Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Επιστολή αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου ...


... προς τον πρόεδρο της διορθόδοξης προπαρασκευαστικής επιτροπής εστάλη προσφάτως. Τα διαλαμβανόμενα, που εκτός άλλων αφορούν στην προετοιμαζομένη να συγκληθεί Πανορθόδοξη (οικουμενική) Σύνοδο, μπορεί ο αναγνώστης να τα διαβάσει στο ιστολόγιο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ http://thriskeftika.blogspot.com/2011/02/blog-post_24.html.
Εδώ θα περιοριστώ να σχολιάσω αυτό που δεν είναι εύκολο να καταλάβει ο αναγνώστης με μια πρώτη - μπορεί και δεύτερη - ανάγνωση. Ιδού το Σχόλιο :

Ιερώνυμος αρχιεπίσκοπος:

"Παρά τήν διοικητικήν κατάτμησιν ἡ Ὀρθοδοξία παραμένει ἡνωμένη ἐν τῇ Πίστει ... ὥσθ’ ἵνα πάντες, κἄν κεχωρισμένοι καὶ ἀφεστηκότες, ἀδιάστατοι καὶ ἀχώριστοι ὦσιν ἐν Αὐτῇ, «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ Εὐαγγελίου» (Φιλιπ. α´ 27)."

Κυπριανός Χ:

Τώρα, θα ήταν γκρίνια, αν του έλεγε κανείς ...

Αυτό το "καν κεχωρισμένοι και αφεστηκότες", με ποιο τρόπο έρχεται "να δέσει" με το παρακάτω, που γράφει για "αδιάστατοι και αχώριστοι ώσιν ... μια ψυχή";

Οι διοικητικά κεχωρισμένοι και αφεστηκότες πώς έχουν ενωμένες ψυχές όταν διατελούν "εν διοικητική κατατμήσει";

Προφανώς, άλλες ψυχές έχουν οι μεν, άλλες οι δε, και τι γίνεται με το "συναθλούντες τη πίστει του Ευαγγελίου", είναι άλλου παπά ευαγγέλιο, όπως λέμε. Ως προς την "χάριν του Παρακλήτου", μάλλον, μας έχει εγκαταλείψει προ πολλού, αν δεν μας περιγελά με τα καμώματα της παραπλανητικής και δίγλωσσης γραφής μας, σαν αυτή της επιστολής του αρχιεπισκόπου προς τον Πρόεδρο της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής.

Φαίνεται ότι οι καιροί (...) είναι δύσκολοι. Γι΄ αυτό και ο συντάκτης της παραπάνω επιστολής δυσκολεύετηκε στο να μας φτιάξει νοητά τα εξόχως ανόητα και εύπεπτα τα άνοστα και εμετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: