Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Παρέμβαση σε ένα θεολογικό ζήτημα, συνέχεια"Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου"

Αν και δεν έχει νόημα, ας δώσω και αυτή τη μικρή συνέχεια στο θέμα που άνοιξα.

1. Από την επιστολή του π. Βασιλείου Βολουδάκη:

"Μία σφραγίς αληθώς, η του Πνεύματος έλλαμψις", λέγει επιγραμματικά ο Άγιος Συμεών ο Νέ­ος Θεολόγος. Και την σφραγίδα του Χριστού την έχει και την δια­τηρεί, όποιος ομολογεί ότι ο Ιη­σούς Χριστός είναι ο Υιός του Θε­ού, που ήλθε στον κόσμο εν σαρκί και έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας."

Κυπριανός Χ :
Μα, αν δεν κάνω λάθος, τα ίδια λένε οι παπικοί όπως (περίπου) και οι προτεστάντες :"ότι ο Ιη­σούς Χριστός είναι ο Υιός του Θε­ού, που ήλθε στον κόσμο εν σαρκί και έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας".

Επομένως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, "έλλαμψη" έχουν κι αυτοί. Αν αυτή η έλλαμψη είναι εωσφορική, ε, τότε, ας μην πηγαίνουμε γυρεύοντας και ψάχνοντας για ... ταλιμπάν. Ένας ο θεός για όλους, τα είπαμε, τα ξέρουμε.


2. Από την επιστολή του π. Βασιλείου Βολουδάκη:

"Η Εκκλησία μας δέχεται ότι η Σφραγίς του Χριστού δεν είναι κάποιο εξωτερικό σύμβο­λο, που μπορεί να επιβληθή στους ανθρώπους με βία και τυραννία"

Κυπριανός Χ :
Προφανώς όχι. Αλλά η "Σφραγίς του Χριστού" δεν είναι σύμβολο, δεν είναι μια σκέτη σφραγίδα, η ίδια η σφραγίδα ή (με) το αποτύπωμά της. Είναι "σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου", όπως, ας πούμε, το όνομα Κυπριανός, το οποίο συνοδεύει ένα επίθετο και πατρώνυμο, για να ξέρουμε ποιος απ΄ όλους με το όνομα αυτό.

Το "σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου" δεν είναι σύμβολο και είναι εντελώς λάθος ο ισχυρισμός να ταυτίζουμε τη σφραγίδα του Αντίχριστου με το "σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου".

Διευκρινίζω,

Μετά από αιρετική, ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΚΗ, κατήχηση αυτό μπορεί να γίνει. Διότι μας προέκυψε και η άλλη εκδοχή του πνεύματος (Πνεύματος). Αλλά υπεύθυνοι γι΄ αυτό είναι όσοι ακούσια ή εσκεμμένα πέφτουν (ή υποκύπτουν) στην παγίδα της πλάνης γράφοντας ή διαδίδοντας ότι ο Κύριος, για να συνεννοηθεί με μας τους εμπαθείς, ονομάζει «ψυχή» και τα πάθη μας.

Η ψυχή είναι απαθής. Παθητή την κατέστησε η πτώση των πρωτοπλάστων, την δε ανακαίνιση και επαναγωγή της στο "καθ΄ ομοίωσιν" παρέχει, κατά την οικείαν προαίρεση (ταπεινώσεως, μετανοίας, κ.ά.) αμυδρά στον παρόντα βίο, μόνον η ευλογία και το έλεος του αγίου Θεού. Δήλον ότι, η "σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου" και όχι οι όποιες παρεμφερείς αλλαγές χάριν αγαπητικότητας και άλλων τινών (!).

Δεν υπάρχουν σχόλια: