Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Έγκλημα και Τιμωρία


Διαβάστε αυτό το ενδιαφέρον άρθρο και μετά κάνετε το σχόλιό σας ή απλά σκεφθείτε.

Η απριλιανή επανάσταση δικάστηκε και καταδικάστηκε διότι πρόδωσε την Κύπρο.
Η μεταπολίτευση δεν δικάστηκε και δεν καταδικάστηκε μολονότι μας έθεσε υπό τον πλήρη έλεγχο τριμερούς διεθνούς επιτροπής. Χρεοκόπησε και υποθήκευσε το παρόν και το μέλλον της πατρίδας.

Η απριλιανή επανάσταση δεν επιβλήθηκε δια ψήφου.
Η μεταπολίτευση επιβλήθηκε δια ψήφου.

"είς δε των κρεμασθέντων κακούργων εβλασφήμει αυτόν ... ο δε έτερος επετίμα αυτώ λέγων, ουδέ φοβή συ τον Θεόν, ότι εν τω αυτώ κρίματι εί; και ημείς μεν δικαίως, άξια γαρ ων επράξαμεν απολαμβάνομεν"

Οι σημερινοί κρεμασθέντες από δεξιά και από αριστερά, βλασφημούν και οι δύο. Δεν είναι όπως τότε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: