Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Οι σακάτηδες τραγουδούν μέ τά χέρια ψηλά

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214389413904547&id=1093980993&comment_id=10214389448945423&notif_t=feed_comment&notif_id=1562732994038070&ref=m_notifbr />

Σακατεμμένοι τής αισθητικής μετανεωτερικότητας, οι Νεοέλληνες, σηκώνουν τά χέρια ψηλά καί τραγουδούν :
« ... Δυνατά, δυνατά
γίναν όλα δυνατά τ'αδύνατα
 Κι αναμμένο πετά
 σπίρτο η γη στον ουρανό »

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Η εμπλοκή, «γράψε πάλι, αυτά που έχασες»


« ... τά κυνάρια ἐσθίει ἀπό τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπό τῆς τραπέζης»


Ωραία, ας ξαναγράψω λοιπόν τά χαμένα (βλέπε φωτογραφία)

«Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας. - 2 Ο ΘΕΟΣ ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. 3 οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου. 4 ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε. 5 οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. 6 ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου. 7 εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ· 8 ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. 9 ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο ἡ δεξιά σου. 10 αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς· 11 παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ρομφαίας, μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται. 12 ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὁ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.» (Ψ. 62)

- Τί γράφει εδώ ; «... ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ».
- Ποιός τό γράφει ;
- Ο προφητάναξ Δαβίδ.
- Δηλαδή ;
- Τί δηλαδή ; τό Πνεύμα τό Άγιο τό λαλήσαν διά τών προφητών.
- Καί αυτό τί θά πεί ;
- Σημαίνει ότι τό Πνεύμα τό Άγιο - είς Θεός, μία θεότης - διψά γιά τόν άνθρωπο, όπως διψά καί ο άνθρωπος γιά τόν Θεό, αλλά ο άνθρωπος έμαθε (Δαρβίνος) νά διψά γιά τό νερό, όπως διψάνε καί τά ζώα. Ο θεός έφτιαξε τόν πίθηκο - προηγήθηκαν κάτι άλλα - καί από εκεί βγήκαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που διψούν, όπως ακριβώς διψάνε τά ζώα. Τά υπόλοιπα είναι ... ιδεοψυχαναγκαστικές νευρώσεις, βεβαιότητες κλπ.

Ένας σχολιαστής τής εν λόγω δημοσίευσης έγραψε : «Άν είναι μεταλλικό τό πιατάκι, θά τό κλέψουν αυτοί που αδειάζουν τούς κάδους από ό,τι σιδερικό βρούν εκεί μέσα. Είχα κι εγώ ένα τέτοιο, σάν αυτό τής φωτογραφίας, έξω από τό σπίτι καί τό έκλεψαν».

Συμπληρώνω, ακόμη, τά ακόλουθα
Γιά τά αδέσποτα καλώς. Καί γιά τούς ανθρώπους ; Ποιός νοιάζεται ; Υπάρχει κανείς ;
Αυτοί που κλέβουν τά σιδερικά, τά σπίτια, τά αυτοκίνητα καί ό,τι άλλο, είναι διότι έχουν παράδειγμα είτε τούς μικρούς είτε τούς μεγάλους κυβερνήτες μας, μέ τήν ψήφο που τούς δίνουν. Μάς κλέβουν οι κυβερνήτες τούς μισθούς, τίς συντάξεις, τά σπίτια, σέ λίγο δέ θά μάς κλέβουν καί τό νερό (νέοι φόροι) οι ιδιώτες που θά τό αναλάβουν. Περιμένουμε τήν φορολόγηση σκύλων καί γάτων. Θά εξαρτηθεί από τό κόστος τής ψήφου.

Μέγας διδάσκαλος η ψήφος, όχι όμως καί τά ζώα, γιά τά οποία ο ιερός Ψαλμωδός γράφει : « 7 ἡ δικαιοσύνη σου ὡς ὄρη Θεοῦ, τὰ κρίματά σου ὡσεὶ ἄβυσσος πολλή· ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώσεις, Κύριε.» (Ψ. 35) καί αλλού « 22 κἀγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων, κτηνώδης ἐγενόμην παρά σοι.» (Ψ. 72).
Τά ζώα σέβονται όσους τά φροντίζουν, μάλιστα λέγονται (τά σκυλάκια) σύντροφοι πιστοί καί φύλακες. Αυτός είναι ο λόγος, που τά φέρει ως παράδειγμα ο ιερός Ψαλμωδός καί η Χαναναία γυνή, Ελληνίς, Συροφοινίκισσα τώ γένει  : « 27 ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.» (Μτ. ιε’, Μρ. ζ΄ 28).

