Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Στο Νέο ημερολόγιο υπάρχουν "βράχοι Ορθοδοξίας";


Η φωτογραφία και όσα ακολουθούν από το ιστολόγιο "Ορθοδοξία ή θάνατος - Ορθόδοξη μαρτυρία"
Από το βιβλίο του κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ "Παληό και Νέο ημερολόγιο"


1. Στο Νέο Ημερολόγιο, λένε οι οπαδοί του, υπάρχουν επίσκοποι και άλλοι κληρικοί, που είναι «βράχοι Ορθοδοξίας» ! Υπάρχουν πράγματι; ΄Η, τα λένε αυτά, όπως πιστεύουν οι πιστοί του Παληού, για να κρύψουν τη διάβρωσή τους από την αίρεση του Οικουμενισμού; Με το θέμα αυτό ασχολούμαστε στη συνέχεια:

2. Στην Εκκλησία του Χριστού πάντοτε υπήρχαν επίσκοποι και άλλοι κληρικοί, που ήταν αληθινοί «βράχοι Ορθοδοξίας»! Ήταν οι άγιοι Πατέρες της. Υπήρχαν ήδη, από την εποχή των Αποστόλων. Ήταν οι λεγόμενοι «Αποστολικοί Πατέρες». Και συνέχισαν να υπάρχουν.

Ποιά όμως είναι εκείνα τα στοιχεία, που αναδεικνύουν τους Πατέρες «βράχους Ορθοδοξίας»;

α. Τ’ αναφέρει η Εκκλησία όταν υμνολογεί στη γιορτή τους, τους τριακόσιους δέκα οκτώ θεοφόρους Πατέρες, που έλαβαν μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Τους ονομάζει « φωστήρες υπέρλαμπρους της αληθείας Χριστού»! «Αστέρες πολύφωτους του νοητού στερεώματος»! «Μυστικές του Πνεύματος σάλπιγγες»! «Θεία παρεμβολή»!» «Θεηγόρους οπλίτες παρατάξεως Κυρίου»! «Ακαθαίρετους πύργους της μυστικής Σιών»! «Μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου»! «Πάγχρυσα στόματα του Λόγου»!

Γιατί η Εκκλησία αποδίδει αυτά τα εγκώμια στους Πατέρες; Την εξήγηση την παρέχει η ίδια σ’ ένα ωραιότατο τροπάριό της, που ψάλλεται στον Όρθρο της γιορτής τους. Ακούμε σ’ αυτό να λέει η Εκκλησία:

« Όλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικήν επιστήμην και θυμόν κινήσαντες, νυν τον δικαιότατον ενδικώτατα, τους βαρείς ήλασαν και λοιμώδεις λύκους, τη σφενδόνη τη του Πνεύματος εκσφενδονήσαντες, του της Εκκλησίας πληρώματος, πεσόντας ως προς θάνατον, και ως ανιάτως νοσήσαντας, οι θείοι ποιμένες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, και του ενθέου κηρύγματος, μύσται ιερώτατοι»!

Στο τροπάριο αυτό η Εκκλησία υπογραμμίζει τα εξής στοιχεία:

Ότι οι Πατέρες απέκτησαν πρώτα την «ποιμαντική επιστήμη», και μάλιστα ολόκληρη. Τι σημαίνει αυτό; Για να γίνει κάποιος γιατρός, πρέπει να σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. ΄Ετσι, και για να ποιμάνει κάποιος ψυχές ανθρώπων, πρέπει να σπουδάσει την «ποιμαντική επιστήμη». Οι Πατέρες την επιστήμη αυτή δεν την έμαθαν σε κάποιο Πανεπιστήμιο! Την διδάχτηκαν μακριά απ’ τον κόσμο. Τη σπούδασαν κοντά στους καθηγητές της ερήμου. Τέτοιοι ήταν οι ερημίτες κι’ οι ασκητές της εποχής τους!

Ύστερα, συνεχίζει το τροπάριο, οι Πατέρες «θυμόν εκίνησαν τον δικαιότατον»! Με τη φράση αυτή η Εκκλησία τονίζει την δίκαιη οργή των Πατέρων εναντίον των αιρετικών.

Τους αιρετικούς τους χαρακτηρίζει «λύκους βαρείς και λοιμώδεις»! Τους απομάκρυναν από την Εκκλησία οι Πατέρες, με την σφενδόνα του Αγίου Πνεύματος! Είναι χαρακτηριστική η λέξη «λοιμώδεις», που χρησιμοποιείται στο τροπάριο. Η λέξη αυτή δηλώνει την μολυσματική μετάδοση της ασθένειας των αιρετικών, που είναι η αίρεσή τους! Και γι’ αυτό, οι Πατέρες τους απομάκρυναν απ’ την Εκκλησία, με την σφενδόνα του αγίου Πνεύματος!

Υπάρχει ακόμα στο τροπάριο η λέξη «ενδικώτατα». Η λέξη αυτή σημαίνει «δικαιώτατα». Δηλ. οι Πατέρες είχαν απόλυτο δίκαιο, που εξοργίστηκαν εναντίον των αιρετικών!

β. Αιρέσεις και αιρετικοί υπήρχαν πάντοτε στην Εκκλησία! Είναι έργο του διαβόλου. ΄Ετσι πολεμάει την Εκκλησία και προσπαθεί να την αφανίσει. Με τις αιρέσεις και τους αιρετικούς κατόρθωσε να δημιουργήσει πολλές φορές μεγάλες αναστατώσεις στην Εκκλησία.
Τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην Β΄ επιστολή του στον Τιμόθεο. Γράφει:

« Θα έρθει καιρός, που οι άνθρωποι δεν θ’ ανέχονται την υγιή και ορθή διδασκαλία. Σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες θα διαλέγουν τους διδασκάλους τους. Θα προτιμούν εκείνους, από την διδασκαλία των οποίων θα αισθάνονται γαργαλισμό και ευχαρίστηση στ’ αυτιά τους. Από την αλήθεια θα αποστρέφουν την ακοή τους, θα παρεκτραπούν δε μόνοι τους σε μύθους»!

Επίσης, ο Μέγας Βασίλειος περιγράφει ως εξής την κατάσταση της Εκκλησίας στην εποχή του:

« “Τις δώσει τη κεφαλή μου ύδωρ και τοις βλεφάροις μου πηγήν δακρύων”. Και θα κλαύσω τον λαόν ημέρας πολλάς! (Θα κλαύσω) τον λαόν που συνωθείται προς την απώλειαν από τας πονηράς αυτάς διδασκαλίας. Παρασύρονται τα αυτιά των απλοϊκοτέρων. Τώρα πλέον συνήθισαν την αιρετικήν δυσσέβειαν! Τα νήπια της Εκκλησίας ανατρέφονται με τους λόγους της ασέβειας. Τι μπορούν τάχα να κάνουν; Όλα είναι εις τα ιδικά των χέρια. Βαπτίσματα, προπομπαί των αποθνησκόντων, επισκέψεις των ασθενών, παρακλήσεις των θλιβομένων, βοήθειαι προς τους ταλαιπωρημένους, ενισχύσεις κάθε είδους, κοινωνία μυστηρίων. Αυτά, καθώς επιτελούνται όλα από τους αιρετικούς, γίνονται σύνδεσμος ομοφροσύνης, μεταξύ του λαού και αυτών. Ώστε, έπειτα από ολίγον ακόμη καιρόν, και αν ακόμη εκλείψει η φοβία, δεν θα υπάρχει ελπίς ν’ ανακληθούν πάλιν εις την επίγνωσιν της αληθείας αυτοί που καταλήφθησαν από την πολυχρόνιον απάντων»!

Ακόμα, ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης περιγράφει την Εικονομαχία της εποχής του, ως «αθλιωτάτη μεταστοιχείωση των πάντων»!

3. Μπροστά σ’ αυτές τις καταστάσεις, οι Πατέρες όρθωσαν το ανάστημά τους. Κατόρθωσαν και απομάκρυναν τους αιρετικούς αυτούς, τους «βαρείς και λοιμώδεις λύκους» απ’ την Εκκλησία. Αυτό, το πέτυχαν με δύο τρόπους. Αφ’ ενός μεν, με την σφενδόνα του Πνεύματος , δηλ. με το προφορικό και γραπτό λόγο τους, που είναι το κήρυγμα και τα συγγράμματά τους. Και αφ’ ετέρου, με την διακοπή της «κοινωνίας» μαζί τους , αλλά και με όσους «κοινωνούν» μ’ αυτούς ! Ας δούμε, πως περιγράφουν τη γραμμή τους αυτή οι άγιοι Πατέρες.

α. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει:

« Οίτινες την υγιή πίστιν προσποιούνται ομολογείν, κοινωνούσι δε τοις ετερόφροσι, τους τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μη αποστώσι, μη μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν»!

