Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Προς νεόπιστον απάντησις


Περισσότερες λεπτομέρειες :

http://apotixisi.blogspot.com/2011/03/3.html#comment-form

"ὃς δ’ ἂν εἶπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακά, ἕνοχος ἐσται τῷ συνεδρίῳ ὃς δ’ ἂν εἶπῃ μωρέ, ἕνοχος ἐσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός"

Αγαπητέ κύριε,

Παρελάβομεν μερικά αποσπάσματα εκ της απολογίας σας, την οποία απευθύνατε, ως μη ώφελε, προς αδελφούς ηλιθίους και καταχωρήθηκαν "εν τοις βιβλίοις" στο οικείο κεφάλαιο περί Αντιχρίστου.

Όταν θα ανοιχθούν τα βιβλία - κάποτε αυτό θα γίνει - "και βιβλία ηνοίχθησαν (...) και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις" - θα αναγνωσθεί σε συνδυασμό με το προτασσόμενο εδάφιο της "επί του όρους Ομιλίας" και αρκετά άλλα ακόμη.

Παρεμπιπτόντως σας πληροφορούμε ότι:

Η εποχή σας διέπεται και καθορίζεται πλέον εκ της μαθηματικής λογικής. Σας έφτιαξε πολλά και χρήσιμα πράγματα. Διευκόλυνε σημαντικά τη ζωή σας με την ούτως αποκαλουμένην "ψηφιακή τεχνολογία".

Η τελευταία εδράζεται, το γνωρίζετε, επί των αλγορίθμων του Πέρσου μαθηματικού Αλ Χουαρίζμι (8ος μΧ αιών, λόγιος στον Οίκο της Σοφίας της Βαγδάτης).
Θα αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι η μαθηματική λογική, δεν είναι άλλο τι ει μη η λογική των αριθμών και άρα, η "σοφία" που εντός αυτών υπάρχει κρυπτομένη.
Σας διαφεύγει όμως κάτι σημαντικό. Ότι για μακρό χρονικό διάστημα δεν ήταν η μαθηματική λογική (σοφία των αριθμών) που καθόριζε τα του βίου σας. Ήταν ο λόγος και η λογική του (σοφία του λόγου). Δεν ήταν ο αριθμός.

Δεν θα υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες τίνι τρόπω εφθάρη ο λόγος και εξέπεσε. Θα επισημάνουμε απλά τη συνδρομή της επιστήμης εκ των φώτων της Δύσεως.

Σήμερα το "εν αρχή ην ο λόγος" το αντικαταστήσατε με το "εν αρχή ην ο αριθμός" και τούτο ερμηνεύει, κατά τη γνώμη μας, την ανα την υφήλιο κοινή σας διαπίστωση περί "ηλιθίων κυβερνητών" και νοητικά υστερούντων κυβερνωμένων.

Αγαπητέ κύριε,

Με άλλους λόγους δοξάζετε τους αριθμούς, τα μαθηματικά και τη λογική τους, που σας έφτιαξαν και την "εικόνα" - σας συνοδεύουν παντού "εικόνες". Σε αυτό, στη σοφία των αριθμών (μαθηματική λογική) τα χρωστάτε όλα και αρκούμαστε απλά να σας θυμήσουμε το

"ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστιν"

και το

"ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν"

Παρατηρήσαμε ότι οι "αδελφοί ηλίθιοι" δεν έχουν ακόμη προβεί στη σύνταξη της ιδικής των απολογίας και, κατά πληροφορίας, μαθαίνουμε ότι αδυνατούν να την στοιχειοθετήσουν λέγοντες τούτο μόνον :

"δὸς μοὶ λόγον Λόγε, μὴ σιγῶν παρέλθης με". Έχει κι αυτό καταγραφεί.

Σας ευχαριστούμε και ζητούμε συγγνώμη για τον κόπο, στον οποίο σας υποβάλαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: