Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Από τόν κόκκινο στόν μπλέ φασισμό

Αρχαίο ρητό

Ανοικτή επιστολή πρός τόν Οικ. Πατριάρχη τού Γέροντος Γαβριήλ Αγιορείτου

Ψαλμός ΠΘ΄. «Προσευχή Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ»

Σεβόμενοι τήν «πολυτίμητο συνεισφορά στά θεολογικά γράμματα»

Απειλείται η ζωή τού Βουλευτή Γιαννούλη !

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Η κτηνωδία ενός σαδιστή

Καιρός νά πετάξουμε τά σκουπίδια

Η αιτία καί τό σύμπτωμα

Η βιομηχανία παραγωγής στη χάλκευση του συναισθήματος και των συναισθημάτων (Χόλιγουντ) παραμένει μοναδική.

«Τού Σπορέως»