β. Επίσης, ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης διδάσκει:

«εάν τις δογματίζη, ή προστάσσει ποιείν ημάς», «παρ’ ο παρελάβομεν, παρ’ ο οι Κανόνες των κατά καιρούς Συνόδων, καθολικών τε και τοπικών» ορίζουσι “απαράδεκτον αυτόν έχειν” και “μηδέν λογίζεσθε αυτόν εν κλήρω αγίων”»!

« Φυλάξατε εαυτούς της ψυχοφθόρου αιρέσεως, της οποίας η κοινωνία είναι αλλοτρίωσις Χριστού»!

« Εχθρούς γαρ Θεού ο Χρυσόστομος, ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους τοις τοιούτοις κοινωνούντας μεγάλη και πολλή τη φωνή απεφήνατο»!

Έχει μολυσμόν η κοινωνία και μόνον με την αναφοράν του ονόματος των αιρετικών, έστω και αν ο μνημονεύων είναι Ορθόδοξος»!

γ. Οι αγώνες του αγίου Μάρκου είναι γνωστοί. Ποιά ήταν η στάση του στον ενωτικό Πατριάρχη Μητροφάνη και στους άλλους Λατινόφρονες της εποχής του; Να, τι λέει ο ίδιος στην Απολογία του:

« Ούτε βούλομαι, ούτε δέχομαι την αυτού (του Μητροφάνη) , ή την μετ’ αυτού κοινωνίαν, το παράπαν, ουδαμώς…Πέπεισμαι γαρ ακριβώς, ότι όσον αποδιΐσταμαι τούτου και των τοιούτων, εγγίζω τω Θεώ και πάσι τοις πιστοίς και αγίοις πατράσι. Και ώσπερ τούτων χωρίζομαι, ούτως ενούμαι τη αληθεία και τοις αγίοις πατράσι τοις θεολόγοις της Εκκλησίας»!

Επίσης, δίδασκε για την κοινωνία των Ορθοδόξων με τους Λατίνους και Ενωτικούς:

« Φεύγετε αυτούς, αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν. Οι γαρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Και ου θαυμαστόν. “ Αυτός γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός”. Ου θαύμα ουν, ει και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης… Στήκετε, κρατούντες τας παραδόσεις, ας παρελάβατε, τας τε εγγράφους, ίνα μη τη των αθέσμων πλάνη συναπεχθέντες εκπέσητε του ιδίου στηριγμού»!

Αυτά πίστευαν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Και αυτά κήρυτταν! Γι’ αυτό ήταν «βράχοι Ορθοδοξίας»!

4. Στο χώρο του Νέου Ημερολογίου υπάρχουν τέτοιες μορφές; Εάν ναι, τότε υπάρχουν «βράχοι Ορθοδοξίας», όπως λένε. Αλλιώς, όχι!

α. Υπάρχουν επίσκοποι, που με την «σφενδόνα του Πνεύματος», δηλ. το προφορικό και γραπτό κήρυγμά τους ξεσκεπάζουν τις αιρέσεις και τις πολεμούν; Μερικές αιρέσεις, όπως είναι των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των Πεντηκοστιανών, και άλλων τυχόν Προτεσταντών, τους αναφέρουν στους λόγους τους! Ποτέ όμως, ή συνήθως ποτέ, δεν ασχολούνται με την αίρεση του Οικουμενισμού, ιδιαίτερα δε, με τους εντός του χώρου τους Οικουμενιστές και Λατινόφρονες ενωτικούς Πατριάρχες και άλλους μεγαλόσχημους ιερωμένους!

Προπαντός όμως, κανένας τους δεν διανοείται να διακόψει «κοινωνία» με όσες κεφαλές της Εκκλησίας τους κηρύττουν την αίρεση του Οικουμενισμού, αλλά και όσους «κοινωνούν» μ’ αυτούς! Πριν τριανταπέντε χρόνια, το 1970, είχαν βρεθεί τρεις επίσκοποι και διέκοψαν «κοινωνία» μόνο με τον αιρετικό Πατριάρχη Αθηναγόρα. Όχι, όμως, και με όσους «κοινωνούσαν μ’ αυτόν! Κι’ όταν ύστερα από δύο χρόνια, πέθανε ο Αθηναγόρας, και τον διαδέχθηκε ο Δημήτριος, επανέφεραν το μνημόσυνό του, μολονότι ο τελευταίος στην ενθρόνισή του διαβεβαίωσε τους οπαδούς του, ότι θ’ ακολουθούσε πιστά τα βήματα του αιρετικού προκατόχου του! Πού είναι, λοιπόν, οι «βράχοι Ορθοδοξίας», που καυχώνται οι οπαδοί του Φράγκικου Ημερολογίου, όταν «κοινωνούν» με αιρετικούς Πατριάρχες και όσους «κοινωνούν» μαζί του; Ποτέ οι Πατέρες, που ήταν «βράχοι Ορθοδοξίας» δεν είχαν «κοινωνία» με αιρετικούς ποιμένες!

β. Στο χώρο του Νεοημερολογιτισμού συμβαίνουν «σημεία και τέρατα», ως προς την προδοσία της Ορθοδοξίας! Μερικά, απ’ αυτά τα τελευταία πενήντα χρόνια, είναι και τ’ ακόλουθα:

Το 1959, για πρώτη φορά μετά το 1547 ο Αθηναγόρας στέλνει επίσημο αποσταλμένο του στο Βατικανό τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο Κουκούζη, o οποίος διαβίβασε στον πάπα προφορικό του μήνυμα!

Το 1963, παραμονές Χριστουγέννων, ο Αθηναγόρας, για πρώτη φορά μετά το σχίσμα, σπεύδει και συναντάται στα Ιεροσόλυμα με τον πάπα Παύλο 6ο. Το γεγονός αυτό ανάγκασε «τω καιρώ εκείνω» τον αγιορείτη μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη να γράψει:

Εγώ παραμένω εμβρόντητος ακόμη. Η τολμηροτέρα φαντασία ουδέποτε θα μπορούσε να συλλάβη τα γεγονότα της Ιερουσαλήμ κατά τας ημέρας των Χριστουγέννων. Αλλά μαζί μου θα είναι εμβρόντητοι και πάντες οι Ορθοδόξως σκεπτόμενοι….»!

Στις 7.12. 1965 ο Αθηναγόρας υπογράφει την «Ένωση των Εκκλησιών», χωρίς να ενδιαφερθή κανένας για την μοναδική αυτή προδοσία της Ορθοδοξίας!

Στις 25.7. 1967 ο πάπας Παύλος 6ος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Τον υποδέχεται στο Πατριαρχείο ο Αθηναγόρας. Τον εισάγει στον Πατριαρχικό ναό. Εκεί τελείται ειδική ακολουθία. Ο διάκονος του Πατριαρχείου αναπέμπει τη δέηση « Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου πάπα Ρώμης και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Αθηναγόρα..»! Όταν ο Πατριάρχης του πρόσφερε ένα επιτραχείλι του 16ου αιώνα, οι παριστάμενοι φώναζαν «άξιος, άξιος»!

Τον Οκτώβριο 1967 ο Αθηναγόρας ανταποδίδει την επίσκεψη του πάπα στο Βατικανό! Στο ναό του Αγίου Πέτρου, πάπας και Αθηναγόρας έλαβαν μέρος σε θεαματική ελλειπή λειτουργία, χωρίς προσκομιδή, καθαγιασμό και κοινωνία! Κατά την επίσκεψή του στο Βατικανό ο Αθηναγόρας είπε στον πάπα, ότι είναι «φορεύς αποστολικής χάριτος και διάδοχος πλειάδος αγίων ανδρών»!

Στις 21.3.1971 ο Αθηναγόρας με μήνυμά του στον πάπα αναγνωρίζει ως έγκυρα τα μυστήριά του!

Στις 15.7.1972 επί πατριαρχίας Δημητρίου ο ιερεύς του πατριαρχικού ναού κοινωνεί ομάδα τουριστών από Γαλλία και Βέλγιο!

Στις 29.11.1979 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο ο πατριάρχης Δημήτριος. Στο πατριαρχείο τελέσθηκε δοξολογία. Πάπας και πατριάρχης απήγγειλαν από κοινού το «Πάτερ ημών»! Εψάλησαν οι «φήμες» και των δύο!

Στις 6.12.1987 ο πατριάρχης Δημήτριος μετέβη στο Βατικανό, όπου «συλλειτούργησε» με τον πάπα!

Το 1990 στο Σαμπεζύ της Ελβετίας υπογράφηκε συμφωνία των εκπροσώπων των Πατριαρχείων και άλλων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ότι οι Μονοφυσίτες είναι Ορθόδοξοι, με αποτέλεσμα να επέλθη «κοινωνία» τους με το Πατριαρχείο Αντιόχειας και εν μέρει με το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας!

Τον Φεβρουάριο 1991 ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός Χαρκιανάκης χοροστατεί σε οικουμενιστική λειτουργία στην Καμπέρα Αυστραλίας!

