Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Η "θεολογία" της ευρείας κατανάλωσης Ι

Περί της ψευδούς θεολογίας της σχέσης, του προσώπου και του έρωτος

Ο έρωτας, το πρόσωπο, η σχέση, είναι μια πραγματικότητα της ζωής. Όχι όμως η αλήθεια της ζωής. Την διαψεύδει ο θάνατος. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν κάποτε τον έρωτα, όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσωπο, όλοι οι άνθρωποι συνάπτουν σχέση ή σχέσεις, αφού είναι κοινωνικά όντα.

Αλλά και όλα είναι πολιτική, όλα είναι οικονομία, όλα είναι χημεία, όλα είναι "φάγωμεν πίωμεν αύριον γαρ αποθνήσκομεν". Όλα είναι και "dum spiro spero".

Με αυτά γίνεται φιλοσοφία, αλλά δεν γίνεται θεολογία. Η αριστοτελική αναλογία "εκ του κόσμου" και αναγωγή "εις τα του Θεού", καθιστά ευτελές το θείο και ανθρωποκεντρική την υποτιθέμενη θεολογία. Αυτό έκαναν οι φιλόσοφοι πρόγονοι.

Η Θεολογία είναι πριν και πέραν όλων θεοκεντρική. Μόνο η θεοκεντρική Θεολογία καθιστά δεκτικό τον άνθρωπο της θείας Χάριτος και μόνο οι άγιοι της Εκκλησίας την όρισαν και την διετύπωσαν.

Η σημερινή ευρείας κατανάλωσης ψευδής θεολογία των σχέσεων, του προσώπου και του έρωτα, είναι εντελώς διαστροφική. Είναι σύνθεση παπικής, προτεσταντικής και νεοορθόδοξης φιλοσοφίας - και καθόλου θεολογίας - για να γίνει αποδεκτός ο παπισμός και να υποταγεί το άγιον Πνεύμα στο πρόσωπο του εκάστοτε πάπα.

Η συνέχεια   http://kyprianoscy.blogspot.gr/2011/01/blog-post_21.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: