Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Γρηγορώμεν και νήφομεν με οίκον σχολάζοντα και κεκοσμημένον και σεσαρωμένον

«43 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44 τότε λέγει· εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 45 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ.» (Μτ.ιβ΄). Έχουν γραφεί κάτι σχόλια , μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Δημοκρατία και Σιωνισμός

Όπως η Δημοκρατία έλεκει την καταγωγή εξ Ελλήνων, το αυτό συμβαίνει και με τον Σιωνισμό . Είναι ιουδαϊκής προέλευσης . Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι όποιος είναι δημοκράτης είναι Έλληνας και ομοίως , όποιος είναι σιωνιστής είναι Εβραίος ή Ιουδαίος .

Ένα αξιόλογο βιβλίο

Οι υπερόριοι Σιωνιστές της νέας ορθοδοξίας

Το «Άσυλο» της βλασφημίας

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

«όταν πρωτοαναεβαίνει μια κυβέρνηση προσπαθώ να διακρίνω τα θετικά στοιχεία που διαθέτει»«Εγώ γράφω σαν δάσκαλος και γι΄ αυτό , όταν πρωτοαναεβαίνει μια κυβέρνηση προσπαθώ να διακρίνω τα θετικά στοιχεία που διαθέτει και να τα ενισχύσουμε όσο μπορούμε όλοι μας . Αυτό έκανα ήδη από τον Κων/νο Μητσοτάκη ...» κλπ . (Χ . Γιανναράς ) . Αυτά και πολλά άλλα ακόμη μας λέει αυτός ο ολέθριος επιφυλλιδογράφος της «Καθημερινής», της εφημερίδας που αποτελεί τη ναυαρχίδα της παγκόσμιας νέας αταξίας και του οικουμενισμού .

Σαν πρώτο σχόλιο σε αυτά , οφείλω να επισημάνω τον δυσδιάκριτο καταστροφικό του ρόλο, που ασκεί συστηματικά εδώ και πενήντα - σχεδόν εξήντα - χρόνια . Αυτό θα φανεί παρακάτω .

Λοιπόν, ο δάσκαλος μας λέει ότι προσπαθεί να διακρίνει τα θετικά στοιχεία της όποιας κυβέρνησης (σημ. από τον Κ. Μητσοτάκη και εντεύθεν) και με τα γραπτά ή τον προφορικό του λόγο να τα ενισχύσει . Λαμπρά . Αν τα πράγματα έχουν έτσι ακριβώς, όπως τα θέλει ο δάσκαλος, και σημειώνω ότι αυτό είναι το σιωνιστικό δόγμα που κυριαρχεί σήμερα, αλλά και από μακρού, τότε ας αρχίσουμε να διακρίνουμε, παράδειγμα, τα θετικά στοιχεία του παπισμού και να τα ενισχύσουμε όσο μπορούμε* παρένθεση, σημειώνω για να έχουμε μια κοινή πορεία στην προσπάθεια να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο .

Και είναι γεγονός ότι με τον παπισμό διαθέτουμε αρκετά θετικά στοιχεία* ενδεικτικά αναφέρω ότι συμφωνούμε στα 11 από τα 12 άρθρα του Συμβόλου Πίστεως. Αφήνουμε λοιπόν στην άκρη το ένα και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα υπόλοιπα. Τι γίνεται στη συνέχεια ; Αυτό που γίνεται σήμερα : βάλαμε πλώρη για το ουδετερόθρησκο κράτος, για τον επαναπροσδιορισμό των έμφυλων (σημ. μάλλον ουδετερόφυλων) ταυτοτήτων, για τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου - ο μπαμπάς Μιχάλης ή μαμά Νίκος - για την αχρήματη κοινωνία, για την παγκόσμια διακυβέρνηση και για την παγκόσμια οικονομία της μιας Τράπεζας . Παράλληλα, μας πνίγουν και οι ευγενώς ονομαζόμενοι πρόσφυγες - πλην όμως λαθραίοι μετανάστες.

Θα μπορούσα να γράψω πολύ περισσότερα προκειμένου να δείξω πόσο καταστροφική είναι αυτή η θέση του επιφυλλιδογράφου και συνάμα δάσκαλου. Επιφυλάσσομαι. Επειδή όμως συνηθίζει να επενδύει θεολογικά τα γραπτά του, άλλωστε έχει εκδόσει βιβλίο που το ενέταξε στα «δοκίμια πολιτικής θεολογίας», θα αρκεστώ να συμπληρώσω με τούτο :

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν· 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον· 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.

Αυτά που κατά καιρούς γράφει ο ολέθριος συγγραφέας - συνάμα και επιφυλλιδογράφος, κτίζουν σπίτι στην άμμο. Ακούει αλλά δεν ποιεί. Διότι αυτό το ένα από τα δώδεκα που αφήνει στην άκρη, είναι δομικό στοιχείο του θεμελίου λίθου, δηλαδή της πέτρας και όχι της πέτρας πάνω στην άμμο. Τούτο ισχύει και για τα πολιτικά, που ως φαίνεται μόνο αυτά τον ενδιαφέρουν. Τον ξάφνιασαν τα δάκρυα του κ. Τσίπρα κατά τον εναρκτήριο λόγο του στη Βουλή, διόλου όμως δεν τον αιφνιδίασε ότι, ο δακρύσας πρωθυπουργός, δηλώνει άθεος και ορκίζεται στο Σύνταγμα, θέτοντας υπεράνω όλων «επί τω λόγω της δικής μου συνείδησης και τιμής». Ο Θεός δεν αξίζει τόσο, όσο η προσωπική μας τιμή και συνείδηση