Στις 2.11.1991 στην ενθρόνισή του ο νέος πατριάρχης Βαρθολομαίος δήλωσε, ότι θα συνεχίσει τη γραμμή των προκατόχων του Μελέτιου Μεταξάκη, Αθηναγόρα και Δημητρίου!

Το 1993 υπογράφηκε με τους Παπικούς η Συμφωνία του Μπελεμέντ του Λιβάνου, που τα Πατριαρχεία αναγνώρισαν ότι οι Παπικοί ήταν πάντα Ορθόδοξοι!

Το 2001 Η Νεοημερολογίτικη Εκκλησία της Ελλάδος υποδέχτηκε τον Πάπα στην Ελλάδα!

Το 2005 ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος με Νεοημερολογίτες επισκόπους παρέστη στην κηδεία του πάπα στο Βατικανό!

Το 2006 ο Χριστόδουλος ετοιμάζεται να πάει στο Βατικανό!

γ. Τόσα και τόσα συνταρακτικά γεγονότα συνέβησαν από πλευράς προδοσίας της Ορθοδοξίας από Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, Επισκόπους, άλλους κληρικούς και θεολόγους! Πιο πάνω, ενδεικτικά μόνο αναφερθήκαμε σε μερικές περιπτώσεις. Και δεν αναφέραμε τις αιρετικές δηλώσεις των όσων ηγετών του Νέου Ημερολογίου!

Η Νεοημερολογίτικη Εκκλησία της Ελλάδος διαθέτει εκατοντάδα επισκόπων και δέκα χιλιάδες περίπου άλλους κληρικούς. Κανένας δεν βρέθηκε να ορθώσει το ανάστημά του στην πλημμυρίδα αυτή της προδοσίας; Πάντες αιδημόνως σιώπησαν! Έγιναν αφωνότεροι των ιχθύων της θαλάσσης! Κανένας δεν βρέθηκε να διακόψει την «κοινωνία» με τους αιρετικούς Οικουμενιστές Πατριάρχες και Αρχιεπισκόπους! «Πάντες εξέκλιναν, ηχρειώθησαν άμα»! Τι έγιναν οι «βράχοι Ορθοδοξίας»! Βούλιαξαν στα πελάγη της σκοπιμότητας! Κρίμα!

5. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο Νέο Ημερολόγιο, τόσο μεταξύ των Ιεραρχών, όσο και μεταξύ του λοιπού κλήρου, υπάρχουν αξιόλογα πρόσωπα. Πολλά διαθέτουν και μόρφωση και ήθος και αγάπη για το έργο τους. Σε ένα πράγμα όμως, δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ποτέ μαζί τους. Στην άρνησή τους να συμμορφωθούν με τις επιταγές των αγίων Πατέρων, που συμβουλεύουν όχι μόνο κάθε επίσκοπο, όχι μόνο κάθε κληρικό, αλλά και κάθε πιστό, την απομάκρυνσή του από τους κακοδόξους ποιμένες, είτε αυτοί είναι Πατριάρχες, είτε Αρχιεπίσκοποι, είτε επίσκοποι, είτε ιερείς, είτε πνευματικοί, είτε ο,τιδήποτε άλλο είναι! Όλους αυτούς, ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου τους ονομάζει «ψευδεπισκόπους» και ψευδοδιδασκάλους! Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης θεωρεί ότι δεν έχουν ιερωσύνη οιεπίσκοποι, που έχασαν την Ορθόδοξη πίστη! Γι’ αυτό, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κηρύττει:

« Ει τις δόγμα έχει διεστραμμένον, φεύγε αυτόν και παραίτησαι, μη πείθου, μη μόνον αν άνθρωπος η (= είναι), αλλά καν άγγελος εξ ουρανού κατιών»!

Σ’ άλλη δε ομιλία του ο ίδιος άγιος Πατέρας συμβουλεύει:

« Ει που την ευσέβειαν παραβλαπτομένην ίδοις, μη προτίμα την ομόνοιαν της αληθείας, αλλ’ ίστασο γενναίως έως θανάτου… την αλήθειαν μηδαμού προδιδούς»!

Ο δε άγιος Μάρκος Ευγενικός συμπληρώνει:

« Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι, πάσαι αι θείαι Γραφαί, φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διΐστασθαι»!