Back to Black, back to vote 07/07/2019Σέ λίγες μέρες, 7/7/2019, έχουμε πάλι εθνικές (τί περίεργο αυτές οι «εθνικές» ; ) εκλογές. Καί νομίζω, τό τραγούδι που πρέπει όλοι οι ψηφοφόροι νά άδουν είναι τό «BacK to black» τής Amy Winehouse.
Η Amy αγάπησε, έχασε,αυτοκτόνησε. Τό ίδιο καί οι ψηφοφόροι : αγάπησαν τήν ψήφο, έχασαν τήν Δημοκρατία, καλούνται κι αυτοί νά αυτοκτονήσουν.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Τό σημαντικότερο θαύμα

Όταν έχεις καθημερινά δίπλα σου Αυτό τό θαύμα (φωτογραφία) τών αισθήσεων καί τής ζωής, τί ζητάς καί τί ψάχνεις γιά άλλου είδους θαύματα ; Άνοιξέ το, μελέτησέ το, καί τότε θά δείς νά προβάλλει τό σημαντικότερο όλων τών θαυμάτων : τό θαύμα τής άφθαρτης έμμορφης πρωτόπλαστης Ζωής ! Διάβασε :
(Αναδημοσίευση από Orthodox Fathers, Λόγοι καί έργα τών πατέρων τής Ορθοδοξίας)
Κπριανός Χ.
Βλέπε (*)

[ Άγιος Ιγνάτιος (Αλεξάνδροβιτς) Μπριατσιανίνωφ, Κεφάλαιο Πρώτο, Αγία Γραφή, «Τά θαύματα άλλοτε καί σήμερα»

Τι λέγει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:

«Γιατί, λένε μερικοί, δεν γίνονται σήμερα θαύματα ; (Την απάντηση μου να την ακούσετε με πολλή προσοχή. Γιατί το ερώτημα αυτό το ακούω από πολλούς. Και τακτικά. Αδιάκοπα. Πάντοτε).

- Γιατί τότε, όσοι ελάμβαναν το βάπτισμα, άρχιζαν και μιλούσαν ξένες γλώσσες, και τώρα αυτό δεν γίνεται πια;
- Γιατί σήμερα ο Θεός πήρε την χάρη των θαυμάτων;

Το κάνει, όχι για να μας ατιμάση, αλλά για να μας δώση πιο πολλή τιμή. Πως; Σας το εξηγώ.

Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης ήσαν πιο σκοτισμένοι από μας, αφού μόλις είχαν ξεφύγει από την ειδωλολατρεία. Το μυαλό τους ήταν χοντρό• δεν έκοβε. Ήσαν βουτηγμένοι και κολλημένοι στην ύλη. Δεν μπορούσαν να φαντασθούν, ότι υπήρχαν και αγαθά μη υλικά, πνευματικά. Και φυσικά δεν ήξεραν τίποτε για τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλα αυτά τα δεχόμαστε μόνον, όταν έχωμε πίστη. (Σ.σ. Δεχόμαστε καί πιστεύουμε *) 99. Για αυτό ήταν ανάγκη να γίνωνται θαύματα.

Από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος μερικά είναι αόρατα• και τα δεχόμαστε μόνο με πίστη. Άλλα όμως ενώνονται με ύλη• και γίνονται σημεία, που πέφτουν στην αντίληψη των αισθήσεών μας. Αυτά ξυπνούν στους άπιστους την πίστη. Π.χ. η άφεση των αμαρτιών μας είναι τι πνευματικό, αόρατο. Με τα σωματικά μάτια μας δεν βλέπομε να καθαρίζωνται οι αμαρτίες μας. Καθαρίζεται η ψυχή. Μα η ψυχή είναι και αυτή αόρατη με τα μάτια τα σωματικά. Η άφεση των αμαρτιών είναι δώρο πνευματικό. Δεν μπορούμε να το ιδούμε με τα μάτια του σώματος. Και για αυτό δεν το δέχονται, δεν το πιστεύουν, όσοι έχουν φρόνημα σαρκικό, υλιστικό. (Σ.σ. Μπορεί νά τό δέχονται, αλλά δέν τό πιστεύουν)*. Αντίθετα το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, το χάρισμα να μιλούν ξένες γλώσσες, άγνωστες, παρ’ ότι είναι μια ενέργεια και δωρεά του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα σημείο που γίνεται αντιληπτό με τις αισθήσεις μας• και μπορούν εύκολα να το παρατηρήσουν και οι άπιστοι. Γιατί, γίνεται τότε φανερό, πως η αόρατη ενέργεια του Πνεύματος, που λαμβάνει χώρα μέσα στην ψυχή, εξωτερικεύεται• και επισημαίνεται αδιάψευστα από την άγνωστη και παράξενη γλώσσα που ακούμε. Και ακριβώς για αυτό ο Παύλος λέγει: «Εκάστω δε δίδοται η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον», δηλ. για ωφέλεια πνευματική[59].