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

«Ευχαριστώ, που είστε υπέρ της ενσωμάτωσης ... επειδή, ναι, είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και τι μ΄αυτό;»

Η ανάρτηση αυτή με το σχόλιο από το χρονολόγιο του κ. Μιχαήλ Καρακατσάνη στο φέησμπουκ, όπου στο τέλος διαβάζουμε :
«Ευχαριστώ, που είστε υπέρ της ενσωμάτωσης και της ένταξης, τού καθενός από εμάς, επειδή,ναι, είμαστε όλοι διαφορετικοί... και τι μ΄αυτό;»

Κύριε Καρακατσάνη,
αν η ανάρτηση αυτή ορίζει την διαφορετικότητα όπως την περιγράψατε ( : αυτισμός, δυσλεξία adhd - ελλειμματική προσοχή με υπερκινητικότητα - ή άλλα μαθησιακά και κινητικά προβλήματα των παιδιών μικρής ηλικίας, που εντάσσονται όλλα στο γενικό πλαίσο της λεγόμενης «αδεξιότητας» ή clumsiness) τότε με βρίσκεται σύμφωνο και εκεί θα πρέπει να αποδώσετε το δικό μου "λάικ".

Αν όμως η διαφορετικότητα παραμένει γενικόλογη και ασαφής, όπου ασφαλώς θα συμπεριλάβει κανείς την ημέτερη πλημμυρίδα των λαθροπροσφυγόπουλων και την εξ αυτής άμεση λογική συνεκδοχή «είναι όλα παιδιά», όπως ακριβώς το «είμαστε όλοι άνθρωποι», θέτοντας στο περιθώριο τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, φυλής, φύλου και πολλά άλλα ιδιαίτερα δεδομένα γνωρισμάτων των ανθρώπων, τότε ασφαλώς το δικό μου λάικ οφείλω να το αποσύρω . Διότι, βεβαίως, «είναι όλα παιδιά», όπως «όλοι είμαστε άνθρωποι», τούτο όμως δεν σημαίνει ότι θα μπούμε μέσα στο χωνί του κιμά, για να γίνουμε ένας ανθρώπινος πολτός εύχρηστος και εύπλαστος στα χέρια των αντίχριστων δυνάμεων της νέας παγκόσμιας αταξίας και του «ένας θεός για όλους», αυτόν τον εξόχως βλάσφημο αγαπισμό των Δυτικών μετά της εξ Ανατολών χειρός κερασφόρων ανθρωποειδών τεράτων .

Ηλίου φαεινότερο πως επιδίωξη έχουν να εξαφανίσουν την διαφορετικότητα, παρότι υποκριτικά την εκθειάζουν, που χαρακτηρίζει εμάς τους Έλληνες και εν Χριστώ Ορθοδόξους.

Η ανάρτηση στο χρονολόγιο του κ. Καρακατσάνη Μιχαήλ είναι η ακόλουθη :
 Όταν έχουμε ένα παιδί "φυσιολογικό", που φέρνει καλούς βαθμούς, είμαστε ευτυχισμένοι. Όταν κάνει ότι ζητήσουμε, είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτή είναι μια "φυσιολογική" χαρά, αφού αυτό είναι καθήκον μας, φυσικά. Αλλά όταν έχουμε ένα παιδί με κάποιους περιορισμούς για το οποίο κάθε μάθηση είναι ίσως δυσκολότερη από ότι για ένα άλλο παιδί ή η πιο ασήμαντη μάθηση δεν θα συμβεί ίσως ποτέ, το να είσαι ευτυχισμένος.... γίνεται περίπλοκο.
Έχω να ζητήσω μια χάρη για ένα σημαντικό για μένα θέμα. Αυτή είναι η εβδομάδα της ειδικής εκπαίδευσης, αυτισμού, δυσλεξίας adhd (ελλειμματική προσοχή με υπερκινητικότητα). Για όλα τα παιδιά που παλεύουν κάθε μέρα για να πετύχουν και εμάς που προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε.
Καλό θα ήταν να διδάξουμε στα παιδιά μας να είναι φιλικά και να αποδέχονται όλους τους συμμαθητές τους. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν είναι σπάνια. Θέλουν αυτό που θέλουν όλοι: να γίνουν αποδεκτά!!!
Μπορείτε, παρακαλώ να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτό προς τιμήν όλων των παιδιών που είναι μοναδικά αλλά διαφορετικά;
Όχι κοινοποίηση, παρακαλώ, αντιγραφή και επικόλληση, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το χρειαζόμαστε...
Ευχαριστώ, που είστε υπέρ της ενσωμάτωσης και της ένταξης, τού καθενός από εμάς, επειδή,ναι, είμαστε όλοι διαφορετικοί... και τι μ΄αυτό;

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Για τα πάθη των ανθρώπων

Από ιστοσελίδα - χρονολόγιο του φέησμπουκ . Τα σχόλια στο τετράγωνο εικονίδιο με αριθμό

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Περί «Χριστιανικής λειψανολατρείας»

Από το χρονολόγιο του γράφοντος στο φέησμπουκ. Τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία με το εικονίδιο και τον αριθμό 7