Η επιβεβλημένη αυτή απομάκρυνση από αιρετικούς επισκόπους δεν είναι κατάκριτο σχίσμα! Είναι ευλογημένο! Γι’ αυτό, ο αυτός άγιος Μάρκος ο Ευγενικός γράφει:

«Ου μόνον εισίν οι Λατίνοι σχισματικοί, αλλά και αιρετικοί… Ημείς δε, ουδέ δι’ άλλο τι εσχίσθημεν αυτών, ει μη ότι εισίν αιρετικοί. Δι’ ό, ουδέ πρέπει όλως ενωθήναι αυτοίς, ει μη εκβάλλωσι την προσθήκην από του Συμβόλου και ομολογήσωσι το Σύμβολον, καθώς και ημείς»!

Εάν έζη σήμερα ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, κι’ έλεγε τα παραπάνω λόγια, θα κατακρίνονταν και θα τον περιφρονούσαν οι σύγχρονοι «βράχοι της Ορθοδοξίας», ως αποκομμένο απ’ την Εκκλησία σχισματικό! Πόσο δίκηο είχε ο Μέγας Βασίλειος όταν έλεγε:

« Εν εστιν έγκλημα νυν σφοδρώς εκδικούμενο, η ακριβής τήρησις των πατρικών παραδόσεων»!

Ύστερα από όλα αυτά είναι φανερό, πως δεν μπορεί να υπάρχουν «βράχοι Ορθοδοξίας» σε ανθρώπους που έχουν διαβρωθεί από τον Οικουμενισμό και έχουν «κοινωνία» με τους οπαδούς του!

ΣΧΟΛΙΟ

Γράφει ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός : "Πέπεισμαι γαρ ακριβώς, ότι όσον αποδιΐσταμαι τούτου και των τοιούτων, εγγίζω τω Θεώ και πάσι τοις πιστοίς και αγίοις πατράσι. Και ώσπερ τούτων χωρίζομαι, ούτως ενούμαι τη αληθεία και τοις αγίοις πατράσι τοις θεολόγοις της Εκκλησίας»!". Αν ζούσε σήμερα και έλεγε αυτά τα πράγματα, δεν θα τον έβγαζαν σχισματικό. Θα έσπευδε η Σχολή των μεταπατέρων και της θεολογίας της συναφειακότητας να του συστήσουν ψυχιατρική εξέταση. Αυτό το "πέπεισμαι γαρ" , θα μας έλεγε, είναι σαφέστατο δείγμα ιδεοληπτικής νεύρωσης με θρησκευτικό φαντασιακό περιεχόμενο. Μπορεί να τον έβγαζαν παραληρηματικό και οριακά ψυχωσικό (σχιζοφρενή). Η Ακαδημία του Βόλου με εγχειρίδιο το πόνημα : " Θρησκεία, η νευροβιολογική ασθένεια", θα αναλάμβανε τη θεραπεία του συνεπικουρούμενη και από τους σύγχρονους ησυχαστές - νηπτικούς επισκόπους. Θα μας αποδείκνυε ότι ο άγιος στερείται "κάθαρσης" (σημ. θα έψαχναν να βρούν ποιον πνευματικό είχε), ο "φωτισμός" του είναι ψυχαναγκαστικός και ιδεοληπτικός και η "θέωση" ενεργούμενη υπό του αρχεκάκου όφεως.

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το γνωστο παραληρημα ενος φαντασιόπληκτου απογόνου των Μισσιοναριων της τριανδριας των Βαυαρων Προτεσταντων παρα του βασιλεως Οθωνος - **βλεπε και Απαντηση μου στο: "εκει που δεν φαινεται τιποτα..."

Μυρμιδονας

Ανώνυμος είπε...

Χριστοδουλίδη Ιδού η Ροδος ιδού και το πήδημαααα!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ανώνυμος είπε...
Χριστοδουλίδη "Ιδού η Ροδος ιδού και το πήδημα!"

Κυπριανός απάντησε ...
Το πήδημα μπορώ να το κάνω, αλλά η Ρόδος; Που είναι η Ρόδος;

Μην ανησυχείς Ανώνυμε, μην απορείς και μην αμφιβάλλεις. Ξέρω που είναι : "Πού πορευθώ από του πνεύματος σου; και από του προσώπου σου πού φύγω;"

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Μακάρι να υπήρχε ένας. Ένας να ενσαρκώνει την αγία Ορθοδοξία μας, όπως έγινε κάποτε με τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ένας ήταν και τους διέλυσε : "Είς (=ένας) και η αλήθεια"

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Μ : Ξαναρωταω λοιπον: Ενας που βρηκε την Αληθινη Πίστη στον Ιησου Χριστο - πρεπει να 'πεταει απο την χαρα του' και οχι να εχει 'τετοια μουτρα'!