Αυτό όμως σημαίνει, πως εμένα δεν μου χρειάζονται τα θαύματα. Γιατί; Γιατί έχω μάθει να πιστεύω στη χάρη του Θεού και χωρίς να βλέπω θαύματα! Ανάγκη από αποδείξεις έχει ο άπιστος. Εγώ, ο πιστός, δεν έχω καθόλου ανάγκη τις αποδείξεις και τα θαύματα. Γιατί, παρ’ ότι δεν μιλάω ξένες γλώσσες, το ξέρω ότι έχω καθαρισθή από την αμαρτία. Οι παλαιότεροι όμως, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν αυτό, χωρίς να ιδούν θαύματα. Και για αυτό, τα θαύματα τα έδινε ο Θεός για πιστοποίηση της αλήθειας της πίστης, που τους εκήρυτταν. Έτσι λοιπόν, κατά κανόνα, τα θαύματα εγίνοντο προς χάριν, όχι των πιστών, αλλά χάριν των απίστων. Για να μπορέσουν να ενωθούν με τους πιστούς. Το λέγει ο άγιος Απόστολος Παύλος• τα θαύματα είναι σημεία «ου τοις πιστεύουσι, αλλά τοις απίστοις»[60].

Βιβλιογραφία

[59] Α’ Κορινθ. 12, 7.
[60] Α’ Κορ. 14, 22, Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ομιλία Α’ εις την Πεντηκοστήν.]
* Σ.σ. Σημείωση συντάκτου αναδημοσίευσης

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Σιωνισμός ή Οικουμενισμός, καί η διολίσθηση στήν ανέφικτη "θεολογία" τής Ουσίας

  Επειδή η ανάρτηση μέ τά σχόλια δέν είναι προσιτή στόν αναγνώστη, ακολουθούν τρείς φωτογραφίες : Μία εδώ, οι άλλες δύο στά Σχόλια - ιστοσελίδα φέησμπουκ.
  Προβλέπω, η κατάσταση οδηγείται στό νά ψάξουμε, τελικά, νά βρούμε, πώς ο άγιος Θεός έφτιαξε (!!!) τήν φύση ή ουσία Του !
  Άν αυτό λέγεται θεολογία, νά μάς τό πούν οι τής ακαδημαϊκής - καί όχι μόνο - Θεολογίας αρμόδιοι.    Ο δεσμός τής ανάρτησης είναι :

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=860696814288114&id=100010434102439&comment_id=861074437583685&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1561350053494870&ref=m_notif&__xts__[0]=68.ARCVG2hRPZfAq4GQDF1isXH04DccHpyqX9J8vsGU3OLiCjSnOOksoOCJ-_sWghvKr-33kbp2QkOL-AKmSDEgyNMQKdARLkrIThwk-lqDjLRyjKY8a5Fbzr8Ec2-7ypVCezMQemMtEGzStSjjb-x_qkQ69nnhqkMBWHZcSACFqgOkLZ1XS59NubS1FlUUIYjSyiqftjkorHZk2Zo8xI4onK5sZrwfg_yXSOK-onsdBUo9uWIVXB-3WzProA6avoXeJjfnsN2ZLKCOdZoz5leIH36-iHWsERQ&__tn__=-UK-R

Δέν αποκλείω τήν διαγραφή μου, άρα καί όσα εκεί γράφτηκαν, από τόν Διαχειριστή (κος. Χαρίλαος Στουραΐτης) αυτής.


Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Μήνυμα τρόμου καί Μνημόνια τρόμου


Μήνυμα καί Μνημόνια τρόμου
(Βλέπε σύνδεσμο παραπομπής στό τέλος)

Τό πήρε ή δέν τό πήρε, τό «Μήνυμα τρόμου» η κα. Μέρκελ, που μπορεί (θεωρία συνωμοσίας) νά τής έστειλε ο ένας ή αμφότεροι οι διεκδικητές τής Νέας Παγκόσμιας Αυτοκρατορίας ; Άν θέλουν οι Γερμανοί νά αρχίσουν νά ξανατρέμουν (σημ. ο κος. Σόιμπλε δέν μπορεί νά σταθεί όρθιος) όπως καί τότε, τό 1940, άς εξακολουθήσουν τήν ίδια τακτική τών «Μνημονίων τρόμου» ˙ τά έστειλαν σέ μάς χωρίς νά ακούμε τόν Εθνικό μας 'Ύμνο ˙ πρός διάσωση τής, ανταγωνιστικής πρός τό δολλάριο, νέας Οικονομίας τού Ευρώ. Η κα. Μέρκελ στεκόταν δίπλα σέ έναν "λαϊκό" πρωθυπουργό εβραϊκής καταγωγής καί θρησκείας. Οι "αριστοκρατικοί" Ουκρανοί καί οι λοιποί ιδίας θρησκευτικής καταγωγής καί προέλευσης «πολίτες τής γής», πού στέκονταν ; Διότι καί αυτοί, έχουν τούς δικούς τους "αριστοκρατικούς" πρωθυπουργούς, όχι τούς ευτελείς λαϊκούς, όπως ο σημερινός Ουκρανός. Ρητορικά ερωτήματα.θεωρίας ή θεωριών συνομωσίας, γιά εκείνους που αισθάνονται έναν επικείμενο Παγκόσμιο τρόμο, που δέν χρήζουν άλλης απάντησης, εκτός αυτής τής κας. Μέρκελ : «Δέν ήταν τίποτα, ήπια ένα ποτήρι νερό καί συνήλθα» !

 Η πράσινη γραβάτα τού κου. Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Παλαιότερα οι αριστοκρατικοί φορούσαν γαλάζιες γραβάτες καί οι λαϊκοί κόκκινες ή κοκκινόμαυρες. Τώρα ανακάλυψαν - περίοδος πράσινης Ανάπτυξης τής οικονομίας - τό πράσινο χρώμα. Άχ, καημένε Τσίπρα καί Ζάεφ, ντίπ βόδια είσαστε.

Υστερόγραφο
Στίς 17/06/2019 εμείς εδώ είχαμε τήν εορτή τής Αγίας Τριάδος ˙ συνεορτάζει τό Άγιον Πνεύμα - τής Πεντηκοστής ή "Γονατιστής" κατά τήν λαϊκή έκφραση - τήν Κυριακή 16/06/2019. Η κα. Μέρκελ άντεξε, δέν γονάτισε έστω καί καθυστερημένα.

https://www.protothema.gr/world/article/900643/video-deite-tin-merkel-na-tremei-dipla-ston-oukrano-proedro/

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Ύπουλη αγιογραφία τού FilioqueΜία φωτογραφία η οποία φέρεται ως «Εικόνα». Στήν πραγματικότητα είναι πλαστογραφία εικόνας. Επειδή :

Ών ο πατήρ, Ών ο υιός, μή Ών η περιστερά – άγιον (Παπικό) Πνεύμα ! Θά ήταν προτιμότερο αντί τής κεφαλής τής περιστεράς, ο εικαστικός ζωγράφος, νά τοποθετούσε τήν κεφαλή τού Πάπα, ο οποίος θέσπισε τό filioque (καί εκ τού υιού) τής εκπόρευσης. Καί ο Πάπας είναι μή Ών.

Σχόλια σχετικά μέ νεοαγίους

Τά σχόλια δημοσιεύθηκαν σέ ιστοσελίδα (φέησμπουκ) κοινωνικού Δικτύου. Όσο εξακολουθεί νά γίνεται προσιτή στόν αναγνώστη, τά σχόλια - είναι καί άλλα - είναι προσβάσιμα στόν δεσμό, που επισυνάπτω

https://m.facebook.com/comment/replies/?ctoken=10214720509277049_10218251823037686&ft_ent_identifier=10214720509277049&gfid=AQCe6dYECxTC5JD4&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1560644822463642&ref=m_notif

Καί ...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214720509277049&id=1553748534&ref=m_notif&notif_t=feed_comment_reply