και προνοητή του χρόνου και της φύσεως και των νοητών που είναι πάνω από την ορατή φύση. Ως δημιουργό του χρόνου με το επτά, γιατί ο χρόνος είναι εβδοματικός. της φύσεως με το πέντε, γιατί η φύση είναι πενταδική, εξαιτίας της αισθήσεως που διαιρείται σε πέντε είδη. των νοητών με το οκτώ, γιατί η γένεση των νοητών βρίσκεται παραπάνω από το χρόνο που μετρούμε. Ως προνοητή με τον αριθμό δέκα. τούτο και λόγω της αγίας δεκάδας των εντολών που κατευθύνουν τους ανθρώπους προς τη μακαριότητα, αλλά και γιατί με αυτό το γράμμα αρχίζει το όνομα του Κυρίου, όταν έγινε άνθρωπος. Αν λοιπόν προσθέσεις τους αριθμούς πέντε, επτά, οκτώ και δέκα, έχεις τον αριθμό τριάντα. Εκείνος λοιπόν που γνωρίζει να ακολουθεί σωστά τον Κύριο ως αρχηγό, δε θα αγνοήσει το λόγο για τον οποίο και αυτός τριάντα ετών θα εμφανιστεί έχοντας τη δύναμη να κηρύττει το ευαγγέλιο της Βασιλείας.

Επιμύθιον

Αυτά βρίσκονται όπισθεν των αριθμών, όχι η αριθμοποίηση του Λόγου και ο εγκλεισμός του ανθρώπου στην ψηφιακή (αριθμοσοφική) τεχνολογία των αλγορίθμων.

ΠΙΣΩ, τρόπος του λέγειν, ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ. ΟΧΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ.

8 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ πολύ τη σχολιάστρια κα. Ελένη Καρνιάτη.

Ανώνυμος είπε...

Τί σας έγραφε η κα. Ελένη; Γιατί δεν μας αφήνετε και εμάς να το δούμε το σχόλιο της;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ήταν πληροφοριακό/ενημερωτικό μήνυμα, το οποίο δεν αφορούσε στην ανάρτηση.

Αν η ιδία θέλει να δώσει περισσότερες ενημερωτικές πληροφορίες, δεν θα διστάσω να δημοσιεύσω το σχόλιό της.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

ΙΚ :
Αλλοίμονο να μην ήταν ο ΛΟΓΟΣ. Ποιός θα ήταν, ο ΠΑΡΑΛΟΓΟΣ;

Κυπριανός Χ :
Δυστυχώς είναι ο παράλογος, ο Πέρσης σοφός μαθηματικός και μύστης Αλ Χουαρίζμι, και όσοι νομίζουν ότι δια των αλγορίθμων και των αριθμών, ο πάνσοφος Δημιουργός ήρξατο την διαδικασία της δημιουργίας. Τα λόγια δικά σας : "...δεν υμνούμε τα Μαθηματικά, αλλά αυτά βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία του κόσμου και δι' αυτών (όπως οι πιθανότητες) ο Δημιουργός έθεσε σε κίνηση την όλη διαδικασία".

Ο Δημιουργός τέτοιου είδους μαθηματικές αποδείξεις δεν τις χρειάζεται. Ο ίδιος έγινε άνθρωπος και τα Μαθηματικά, αριθμοί και αλγόριθμοι, αυτό δεν μπορούν να μας το αποδείξουν.

Τι λέτε; Μπορούν;

ΙΚ :
Δηλ. τα Μαθηματικά και οι Πιθανότητες δεν είναι έργα των χειρών του ΛΟΓΟΥ, αλλά του ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ.

Κυπριανός Χ :
Εις το "είπε και εγένετο", ήγουν "εν αρχή ην ο Λόγος"

ΟΛΑ είναι έργο της, του Θεού, Σοφίας. Είναι έργο του "είπε και εγένετο", το οποίο αληθώς διεσάφησε το Άγιον Πνεύμα δια στόματος και γραφίδος του Ευαγγελιστού και Θεολόγου, άμα δε και συγγράψαντος την Αποκάλυψη, αγίου Ιωάννου :

"Εν αρχή ην ο Λόγος"

Δεν είναι τα Μαθηματικά και η σοφία αυτών, δηλαδή το ΠΑΡΑΛΟΓΟ, το οποίο διαστρέφει, υποτάσσει και υποκαθιστά τον λόγο. Προσπαθεί να τον αντικαταστήσει, τον θέτει σε δεύτερη σειρά, για να επεξηγεί τα "ιερογλυφικά" και τα άλλου είδους ακατανόητα αλγοριθμικά σχήματα, κατανοητά μόνο στους μεμυημένους μύστες ή επίδοξους και περίεργους αφελείς, προς εμπειρίαν "εξόδων", "ενώσεων", "θεώσεων" κλπ.

Όσοι εκ Θεού ηλεήθησαν μας άφησαν τα μυστικά (όχι μυστικιστικά, ούτε αποκρυφιστικά) νοήματα των αριθμών, εκ των οποίων ένα σας έκανα γνωστό (: του εν αγίοις πατρός Μαξίμου του Ομολογητού).

Οι αριθμοί την ενυπόστατη Θεοφάνεια μαρτυρούν.
Δεν χρησιμεύουν για να αποδείξουν, έστω και έλλογα (εν λόγω), την ύπαρξη του Δημιουργού ή της σοφίας Αυτού. Άλλωστε, καθώς γνωρίζετε, το πρώτον που εμφανίζονται (οι αριθμοί) είναι στο τέλος εκάστης ημέρας της Δημιουργίας : " Και εγένετο πρωί, και εγένετο εσπέρα, ημέρα μία ... ημέρα δευτέρα" και τα εξής, και όχι στην έναρξη.

Η Δημιουργία αρχίζει με το "είπε και εγένετο" και αυτό δεν αναλύεται μαθηματικά. Αναλύεται, έστω, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, με το "εν αρχή ην ο Λόγος".
Στην εποχή μας κυριαρχούν οι αριθμοί...

Ο χρήστης Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση :

Και ιδού το ΠΑΡΑΛΟΓΟ, οι ασχολούμενοι με τους αλγόριθμους να θεωρούνται ως μάγοι και να ετοιμάζονται να υποστούν τα της ΥΠΑΤΙΑΣ.

Και το έτερο ΠΑΡΑΛΟΓΟ, ότι οι αριθμοί εμφανίζονται στο τέλος κάθε ημέρας (δηλ. ποιάς ημέρας;) της Δημιουργίας και όχι στην αρχή της, όπου ο ΛΟΓΟΣ με τα Μαθηματικά Του δημιούργησε τον Κόσμο.
ΙΚ

Κυπριανός Χ,
Προτίμησα να μη συνεχίσω άλλο.

Ανώνυμος είπε...

Και γιατί δεν μας λες τί είχε το σχόλιο της κας Καρνιάτη και χωρις τις περισσότερες πληροφορίες που ζητάς; Μυστικό είναι;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Διόρθωση:

"Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωΐ, ημέρα μία" και τα εξής. Όχι όπως επιπόλαια έγραψα : "Και εγένετο πρωΐ, και εγένετο εσπέρα, ημέρα μία ...".

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη! συγχαρητήρια γiα το άρθρο σας

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!!

Ευχαριστώ τον Ανώνυμο σχολιαστή 30/04/2011