ΚΧ : Πετάνε, πετάνε οι πεντηκοστιανοί και μάλιστα γλωσσολαλούν. Εγώ δεν πετάω.

Μ : Ρωτησα: αν ενταχθω στο Παλαιο Ημερολογιο, δηλ τι θα αλλαξει;

ΚΧ : Δεν σου ζήτησα να ενταχθείς στο παληό ημερολόγιο. Σου υπέδειξα να ψάξεις, να ρωτήσεις, να διαβάσεις και να μάθεις τι κόλπα έγιναν τότε, ποιοι και γιατί τα έκαναν και ποιες οι συνέπειες. Σε παραπέμπω να διαβάσεις αυτό :
http://aktines.blogspot.com/2010/10/blog-post_6690.html
και αυτό :
http://orthodoxianthanatos.blogspot.com/2010/10/1924.html

Τώρα, σχετικά με αυτό : Εγινε ο ανθρωπος για το Σάββατο ή το Σάββατο για τον ανθρωπο;

Το Σάββατο ήταν θεσμός για τους Εβραίους. Αλλά ήταν θεσμός ανυπόστατος αφού εξυπηρετούσε μόνο την υποκρισία και την αρχομανία του ιερατείου τους. Στην περίπτωση αυτή, όταν ο θεσμός δεν υποστασιάζεται, όταν ο άνθρωπος δεν είναι θεσμός, τότε είναι άχρηστος και τότε ισχύει : Το Σάββατο διά τον άνθρωπον εγένετο, ούχ ο άνθρωπος διά το Σάββατον. Μη ξεχνάς άλλωστε ότι ο λόγος αυτός ειπώθηκε προς την απαξιωτική παρατήρηση των Φαρισαίων : "ίδε τι ποιούσιν (σημ. οι τίλλοντες στάχυας μαθητές) εν τοις σάββασιν ό ουκ έξεστι", για να συμπληρώσει το "κύριός εστιν ο υιός του ανθρώπου και του σαββάτου". Δηλαδή, ο ίδιος ο Κύριος ήταν το σάββατο, ο θεσμός.

Όταν όμως ο άνθρωπος με την ίδια του τη ζωή φανερώνει αυτό που αφηρημένα λέγεται "θεσμός" - και θεσμός είναι η αγία ημών Πίστη, είναι η Εκκλησία, είναι η Θρησκεία - τότε αδιαμφισβήτητα ο θεσμός υπάρχει και πρέπει να τηρείται.

Αν αυτά τα καταλαβαίνεις, πράγμα δύσκολο γιατί ο υπερφίαλος εαυτός σου δεν σου το επιτρέπει, τότε μπορεί να καταλάβεις τα περί ειδωλολατρίας ανόητα που προσάπτεις σε μένα και όσους δεν γνωρίζεις. Τα υπόλοιπα είναι νεανικά ατοπήματα μη απέχοντα ανοησιών.

Νεανίας είπε...

Εγώ πάντως θα συμφωνήσω με τον Μυρμιδόνα. Πρόκειται σίγουρα περί παραληρήματος από άτομο που μάλλον είναι θύμα αυτού που εύστοχα έχει λεχθεί ως "ζήλος ου κατ' επίγνωση". Το πρόβλημα είναι ότι ο Σακαρέλος γράφοντας παλαιότερα(1984) στον "Ο.Τ." είχε χαρακτηρίσει τους παλαιοημερολογίτες ως σχισματικούς και αιρετικούς διότι αναγάγουν ως μείζον ζήτημα ενα θέμα επουσιώδες όπως το ημερολόγιο. Τώρα βέβαια μας λέει άλλα. Τώρα λέει άλλα και τα βάζει με την Εκκλησία της Ελλάδος , αύριο ενδεχομένως μπορεί να πει άλλα που να αναιρούν τα σημερινά. Όσο βέβαια για αυτά που γράφει περί ενώσεως εκκλησιών το 1965(πρέπει να είναι ο μόνος από τα 200 εκατομύρια Ορθοδόξων που υποστηρίζει τέτοια ανοησία), περί "ραββίνου Αθηναγόρα" είναι πραγματικά γελοία και ανάξια σχολιασμού. Προτείνω σε οποιονδήποτε που έχει στοιχειώδη σοβαρότητα που δεν έχει ακόμη πέσει θύμα του τυφλού φανατισμού να διαβάσει το υπέροχο βιβλίο του Αρχιμ. Βασιλείου Παπαδάκη "το σχίσμα του ζηλωτικού παλαιοημερολογιτισμού. Καλά μυαλά σε όλους μας και προπάντων σοβαρότητα.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Προς Νεανία,

Οι καιροί είναι δύσκολοι και η κατάθεση διαφορετικής γνώμης κακό θα κάνει και όχι καλό. Θα οξύνουμε τις αντιθέσεις μας και τίποτα δεν θα βγει.

Λίγα θα γράψω. Ο πάπας μας έκανε δυό κομμάτια - μετά περισσότερα - όπως άκριβώς έκανε και με τους προτεστάντες. Σφάχτηκαν μεταξύ τους οι προτεστάντες, αλλά σφαχτήκαμε κι εμείς στη συνέχεια. Όταν η πολιτική θρησκευτικών προδιαγραφών (: Σταλινικός μαρξισμός) αντιπαρατέθηκε στη θρησκεία των πολιτικών αποχρώσεων(: Παπικό κεφαλαιοκρατικό αρχέτυπο προτεσταντικά διαφοροποιημένο ή αδιαφοροποίητο).

Αυτή είναι η αδρή περιγραφή της πρόσφατης αιματηρής μας περιπέτειας και εδώ βρισκόμαστε με εκπνεύσαντα τον σταλινικού τύπου διαλεκτικό υλισμό. Τον συνεχίζει ο σοσιαλιστικός ευρωπαϊκός γενήτορας. Παράδειγμα, ο σοσιαλισμός τύπου Πασόκ (ή Χριστόφια) για να μείνουμε στα - διεστραμμένα - δικά μας.

Σήμερα η έμμισθη διανόηση καταβάλλει προσπάθεια να απαγκιστρωθεί από τη θρησκεία και στη θέση της να τοποθετήσει την εκκλησία. Οπότε, θα μιλούμε για εκκλησιαστικοποιημένη πολιτική, δηλαδή πολιτική εκκλησιαστικού τύπου. Αλλά η εκκλησία αυτή είναι εξάρτημα της πολιτικής, δεν είναι εκκλησία. Είναι "διπλωματία με τα ράσα" - και με γενειάδα παραδοσιακή ενίοτε.

Γι΄ αυτό θα έχουμε σε λίγο όλοι μια παγκόσμια κυβέρνηση και μια παγκόσμια εκκλησία. Θα είναι αυτό που λέει ο λαός : "Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του". Αυτό ήταν άλλωστε και η έντεχνη διαίρεση μεταξύ του θεομάχου σταλινικού μαρξισμού και του θεοσεβούς, δημοκρατικού και ελεύθερου, Δυτικού καπιταλισμού.

Αυτά και χαιρετώ τους νεανίες με τον "κατ΄ επίγνωση ζήλο". Εύχομαι να αποκτήσουν όλοι καλά μυαλά και να καταλάβουν το παιγχνίδι που παίζουν σε βάρος μας. Καλύτερα σε βάρος τους, επειδή εμείς πια μετράμε το χρόνο αντίστροφα.

kairoi.apostasias είπε...

ΠΟΙΟΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ; ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΖΗΛΩΤΙΚΟ ΚΕΛΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΥΒΡΙΣΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ''Γ... ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ'', ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΟΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΟΥ ΒΙΩΣΕ, ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ;
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ;
ΜΑΛΛΟΝ, ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΑ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΙΣΤΕ.
ΤΩΡΑ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ''ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΡΑΒΒΙΝΟΥ'' ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΗΛΩΝ, ΝΑ ΨΑΞΕΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΟΤΕ, ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ.
ΟΠΟΤΕ, ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΨΑΞΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ, ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ''ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ'' ΚΑΙ Ο ''ΠΑΠΑΣ'', ΑΝΑΦΕΡΟΤΑΝ ΠΕΡΙ... ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΟΙΝΗΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙ ΑΡΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΙΣΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΣΑΚΑΡΕΛΟ.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΗΛΩΝ,

ΚΧ
Το χέρι μας δεν το βάλαμε, αλλά τα μάτια μας βγήκαν έξω, πετάχτηκαν, όταν είδαμε τον οικουμενικό μας Βαρθολομαίο στη Συναγωγή, τον είδαμε στην Coca Cola, και μετά τον ακούσαμε να αποκαλεί "άγιον" το Κοράνι. Σε λίγο θα αγιάσει και την "καμπαλά" με τη φόρα που έχει πάρει.

Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε κι αυτό αφού οι kairoi apostasias, που ψάχνουν καλά τα πράγματα, γνωρίζουν και κάνουν κριτική καλύτερα από εμάς τους apostates.